De Utrechter Week 20 - page 5

Rietveld heeft de stad en omgeving
verrijkt met bijzondere ontwerpen
en is wereldberoemd geworden. Het
Centraal Museum in Utrecht heeft
vanaf maart tot de zomer een grote
tentoonstelling over Rietveld en De
Stijl. Daarbij wordt ook aandacht ge-
schonken aan zijn speciale relatie met
zijn opdrachtgeefster, Truus Schröder.
Het werk van de sinds zes jaar in het
Bartholomeus Gasthuis wonende beel-
dend kunstenaar Otto Hamer doet met
zijn primaire kleuren en geometrische
vormen sterk denken aan De Stijl,
vooral aan dat van het latere werk van
Piet Mondriaan. Veel van Otto Ha-
mer’s werk bevindt zich in particuliere
collecties in binnen- en buitenland.
Daarnaast is het opgenomen in
museale collecties. Zijn werk is onder
meer tentoongesteld in het Centraal
Museum, Stadsschouwburg Utrecht,
New Dutch Art Fair, de Kunstbeurs,
het Mondriaanhuis in Amersfoort en
veel andere plaatsen.
“Ik ben eigenlijk toevallig in de
wereld van de kunst terechtgekomen”,
vertelt Otto Hamer. “De opleiding aan
de Academie van Beeldende Kunsten
heb ik niet afgemaakt, omdat ik dacht
dat het toch niets zou worden. Ik ben
toen op een bronsgieterij gaan werken.
Na zo’n vijf jaar op de bronsgieterij
begon het te kriebelen en ben ik zelf
als beeldhouwer begonnen met werk
in brons.”
BROTT
In 1975 trok Otto Hamer in bij zijn
vriendin, kunstenares Birgitte Jans-
sen, die in de Fockstraat in de Zeven
Steegjes woonde. “Met haar ben ik
gaan samenwerken onder de firma-
naam BROTT. We zijn ons gaan toe-
leggen op tekenen en schilderen in de
traditie van De Stijl. Om voor inkom-
sten te zorgen, hebben we ons gericht
op toegepaste kunst om opdrachten
te krijgen. Het was in het begin wel
vallen en opstaan, vaak zaten we toch
weer in de bijstand. Maar ik was een
gedreven kunstenaar en wilde via mijn
kunstwerken een bijdrage leveren aan
een betere samenleving.”
Door meerdere publicaties kreeg Otto
Hamer steeds meer bekendheid als
beeldend kunstenaar. “Ik kreeg daar-
door vaak opdrachten van de Rijks-
gebouwendienst en gemeentes voor
kunst in de openbare ruimte en aan
gebouwen. Kunst in de traditie van
De Stijl is daar erg geschikt voor. Met
diverse Utrechtse kunstenaars richtte
ik het Werkcollectief Beeldende
Kunstenaar op. We zorgden eind
jaren zeventig voor de tijdelijke
inrichting van speelplaatsen en jeu de
boulesbanen in stadsvernieuwings-
gebieden. Het was als uitvoering van
een gemeentelijke regeling om de
leefbaarheid in die wijken tijdens het
sloop- en bouwproces zoveel mogelijk
te behouden. Vooral in Ondiep hebben
we in samenwerking met de bevolking
veel lege plekken mogen inrichten.
Omdat het tijdelijk was, zijn die ter-
reinen nu definitief met nieuwe huizen
bebouwd.”
Kunstliefde
Otto Hamer was ook lid van Kunst-
liefde. “Ik zat in het bestuur en in de
tentoonstellingscommissie. Kunstlief-
de is de oudste kunstenaarsvereniging
van Nederland, opgericht in 1807.
Er zijn 110 Utrechtse professionele
kunstenaars lid en zo’n 90 kunstge-
ïnteresseerden. Er worden regelmatig
podiumavonden en tentoonstel-
lingen georganiseerd. De Utrechtse
Atelierroute is ook een initiatief van
Kunstliefde. Leden krijgen korting bij
kunstaankopen.”
Het Bartholomeus Gasthuis is sinds
2011 zijn woonplek. “Ik heb een reu-
matische kwaal aan mijn rug en ben
in mijn woning van de trap gevallen.
Daardoor kon ik niet meer zelfstan-
dig wonen. De mogelijkheid die ik
kreeg in het Bartholomeus Gasthuis
te komen heb ik met beide handen
aangegrepen. Het is een verzorgings-
huis met een prachtige ligging in de
oude binnenstad. Ook bewoners uit
de omgeving maken gebruik van de
voorzieningen van het huis. Zelf zit ik
in de cliëntenraad en ben zo betrokken
bij de zorg voor de circa 90 bewoners.
De sfeer is uitstekend, mede doordat
het kleinschalig is en iedereen elkaar
kent.”
Actueel
In het appartement van Otto Hamer
hangen geen eigen schilderijen. Op de
binnenplaats van het Bartholomeus
Gasthuis staat een bronzen kunst-
werk van zijn hand en in de hal op de
verdieping hangt een groot schilderij
in vijf delen, volgens de traditie van
De Stijl. Anders dan de kunstwerken
van Utrechtse beeldend kunstenaars
als Pieter d’Hont, Joop Hekman,
Theo van de Vathorst die prominent
het stadsbeeld verfraaien, zijn weinig
van de kunstwerken van Otto Hamer
in Utrecht te zien. Maar hij kijkt met
trots terug op zijn leven als beeldend
kunstenaar. Hij heeft via zijn kunst-
werken een bijdrage kunnen leveren
aan de kwaliteit van de samenleving,
mede door de inrichting van de
leefomgeving. Tijdens de sloop- en en
bouwwerkzaamheden in wijken waren
zijn tijdelijk ingerichte speelplek-
ken heel belangrijk voor de jeugd.
Bij veel particulieren en in openbare
gebouwen hangen zijn schilderijen. In
2017, met veel aandacht van honderd
jaar De Stijl, zijn ook de werken van
deze wereldberoemde kunststroming
actueel.
Traditie De Stijl in werk van
kunstenaar Otto Hamer
Musea in heel Nederland grijpen het honderdjarig jubileum aan om dit jaar aandacht te besteden aan De Stijl, een internationaal
bewonderde kunstvorm. De Utrechtse architect Gerrit Rietveld ontwierp in 1924 volgens de principes van De Stijl het Rietveld-
Schröderhuis, zijn eerste woonhuisontwerp.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 16 mei 2017
pagina 5
Honderd jaar geleden brachten Piet Mondriaan,Theo van Doesburg en Bart van der Leck het kunsttijdschrift De Stijl uit. De
kunststroming De Stijl met zijn primaire kleuren en geometrische vormen beïnvloedde veel architecten en kunstenaars.
Interview door Jan Jansen
Otto Hamer
Showroom
: Ambachtsweg 1 - Nieuwegein
Horizontale Jaloezieën
hout-en aluminium
Smart bediening
VO0RJAARSVOORDEEL
GRATIS
SmartCord
®
en LiteRise
®
bediening
t.w.v.
60
,-
Plissé en Duette
®
Shades, Roman Shades,
Silhouette Shades en
Rolgordijnen
Horren en Hordeuren
PowerView
®
Luxaflex
®
Actie
PowerView
®
Motorisation
Revolutionair nieuw remotesysteem
Bij € 2.500,- aan Luxa ex raamdecoratie met PowerView
®
Motorisation,
Smart Kit cadeau, t.w.v. € 298,-
* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Actie is geldig t/m 31 mei 2017.Acties zijn produkt en merk gebonden.
4
e
jaloezie
GRATIS*
*Vraag naar de voorwaarden
in de winkel
50%
KORTING
*
op 2
e
hor
*Vraag naar de voorwaarden
in de winkel
Smart Kit
t.w.v. €298,-*
CADEAU
*Vraag naar de voorwaarden
in de winkel
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook