De Utrechter Week 20 - page 3

UVV is eigenlijk ontstaan op 15 mei
1893 door een groepje jongelui tijdens
een gezellig onderonsje. De naam
was spoedig gevonden. De club ging
‘Voorwaarts’ heten en kreeg een voet-
balveldje toegewezen bij de Maurits-
straat, Frederik Hendrikstraat en de
Stadhouderslaan.
Fusie en andere namen
Vrij snel volgden er anderen en werd
vv Jemca opgericht. De aanleiding
hiertoe vertelt de historie niet. In 1896
werd de vereniging samengevoegd tot
Jemca-Voorwaarts. HBS-scholieren
hadden inmiddels de club UNI
opgericht, die snel ter ziele ging en
zich fuseerde met Jemca-Voorwaarts.
Al snel waren er problemen over de
nieuwe naam Jemca-Voorwaarts,
Uni. Door het embleem van Jemca-
Voorwaarts JV kwam men uiteindelijk
op Jong-Vitesse. Mede door de grote
bekendheid van het Arnhemse Vitesse,
een der sterkste Nederlandse elftallen.
Naarmate de vereniging ouder werd, is
de naam omgezet in Vitesse.
Vitesse werd UVV
In 1900 was wederom een nieuwe ver-
eniging ontstaan, genaamd Victoria.
In aanloop naar het nieuwe seizoen
1902/1903 werd door de gemeente
Utrecht zowel aan Vitesse als aan
Victoria de velden verhuurd. Goede
raad was duur. Vitesse, ondertussen
gewend aan het fuseren, stelde een
een nieuwe fusie voor. Men wilde een
naam die niet deed denken aan Vitesse
en Victoria en op 10 september 1902
werd De Utrechtse voetbalvereniging
opgericht, kortweg UVV.
Willem Barentszstraat
In de loop der jaren werd steeds
gevoeld dat men min of meer op een
bijna publiek terrein speelde. Ook
werd er gesukkeld met een behoorlijke
kleedgelegenheid. Er werd een com-
missie gevormd die UVV een nieuw
terrein zou bezorgen. In augustus 1908
viel de keuze op een terrein aan de
Willem Barentszstraat.
Composthoop
Voorzieningen waren er niet, want de
commissie moest via een compost-
hoop over een hek klimmen om het
terrein te bereiken. Er werd door enige
oude heren geld bijeengebracht en
aan de vereniging geleend. Er werd
een tent met stoelen op de kop getikt
in Deventer en huisjes gekocht op
het Vreeburg die tijdelijk als winkel
gediend hadden. Hiervan werden een
buffet en een tweetal kleedkamers
gebouwd. In het nieuwe seizoen in
de tweede klasse kon UVV waardig
beginnen.
Peter van Santen
lid van de historische commissie van
UVV
Wilhelminapark eerste thuishaven UVV
Naar aanleiding van het artikel van Theo de Ruiter over het
Wilhelminapark in De Oud-Utrechter van 2 mei wil ik graag iets
vertellen over de vroege geschiedenis van het park, dat de eer-
ste thuishaven vormde voor voetbalvereniging UVV.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 16 mei 2017
pagina 3
Deze maand heb ik bijvoorbeeld op
initiatief van een aardige man die me
om vier voor 11 belde, toegezegd het
op te nemen voor de huismussen die
in onze stad geen vogelwoning meer
kunnen vinden. Dat schijnt de prijs te
zijn die de vliegende natuur betaalt
omdat panden met duurzame dakpan-
nen en zonnepanelen belegd worden.
Op initiatief van een jonge vrouw die
kort na tien uur al belde, voel ik me
deze maand extreem begaan met arme
kinderen van straatarme ouders die
de financiële armslag niet hebben hun
nakomelingen een educatieve zeiltocht
langs Griekse eilanden te gunnen. Dat
die kinderen arm zijn is de prijs die ze
betalen omdat ze de pech hadden door
arme ouders verwekt te zijn. Natuurlijk
hadden die ouders voorbehoedsmid-
delen kunnen gebruiken, maar daarvoor
ontbrak ze de middelen. Dat heet
geloof ik de kringloop van het leven.
En zolang gedwongen sterilisatie voor
mensen die minder dan het minimum-
loon verdienen nog geen algemeen
ingedaald gedachtengoed is, moet er
voor hun kroost dus zo nu en dat geld
op tafel komen, anders hebben die kin-
deren ook geen leven. Dat hebben kin-
deren eigenlijk sowieso nu wat minder
dan dertig jaar terug. Ik overdrijf, maar
er zit wel een klein vleugje waarheid
in. Als ik met mijn kleinkinderen naar
de stad ga om een strandbal voor ze te
kopen, dan passeren we - anders dan 30
jaar terug - een kilometerslange ketting
van verleidingen die kinderen ongeluk-
kig maken als er aan wordt voorbijge-
gaan. Stroopwafels , broodjes hotdog,
hamburgers, kipsaté, gevulde koeken:
tientallen winkels proberen met ver-
leidelijke geuren en een uitnodigende
aankleding groot en klein naar binnen
te lokken. Grote mensen die tien keer
tegen zichzelf hebben gezegd; nee
dat doe ik niet want ik moet op mijn
gewicht denken, gaan murw gebeukt
vaak toch bij de elfde verleiding door
de knieën. En kinderen? Kinderen heb-
ben de akelige gewoonte om als je vijf
keer gezegd hebt dat ze geen suikerspin
krijgen en ook geen broodje hagelslag
en ook geen broodje Hema worst en
ook geen bolletje vanilleijs en ook geen
pannenkoek met poedersuiker, kinderen
hebben dan de akelige gewoonte om als
gevolg van de opgestapelde teleurstel-
lingen te gaan huilen.
Op dat moment heb ik verloren want
na voor de vorm nog een keer gezegd
te hebben dat ze ook geen poffertjes
krijgen, ga ik overstag bij een patat-
zaak. In dit geval was het niet zo maar
een patatzaak, maar een die gerund
wordt door sterrenkok Sergio Herman.
Die heeft zich met een stoere blik in de
ogen op een bewolkte middag in een
weiland laten fotograferen terwijl hij
met een bemodderde hand een aardap-
pel tegen het licht houdt. Ik durf om
een dubbele portie frietsaus te wedden
dat Sergio niet elke bintje dat in zijn
patatwinkels tot sterren friet verwerkt
wordt zelf rooide. Maar ik ben mis-
schien te wantrouwend van aard. Prima
patatje trouwens, maar niks beter dan
die van Manneken Pis. Dat de helft
minder kost. De lekkerste friet op aarde
eet ik soms in een frietkot in Brussel.
Daar wordt de patat nog gebakken
zoals het hoort om waarlijk topfriet te
krijgen. In paardenvet.
Een UVV elftal op het gras van het Wilhelmina park.Let op de petten van diverse spelers
De voltallige commissie op onderzoek op het nieuwe terrein van de Willem Barentzstraat
HWtje
HWtje
Als iemand me in de ochtend voor 11 uur belt met de vraag of ik
me belangeloos voor iets in wil zetten en ik neem per ongeluk de
telefoon op, dan zeg ik gelijk dat het goed is. Om maar van het
gesprek af te zijn.
Biologisch verantwoord sterrenvet?
Afbeelding van de aftrap door Jimmy Walker (Jean-Philippe Nicolai) voor de voetbalwedstrijd
tussen“artsen”en“autoriteiten”in het Wilhelminapark te Utrecht.(1966)
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook