De Utrechter Week 22 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Als jongen van zeven jaar
wist ik weinig van wat er in
de wereld gebeurde. Tot die
ochtend in mei 1940, het was
oorlog! Er stonden allemaal
mensen in de boomgaard.
Het waren vluchtelingen uit
de Grebbelinie, waar werd
gevochten. Wij wisten toen
nog van niets. In Rhenen werd
tot de capitulatie nog hard ge-
vochten, maar de eerste jaren
daarna viel het wel mee.
Bij de boer naast ons waren soldaten
met paarden gestationeerd. Er waren
ook aardige soldaten bij. Op een
zaterdag, schoon gewassen, bij de
mannen met de paarden kijken. “Kom
maar eens jongen, dit is voor je haar.”
Hij pakte een pot en smeerde het in
mijn haar. Nou, het stond rechtop; het
bleek leervet voor de paardentuigen
te zijn. Het heeft dagen geduurd voor
ik schoon was, want zeep was karig.
Koper en lood moesten ingeleverd
worden. Bij ons stond een koperen
vaas, met een bodem van lood, dan
viel hij niet om. Als de Duitsers kwa-
men, ging hij onder de vloer.
Mijn oom en tante woonden aan de
Lekdijk, bij de Vianenbrug. Als de
vliegtuigen over kwamen en de brug
werd beschoten, dan vluchtten ze
gauw de tuin in, daar was de schuil-
kelder. Maar op 13 mei 1940 waren
opeens de vliegtuigen weg, maar ook
de brug. Totdat er weer een scheepjes-
brug kwam.
Razzia
Op een morgen allemaal Duitsers.
Razzia! ‘Iedereen fietsen inleveren’
was het bevel. Van mijn moeder moest
ik haar fiets achter de boomgaard
verstoppen. Even later kwam er een
Duitser met de fiets van mijn moeder
aangelopen; hij had ons bezig gezien.
“Die is van mijn moeder”, zei ik.
De soldaat keek me aan en zei in het
Duits: “Neem maar mee.”
Eten was ook een probleem, maar bij
ons in de boerenomgeving viel dat
wel mee. Als het koren gemaaid was,
mochten we aren gaan zoeken van de
tarwe. Wat we vonden was nog niet zo
slecht en er werd ook wel wat gepikt.
In de herfst kwam de dorsmachine bij
de boer, dan mochten wij als laatste
onze aren dorsen. Dat leverde nog wel
wat op, want de boer liet altijd wat
voor ons over.
Bakker Zuiderlaan uit Polsbroek
was onze bakker. Hij kwam bij ons
dat heerlijke zwarte regeringsbrood
brengen. Als er over het brood een
theedoek lag, dan wisten we het al;
vlees van de ondergrondse. Die slacht-
ten wat af.
Mijn moeder kon goed koken, ze had
een nieuw menu bedacht. Ze maakte
heerlijke siroop van de suikerbieten
uit onze eigen tuin. Van de pulp die
overbleef en absoluut niet weggegooid
werd, dat was zonde, want het was
eetbaar, werden koeken gebakken.
Dus zo gebeurde dat en jongen, lekker
dat ze waren. Ja ma!
Verlichting
Verlichting werd een groot probleem;
stroom, petroleum alles raakte op,
maar er werd wat op gevonden. Wij
woonden dichtbij radiozenders Lopik-
Kapel. Er werd gaas in boomgaarden
gespannen en met elektroden werd
stroom opgevangen. Tot de Duitsers
het door hadden. De zenders werden
zwakker, dus afgelopen. Er werd wat
anders op gevonden. Een grote ton
op z’n kop in het water, wat stenen
erop, zodat hij nog net boven bleef,
een gaskraantje erop, een slang naar
binnen en een gaskaarsje erop. Na een
dag porren onder de ton zat er zoveel
moddergas onder, dat er voor de hele
avond licht was.
Een oom, tante en hun dochter hadden
er zelf ook wat op gevonden. Een fiets
op z’n kop in de kamer, vier dynamo’s
erop gemaakt, lampjes, draden en de
hele kamer was verlicht. En ome Jan
maar draaien, totdat hij voor een grote
boodschap moest. De hele kamer
zonder licht.
Wij woonden in Benschop, maar
gingen in IJsselstein naar school. In de
oorlog kwam er een watergebied, maar
daar hadden we weinig last van. Maar
toen kwam de tankval dwars door de
Kamperdijk, daar moesten wij over-
heen naar school. Er kwam een houten
bruggetje voor ons, maar verschil-
lende keren kwam het schoolhoofd:
“Kinderen uit Benschop naar huis, het
bruggetje gaat eruit.”
Naast ons woonde een schooljuffrouw
van de school uit Benschop, een lieve
vrouw, maar ze was helaas pro-Duits,
verder deed ze geen mens kwaad.
Zij mocht een radio bezitten. Heel
veel zenders, zelfs de Engelse radio,
ontving ze. Hierdoor wist zij alles van
wat er in de oorlog gebeurde, dus zo
ook haar buren en kennissen. Toen
de bevrijding daar was, kwam zij het
direct vertellen.
Mijn fiets
Mijn eerste fiets was een oude da-
mesfiets met handrem op de voorrem.
Luchtbanden waren er niet meer. Het
werden eerst massieve banden, die
later werden vervangen door houten
banden. Als er een bout door het hout
ging, stonden de spatels rechtop,
waardoor de wielen niet meer rond
gingen. Dan moest je de fiets naar huis
dragen.
Opeens waren er vliegtuigen in de
lucht. Honderden! Wat er gebeurde
wisten we niet, maar het ging maar
door en ze kwamen ook terug.
Later hoorden we dat het Engelse
vliegtuigen waren, op weg naar het
Ruhrgebied in Duitsland, daar was
de industrie. De gehele dag ging het
door, het gedonder van de bommen
was bij ons hoorbaar. ‘s Avonds werd
het rustig.
Zwarte dag
Op een dag was heel Benschop
afgesloten, achter alle huizen soldaten,
niemand kon meer de polder in vluch-
ten. Het doel was de ondergrondse van
Benschop. Ze waren verraden! Met
een foto, die een verrader uit IJssels-
tein had gekregen van de moeder van
twee zonen, die ook vermoord zijn.
Een ervan was mijn schoolmeester.
Zij werden na een schietpartij op het
dorp, op een boerderij overmeesterd.
Ze werden naar Utrecht overgebracht
naar het toen bestaande Tivoli. De an-
dere mannen ook, maar die werden op
transport gesteld, om te gaan werken
in Duitse kolenmijnen.
Lees verder op pagina 3.
Voor ventje van 7 was oorlog avontuur
Dinsdag 30 mei 2017 . Jaargang 8, nr. 11
Deze week o.a.:
Jacob Six
Pag. 5
Sloop Gal-
genwaard
Pag. 7
Manus Beton
Pag. 9
Familie Tortel
Pag. 13
Vliegtuigen met hulpgoederen
Oplage: 55.30 ex.
Gansstraat 130
3582 EL Utrecht
telefoon 030 251 69 55
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
Winkelcentrum Overvecht -
Tel: 030 - 633 69 47 - 6 dagen per week open
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat
hands zorghulpmid
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overv
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
Zorg outl et
Utre cht
ZORGOUTLET
UTRECHT
VERHUISD!
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO
vergoedt lang niet altijd de kosten en da ka het e prijzig ver al w r e . Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat
ehands zorghulp i
groeit. Ze openden d arom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Over
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW
20% ZOMERKORTING
op diverse rollators
2e HANDS ZORGH
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-
vergo dt lang niet altij e koste n dan
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de
g eit. Ze
nlangs en g
Wij komen graag bij u langs, ook vo
Tel: 06 55 15 8 65
rollato otm biel, rolstoel f een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
rgoedt lang iet altijd de kosten en da kan het een prijzig verhaal worden. Bij
RGOUTLE U RECHT erken ze dat ook
orghulpmiddelen
oeit. Ze opend aarom onlangs een rot re winkel i Shoppingcenter Overvecht.
l
e
ator, sc tmobiel, rolstoel of e n sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
edt lang niet al ijd de kosten en dan kan het en prijzig verh al worden. Bij
UTLET U RECHT
en ze dat o
zorghulpmiddelen
r it. Ze openden daarom onlangs e grot r wink l in Sho pingcenter Overve ht.
pe i
ctie: en rollator v or m ar € 35,- (op is op!).
Op alle producten zit garan
oud kunt u
bij ZORGOUTLET UTRECHT
10% ExtRA kORtING op onze
scootmobielen, ook 2e hands
Ook voor onderhoud en reparaties
n rollato s otmobiel, rolstoel f een sta-opsto
e goedt lang niet altijd d kosten en dan kan het
ZORGOUTLET UTRECHT erken ze dat ook: de vraa
roeit. Z o
gs en ro ere wi
Zorgoutlet
Utrecht
ZORGOUTLET
UTREC
Een o ator, sco tmobiel, rolstoel of een sta-opsto
v r edt lang niet altijd de kost n en dan kan het
ZORGOUTLET UTRECHT me en ze dat ook: de vra
gr eit. Ze
gs en grot re wi
Mét een openingsactie: een rollator voor m
n
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook