De Utrechter Week 18 - page 15

Informatiebijeenkomsten
‘Herstel bij kanker’
Door de behandeling tegen kanker
kan het zijn dat patiënten zich niet fit
voelen, last hebben van vermoeidheid
en/of niet hun dagelijkse activiteiten
kunnen oppakken. Om patiënten, hun
partners en andere geïnteresseerden te
informeren over herstel en revalidatie
bij of na de kankerbehandeling orga-
niseert het Sint Antonius Ziekenhuis
op 4 en 18 mei twee informatiebijeen-
komsten. Deelname is gratis. U krijgt
tijdens deze bijeenkomsten antwoord
op vragen als: Wat kan ik doen als ik
last blijf houden van vermoeidheid?
Hoe kan ik mijn fysieke conditie weer
opbouwen? Waar moet ik rekening
mee houden bij de reïntegratie op het
werk? Hoe kan ik de ziekte verwer-
ken? Wat is gezonde voeding die helpt
bij het herstel van mijn lichaam?
Er zijn twee bijeenkomsten die u los
van elkaar kunt bezoeken. Op 4 mei
vertellen de ergotherapeut, fysiothe-
rapeut en medisch maatschappelijk
werker meer over energiemanage-
ment, fysieke training en psychosoci-
ale begeleiding. Op 18 mei informeren
de medisch maatschappelijk werker
en een diëtiste deelnemers over
reïntegratie op het werk en voeding.
De bijeenkomsten zijn voor iedereen
die geïnteresseerd is in het onderwerp
‘herstel bij kanker’. Ook mensen die
geen patiënt zijn bij het St. Antonius
Ziekenhuis zijn van harte welkom. Het
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht is aan
Soestwetering 1 in Utrecht - ruimte:
auditorium (tweede verdieping).
Aanmelden kan via pb&r-secretariaat-
of
door te bellen: 088-3207750. Geef
daarbij aan met hoeveel personen u
komt en welke bijeenkomst(en) u wilt
bijwonen. Deelname is kosteloos.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 2 mei 2017
pagina 15
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. mengelmoes (onzin); 7. mistig; 12. gehoororgaan; 13. ongeveer; 14. rivier in Oostenrijk; 15. titel (afk.); 17. uiting van blijd-
schap; 19. militair voertuig; 21. titel (afk.); 22. hoogste gedeelte van een dak; 24. afsluiting van een bierflesje; 27. voorzetsel;
28. krachteloos; 30. boomsoort; 31. bejaard; 32. meisjesnaam; 33. ledemaat; 35. omlaag; 37. Greenwich mean time (afk.); 38.
bruin vlekje op de huid; 41. zandheuvel (duin); 42. onevenwichtig; 44. stempel (keur); 46. eiland in Indonesië; 47. doorzichtig
garenweefsel; 48. gedeelte van een (woon)vertrek waar men eet; 49. dronken; 50. luizenei; 52. overjas van dunne stof; 54.
uitroep van smart of droefheid; 56. gevangenverblijf; 58. deel van breuk; 61. wereldtaal; 62. gesloten rijtuig; 64. werkschuw;
65. deel van trap; 67. zwart-witte zwemvogel; 68. plaats in Gelderland; 70. teken (signaal); 72. sociaal economische raad
(afk.); 73. kind dat men als zijn eigen kind opvoedt; 76. Nederlandse omroep stichting (afk.); 77. paardenkracht (afk.); 78.
soort verlichting; 79. bladader; 81. heden; 82. laagte tussen bergen; 83. rangtelwoord; 84. mager (frêle); 86. slaginstrument;
87. duo (paar).
Verticaal
1. koningsdochter; 2. en omstreken (afk.); 3. muzieknoot; 4. hoeveelheid fijngemaakt gemengd eten; 5. leren voetbekleed-
sel; 6. plaats van oorsprong; 7. karakter (geaardheid); 8. zangvogel; 9. bouwland; 10. int. vliegtuigkenteken Noorwegen; 11.
kleine soort van zeekreeft; 16. cilinder; 18. centrale recherche informatiedienst (afk.); 20. admodum reverendus dominus
(afk.); 21. kerel (vent); 23. vismand; 25. toegankelijk; 26. matig koud; 27. tegen (in samenstelling); 29. wandeldek op een
passagiersschip; 32. eerzuchtig (ijverig); 34. honingdrank; 36. familielid; 37. bitter vocht; 39. rustpoos (onderbreking); 40.
meisjesnaam; 42. beddengoed; 43. muzikale compositie ter oefening; 45. klein paardje; 46. slaapplaats; 51. economisch
administratief onderwijs (afk.); 53. in de grond levend zoogdier; 54. gerecht van aardappelen-wortelen-uien en klapstuk
door elkaar; 55. hijstoestel; 56. luchtig zacht gebak; 57. jongensnaam; 59. meisjesnaam; 60. uilensoort; 62. verdikte staaf die
binnenin een klok hangt; 63. snaarinstrument (voorloper van de piano); 66. elasticiteit; 67. bergweide; 69. een zekere; 71.
elektrisch geladen materieel deeltje; 73. tropische boomsoort; 74. schenking; 75. telwoord; 78. jong dier; 80. sprookjesfiguur;
82. muzieknoot; 85. militaire rang (afk.).
De puzzel in het vorige nummer van De Oud-Utrechter had deze keer een oplossing die aansloot bij de lente. De
oplossing luidde:
Alles gaat weer groeien en bloeien
We kregen weer veel goede oplossingen toegestuurd en lootten daaruit drie winnaars die ieder twee toegangskaarten
krijgen voor de voorstelling ‘We remember Elvis Presley’ van Pete Storm en Ben Thompson op 12 mei in Theater
De Kom in Nieuwegein. De prijswinnaars zijn: J. Rosaria, J.W. van Vessem en D. Heemskerk.
Ook voor de nieuwe puzzelopgave
hebben we weer een leuke prijs
klaarliggen. Drie prijswinnaars
krijgen een exemplaar toege-
zonden van het boek ‘Utrechtse
bijnamen’ geschreven door Evert
van der Zouw. Een feest der herkenning voor
Utrechters van vroeger en nu.
Stuur uw oplossing naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of via
internet naar
. U kunt de puzzel ook oplossen op onze
website
Oproepjes
Mondaccordeonvereniging
Ons Genoegen
Ons Genoegen had ook een tamboers-
korps en mijn vader was tamboerle-
raar. Ik ben zelf nog bij het jeugd-
korps geweest toen ik zes jaar oud
was. Mijn vader was ook tambour-
maitre bij de spoorwegharmonie, die
rond 1950 in Parijs is opgetreden. De
voorzitter in die tijd was de heer De
Zwart, als ik me wel herinner.
J de Bie
Hoeven
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
  
  




 


 

















 










 













 





















Horizontaal 1. mengelmoes (onzin); 7. mistig; 12. gehoororgaan; 13. ongeveer; 14. rivier in Oostenrijk; 15.
titel (afk.); 17. uiting van blijdschap; 19. militair voertuig; 21. titel (afk.); 22. hoogste gedeelte van een dak;
24. afsluiting van een bierflesje; 27. voorzetsel; 28. krachteloos; 30. boomsoort; 31. bejaard; 32. meisjes-
naam; 33. ledemaat; 35. omlaag; 37. Greenwich mean time (afk.); 38. bruin vlekje op de huid; 41. zand-
heuvel (duin); 42. onevenwichtig; 44. stempel (keur); 46. eiland in Indonesië; 47. doorzichtig garenweef-

  
  




 


 

















 










 













 





















 
  
     
   
     
  
 
Horizontaal 1. mengelmoes (onzin); 7. mistig; 12. gehoororgaan; 13. ongeveer; 14. rivier in Oostenrijk; 15.
titel (afk.); 17. uiting van blijdschap; 19. militair voertuig; 21. titel (afk.); 22. hoogste gedeelte van een dak;
24. afsluiting van n bierfl sje; 27. voorzetsel; 28. krachteloos; 30. boomsoort; 31. b j ard; 32. m i jes-
naam; 33. ledemaat; 35. omlaag; 37. Greenwich mean time (afk.); 38. bruin vlekje op de huid; 41. zand-
heuvel (duin); 42. onevenwichtig; 44. stempel (keur); 46. eiland in Indonesië; 47. doorzichtig garenweef-
sel; 48. gedeelte van een (woon)vertrek waar men eet; 49. dronken; 50. luizenei; 52. overjas van dunne
stof; 54. uitroep van smart of droefheid; 56. gevangenverblijf; 58. deel van breuk; 61. wereldtaal; 62.
gesloten rijtuig; 64. werkschuw; 65. deel van trap; 67. zwart-witte z emvogel; 68. plaats in Gelderland;
70. teken (signaal); 72. sociaal economische raad (afk.); 73. kind dat men als zijn eigen kind opvoedt; 76.
Nederlandse omroep stichting (afk.); 77. paardenkracht (afk.); 78. soort verlichting; 79. bladader; 81.
heden; 82. laagte tussen bergen; 83. rangtelwoord; 84. mager (frêle); 86. slaginstrument; 87. duo (paar).
Verticaal 1. koningsdochter; 2. en omstreken (afk.); 3. muzieknoot; 4. hoeveelheid fijngemaakt gemengd
eten; 5. lere v etbekleedsel; 6. pla ts van oorsprong; 7. karakter (geaardheid); 8. za gvogel; 9. bouw-
land; 10. int. vliegtuigkenteken Noorwegen; 11. kleine soort van zeekreeft; 16. cilinder; 18. centrale
recherche informatiedienst (afk.); 20. admodum reverendus dominus (afk.); 21. kerel (vent); 23. vismand;
25. toegankelijk; 26. matig koud; 27. tegen (in samenstelling); 29. wandeldek op een passagiersschip; 32.
eerzuchtig (ijverig); 34. honingdrank; 36. familielid; 37. bitter vocht; 39. rustpoos (onderbreking); 40. meis-
j naam; 42. bed
; 43. muzikale compositie t r oefening; 45. klein paardje; 46. slaapplaats; 51.
economisch administratief onderwijs (afk.); 53. in de grond levend zoogdier; 54. gerecht van aardappe-
len-wortelen-uien en klapstuk door elkaar; 55. hijstoestel; 56. luchtig zacht gebak; 57. jongensnaam; 59.
meisjesnaam; 60. uilensoort; 62. verdikte staaf die binnenin een klok hangt; 63. snaarinstrument (voorlo-
per van de piano); 66. elasticiteit; 67. bergweid ; 69. e n zekere; 71. elektrisch g lad n materi el de ltje;
73. tropisch boomsoort; 74. schenking; 75. telw ord; 78. jo g dier; 80. sprookjesfi uur; 82. muzieknoot;
85. militaire rang (afk.).

1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook