De Utrechter Week 18 - page 5

Philipp van der Zeeuw kan zich,
als zevenjarige, de komst van de
bevrijders nog goed herinneren. “Ik
klom op een pantservoertuig en kreeg
van de militairen een stuk Zweeds
wittebrood, een blik biscuit en een
reep chocola. Daar kwam ik trots mee
thuis. Het gevoel van dat moment,
hoe belangrijk vrijheid was, heeft me
nooit meer losgelaten. Vrijheid is niet
vanzelfsprekend, zoals blijkt in som-
mige landen, die ook een democra-
tisch gekozen regering hebben. Ik ben
me bewust dat we als samenleving
alert moeten blijven dat onderlinge
tegenstellingen onze zwaar bevochten
vrijheid niet aantasten.”
Philipp komt uit een welvarend gezin
met vijf kinderen. “Mijn vader had
in de oorlog een bedrijf ‘De Eerste
Nederlandse Papier en Brillenkoker-
fabriek’. Dat was in ons woonhuis aan
de Bollenhofsestraat 106 in Wit-
tevrouwen. Er werkten zo’n twaalf
meisjes aan de productie en verpak-
king. Vooral meisjes van de familie
Engelberts uit de Krijtstraat werkten
in de fabriek en als dienstbode. Soms
moest er in de oorlog ook ‘s avonds na
spertijd doorgewerkt worden. Ik weet
nog dat de Duitsers op een avond bin-
nenstormden. Mijn vader had dat zien
aankomen en kon het personeel tijdig
in een kruipruimte onder de vloer
verbergen.”
Het was een goedlopend bedrijf van
Van der Zeeuw. “We hadden een
dienstmeisje voor dag en nacht, Riekje
Engelberts, die ons verzorgde en ons
voor een belangrijk deel heeft opge-
voed. Ze waste, deed boodschappen,
kookte, bracht ons naar school. Zelf
moest ze altijd in de keuken eten.
Gered
Mijn ouders gingen regelmatig een
paar dagen logeren in kasteel Kercke-
bosch in Zeist. Riekje paste dan op de
kinderen. Tegen het eind van de oorlog
kwamen er honderden geallieerde
vliegtuigen over Utrecht op weg naar
Duitsland. Er waren dan regelmatig
beschietingen en bombardementen.
We verborgen ons dan in de kelder die
was ingericht voor langer verblijf.”
Drie weken voor de bevrijding viel
Philipp al spelend in het water van
de Biltse Grift, hij kon niet zwem-
men en dreigde kopje onder te gaan.
“Een Duitse soldaat op de fiets zag
dat, sprong van zijn fiets en stak zijn
geweer naar me toe om me uit het wa-
ter te trekken. Hij leverde me doornat
thuis af en vertelde mijn geschrokken,
maar dankbare ouders dat hij mijn
leven had gered. Mijn moeder nodigde
hem uit binnen te komen en vroeg
hem zijn geweer maar in de paraplu-
bak in de vestibule te zetten, een wel
heel naïeve gedachte waar de soldaat
natuurlijk niet op inging. Binnen aan
de koffie vroeg hij of hij bij ons mocht
onderduiken. Hij voorzag het einde
van de bezetting en wilde deserteren
om bij zijn vriendin in Utrecht te
kunnen blijven. Mijn ouders brachten
hem naar een onderduikadres in de
Veeartsenijschool en bleven hem daar
eten bezorgen. Drie jaar na de oorlog
heeft hij ons nog eens opgezocht.”
Luxe uitje
Vlak na de bevrijding organiseerde
vader Van der Zeeuw een uiterst luxe
uitje voor zijn gezin. “Hij huurde twee
grote Chevrolets met chauffeur bij het
autoverhuurbedrijf Ton op de hoek
Wittevrouwenstraat/Ridderschaps-
straat. Mijn ouders zaten achterin in
de eerste en de vijf kinderen in de
tweede auto. We werden afgeleverd bij
het chique Kurhaus in Scheveningen
waar we een week verbleven. De luxe
auto’s en chauffeurs met pet en witte
handschoenen maakten grote indruk.”
Kunstwerk
Philipp wilde jarenlang een kunstwerk
maken en schenken als dank voor de
Polar Bears. “Na de Academie voor
Beeldende Kunst werd ik keramist en
maakte veel kunstwerken in opdracht
vanuit de wereld van radio en tv. De
herdenking van 70 jaar bevrijding in
mei 2015 leek me een goed moment.
Eerst wilde ik een Canadese helm en
deed een oproep in kranten, op radio
en tv. Daarop reageerde de heer Van
Dool uit Zuilen die een Canadese
helm had voor mij. Ik heb een ontwerp
gemaakt van de helm, gecombineerd
met een marmeren Maple Leaf, het
rode esdoornblad, het symbool in
de Canadese vlag. Op eigen kosten
heb ik het monument laten maken bij
Ruud van Vliet, natuursteenrestaura-
tie. De gemeente Utrecht had al een
monument van de Polar Bears in het
Hogelandsepark en wilde mijn monu-
ment niet plaatsen. Daarom heb ik het
aangeboden aan de Canadese Ambas-
sade in Wassenaar. De onthulling was
20 april 2015 in aanwezigheid van de
ambassadeur en honderd genodigden.”
Vrijheid is belangrijk, maar niet
vanzelfsprekend. Ouderen die de
andere kant, onderdrukking, hebben
meegemaakt zijn zich bewust van de
kwetsbaarheid. Philipp van der Zeeuw
heeft daar op een bijzondere manier
uitdrukking aangegeven.
Na 70 jaar Canadezen bedankt
met bevrijdingsmonument
Voor wie de binnenkomst van de Brits/Canadese troepen in Utrecht, na vijf jaar Duitse bezetting, op 7 mei 1945 bewust heeft
meegemaakt, is dit een onuitwisbare herinnering. De Duitsers hadden zich overgegeven. De militairen kregen de naam Polar
Bears, omdat ze betrokken waren geweest bij de Slag om Noorwegen en een insigne van een ijsbeer droegen. De uitgelopen
Utrechtse bevolking juichte de bevrijders vanaf de Berekuil toe. Veel enthousiastelingen klommen op de jeeps en pantservoertui-
gen om een eindje mee te rijden.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 2 mei 2017
pagina 5
De onthullingsplechtigheid bij de Canadese ambassade
Vrijheid is een groot goed waar we ons als samenleving bewust van moeten zijn. Philipp van der Zeeuw (78) is onze bevrijders
zo dankbaar dat hij privé een prachtig monument aan de Canadese ambassade in Wassenaar schonk.
Interview door Jan Jansen
Pilipp van der Zeeuw
Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rus-
tig na te denken en te overleggen met vrienden
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat
nabestaanden die de wensen van de overledene
naleven, mooie en waardevolle herinneringen
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers
precies wat de laatste wens van de overledene
was. Dat komt het rouwproces ten goede.
Maar ook financieel kan het regelen van uw
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw
uitvaart vooruit bespreken en betalen, indien
u daar de financiële mogelijkheid voor heeft,
is een zekere manier om van de financiële
beslommeringen af te zijn. Als u uw begrafenis
of crematie vooraf regelt en betaalt, weet u niet
alleen dat u uw nabestaanden die zorg ontneemt,
maar u bespaart uzelf tevens kosten. U betaalt
nooit meer iets bij, ongeacht de kostenstijgingen,
die zeer realistisch zijn in deze tijd.
Barbara Uitvaartverzorging biedt deze construc-
tie, een Waardevaste Uitvaart, aan.
Om een optimale veiligheid in te bouwen
worden de gelden gestort in een apart opgerichte
Onderlinge Waarborgmaatschappij, welke uit-
sluitend tot doel heeft de toevertrouwde gelden
op verantwoorde wijze te beheren. Op uw ver-
zoek kunnen wij u in een persoonlijk gesprek bij
u thuis of op ons kantoor (in Utrecht of Vleuten),
geheel vrijblijvend, adviseren. Aan de hand van
uw wensen kunnen wij daarbij exact berekenen
wat voor u de kosten zijn.
Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u
vragen of opmerkingen?
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar.
U kunt ons bellen op 030-29 66 666 voor het
maken van een afspraak.
In ons Afscheidscentrum Vleuten kunt u ook
zonder afspraak terecht op woensdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
Uw eigen uitvaart vooraf regelen
In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?
‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn
afscheid straks
zijn voor iedereen
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook