De Utrechter Week 20 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Willy van Cooten-Steenaart
stuurde de redactie van De
Oud-Utrechter een prach-
tige handgeschreven brief,
waarin zij de aangrijpende
geschiedenis vertelt van de
Joodse familie Gold van de
Julianaweg in Hoograven.
Zoals veel Joodse slachtof-
fers vertrok de familie Gold
in de veronderstelling binnen
niet al te lange tijd terug te
keren en het dagelijks leven
weer te kunnen oppakken.
In verband hiermee gaven zij
dikwijls spullen in bewaring
bij vrienden en kennissen.
Vaak zijn deze spullen nooit
meer opgehaald en verloren
geraakt, maar de familie
Steenaart is tot op de dag van
vandaag een trouw bewaar-
der gebleven.
Graag wil ik mijn verhaal vertellen
over de schoenmakerskist van de
Joodse familie Gold, begint Willy
haar brief. Vader Julius, moeder Gerda
en zoon Lothar. De familie Gold is
in 1938 vanuit Berlijn naar Neder-
land gevlucht en ging wonen in de
wijk Hoograven, op de Julianaweg
in Utrecht. Mijn ouders (Julianaweg
341) en de familie Gold gingen met
elkaar om.
Toen de familie Gold april 1943 het
bevel kreeg van de Duitsers zich te
melden, heeft vader
Julius bij mijn ouders
afscheid genomen.
Daarbij vroeg hij mijn
ouders of zij op zijn
kist met schoenmakers-
gereedschap wilden
passen.
Julius gaf ook een foto;
achter op die foto staat
geschreven: ‘Ter herin-
nering aan ons drietjes.
Fam. Gold.’ Deze foto
heeft altijd bij mijn ou-
ders op de slaapkamer
gestaan.
Belofte
Mijn moeder heeft
altijd verteld (ik was
drie maanden, van
2-2-1943) dat Julius
boven mijn wieg stond
en tegen mij zei: “Als ik terugkom,
maak ik voor jou een paar mooie
schoentjes.”
Als ik wel eens aan mijn moeder
vroeg wat er toch met de familie Gold
was gebeurd, antwoordde zij steevast
met hetzelfde zinnetje: “Die zijn in de
oorlog omgekomen.”
De ‘kist’ heeft altijd bij mij in de
kast, op mijn slaapkamer, gestaan. In
1974 ben ik met man en twee doch-
ters verhuisd naar Montfoort. Mijn
moeder zei: “Nou kan je die kist wel
meenemen; je hebt nu genoeg ruimte
op zolder.”
Op dezelfde dag
Jaren later heeft iemand voor mij
uitgezocht waar en wanneer de familie
Gold is overleden.
Julius is gestorven op 21-3-1945 in
Kamp Extern Kommando ‘Melk’,
nabij Wenen. Moeder Gerda en
haar zoon Lothar zijn alletwee op
dezelfde dag, 11 juni 1943, in Sobibor
vermoord. Steeds weer vroeg ik mij
af; moeder én zoon op dezelfde dag
vermoord? Wat is er gebeurd?
Tot mijn man en ik met de Senioren-
sociëteit uit Montfoort in februari
2010 een bezoek brachten aan het
Nationaal Monument Kamp Vught.
Daar heb ik pas voor het eerst gehoord
over de twee kindertransporten van
honderden Joodse kinderen (moeders
mochten met de kinderen tot 16 jaar
mee) naar Westerbork.
De namen van 1269 kinderen staan op
het monument, ook Lothar Gold, 12
jaar. Toen begreep ik pas, na 67 jaar,
waarom moeder en zoon op dezelfde
dag zijn vermoord.
Gerda en Lothar zijn met het tweede
kindertransport op 7 juni 1943 in
Westerbork aangekomen;
niemand mocht de trein
uit. De trein is doorgereden
naar Sobibor, waar zij, zoals
gezegd, op 11 juni 1943 zijn
vermoord.
Een mooie plek
In het museum werkt een
jonge vrouw, Brigitte de Kok (haar
ouders wonen in Montfoort). Ik heb
Brigitte ontmoet en haar mijn verhaal
van ‘de kist’ verteld. Ik heb de kist
geschonken aan het museum en ben
reuzeblij dat deze kist nu een mooie
plek heeft.
Af en toe maakt de kist een uitstapje
naar een ander museum, bijvoorbeeld
het Joods Historisch Museum of het
Museum in Westerbork. Ook bij de
tentoonstelling ‘100 voorwerpen uit de
Tweede Wereldoorlog’ in de Kunsthal
in Rotterdam.
Willy van Cooten-Steenaart
Wulverhorst 43
Montfoort
0348-472718
De schoenmakerskist van Julius Gold
Dinsdag 16 mei 2017 . Jaargang 8, nr.10
Deze week o.a.:
Otto Hamer
Pag. 5
Sloop in
Wijk C
Pag.7
Mexicaanse
hond
Pag.11
Japanse tafel-
tennissers
Pag.13
De schoenmakersgereedschapskist van Julius Gold
Oplage: 55.30 ex.
Vader Julius,moeder Gerda en zoon Lothar Gold
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
5 dgn Drenthe
vanaf € 160,00 PP HP
Heerlijk fietsen
en wandelen
TEL 0591371241
Wil jij aan het werk als taxichauffeur?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor een overzicht van
alle vacatures kijk je op
Flexibele inzetbaarheid gewenst.
Geen chauffeurskaart?
Wij verzorgen opleiding en baan!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook