De Utrechter Week 20 - page 9

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 16 mei 2017
pagina 9
Utrecht 40-45
Utrecht was in de Tweede Wereldoorlog
‘de Stad der Beweging’. Het kloppend
hart van de NSB. Maar er gebeurde
meer. Het prachtige boek Utrecht 40-45
vertelt met veel foto’s het verhaal van
een stad in oorlogstijd. Het is geschre-
ven door Utrechter Ad van Liempt, die
eerder naam maakte met tal van oorlogsboeken en verscheen in
samenwerking tussen W-Books en Het Utrechts Archief.
Van Stadsie tot Stad, Utrecht
1950-1975
Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton
van den Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen
1950 en 1975. Het is samengesteld met
onder andere de beste amateurfoto’s
die de auteurs kregen toegezonden na een oproep via de lokale
media en sloot aan op een gelijknamige expositie die de hele
maand april was te zien in het Stadskantoor in het kader van de
manifestatie ‘Utrecht 50/75’.
De oorlog in kleur
Fotograaf en cineast Alphons Hustinx
reisde door Nederland in oorlogstijd en
maakte opnamen in kleur. Onderweg
door Nederland legde hij gewone en
ongewone gebeurtenissen op straat op
dia vast. Tot eind 1943. Toen moest hij
onderduiken. Op 18 januari 1945 lukte
het hem om de Maas over te steken en zo door de Duitse linies
in bevrijd gebied te komen. Wat restte waren 2000 kleurendia’s
uit de vijf oorlogsjaren. Een selectie staat in het prachtige boek
‘De oorlog in kleur’.
Utrecht ‘40-’45. ............................................................24,95
Van Stadsie tot Stad, Utrecht 1950-1975......................24,95
De oorlog in kleur. .......................................................17,50
De Bezetting, 20 dvd’s in dvd-box................................79,99
Utrecht van toen...........................................................14,95
Oma kan je nog huppelen............................................14,95
Nederland Museumland...............................................19,99
Als ik later dood ben en wat ik dan zou willen..............18,95
Vergeet-me-nietjes.......................................................11,00
Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter,
Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop
op
en bestel digitaal.
Ja, ik bestel:
De Bezetting: 20 dvd’s over
Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging
Nederland gebukt onder Duitse over-
heersing, geweld, vervolging van Joden
en honger. Ruim zeventig jaar na dato is
het gelukt alle waardevolle filmopna-
men uit die tijd in beeldarchieven terug
te vinden en te bundelen in een box met 20 dvd’s, getiteld
‘De Bezetting’.
Utrecht van toen
Herinneringen van een jochie uit een
Utrechtse volkswijk. Dit boek van Wil-
lem Mulder voert terug naar de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw. De
verhalen spelen zich af op straat in de
tijd dat er nog geen televisie en internet
was. Wat deed de jeugd toen? Hereleef
de straatspellen, het kattekwaad en de humor uit een typische
volkswijk. Een heerlijk herkenbaar boek voor iedereen die de
sfeer van toen nog eens wil proeven of beleven. De opbrengst
gaat naar het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis in Utrecht.
Oma kan jij nog huppelen
‘Oma kan jij nog huppelen?’ is een ver-
halenbundel over klein geluk. Een boek
vol kleine wijsheden over grote geluk-
smomenten. In een bonte verzameling
rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare
situaties, gekke types, oude liedjes en
kostbare herinneringen zorgvuldig aan
elkaar. Met haar verhalen en gedichten wil ze de lezers
raken, laten lachen en vooral laten meedoen.
Nederland Museumland
Nederland telt ruim 1000 musea,
kastelen, oudheidskamers, dierentuinen
en hortussen. Of je nou geïnteresseerd
bent in kunst, natuur, archeologie of
speelgoed, deze gids biedt originele
ideeën voor een dagje uit voor elke
leeftijdsgroep. Deze geheel geactualiseerde gids
geeft een overzicht van alle musea in Nederland en is daarmee
dé gids voor cultuurliefhebbers.
Als ik later dood ben en wat ik
dan zou willen
Een bijzonder werkboek. De titel klinkt
confronterend, maar het boek laat je
op speelse manier nadenken over je
afscheid en uitvaart. Het staat vol infor-
matie en ideeën voor iedereen die wil
stilstaan bij wat daar allemaal bij komt kijken. Na je overlij-
den kunnen nabestaanden het gebruiken bij het vormgeven van
je afscheid en uitvaart.
Vergeet-me-nietjes
Een gedichtenbundel van Hans Ciere-
mans, die werkte in de ouderenzorg en
het middelbaar beroepsonderwijs. De
bundel gaat over ouderen- en ver-
pleeghuiszorg. De situatie daar kent
de schrijver dus ‘van binnenuit’. De
gedichten zijn toegankelijk en herkenbaar voor
een ieder die iets met de ‘zorg’ te maken heeft. Bij elk gedicht
staat een toepasselijke foto van Alain Ulmer.
€ 24,95
€ 24,95
€ 17,50
€ 79,99
€ 14,95
€ 12,95
€ 19,99
€ 18,95
€ 11,00
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook