De Utrechter Week 22 - page 10

Op de foto rechtsboven valt juf Fran-
cien de Groen te herkennen en ook
Ria, Eddy, Peter Landzaat in het mid-
den en links onderin Lenie Huntelaar.
Voorlezen deed juf De Groen graag.
En ik weet ik dat latere onderwijs-
krachten dit ook graag deden. Voor mij
was later juf Bakels van de derde klas
favoriet met het voorlezen van ‘Alleen
op de wereld’, geschreven door Hector
Malot (1830-1907).
Mozaïeken
Juf Francien de Groen (geboren 19
augustus 1931) kwam uit een ruim
denkend en sociaal gezin en stond
al op haar achttiende in 1949 voor
de klas. Eigenlijk zat zij het liefst
gewoon tussen haar vlijtige kleuters
te mozaïeken, zoals dat toen genoemd
werd. Ook in mijn periode, enkele
jaren eerder dus (dat was tijdens de
oorlog), herinner ik mij dat nog heel
goed, want ik moest toen papiervlech-
ten, wat bestond uit met gekleurde
strookjes papier een matje maken. Het
lukte mij niet best. Ik mocht het wel
mee naar huis nemen.
Juf De Groen reageerde dus na de
publicatie van mijn verhaal in De
Oud-Utrechter van 18 april 2017
en nodigde mij bij haar thuis uit in
Utrecht, waar ik een week later harte-
lijk werd ontvangen.
Mening
Ik kreeg een fotoalbum in mijn handen
gedrukt en een groot vel papier.
Daarop had zij haar mening geschre-
ven over het hedendaagse kleuteron-
derwijs en dat was niet mis, zo bleek
al gauw. Zij leidde dat in met “Het
Ondiepschool was een grote school
met babyboomers. Ouders waren erg
betrokken bij de school. Er was een
goede oudercommissie en de ouders
waren altijd bereid te doen wat in hun
vermogen lag. Het waren jonge men-
sen die de oorlog hadden overleefd.”
Haar pleidooi was interessant en voor-
al leerzaam, maar ja, ik kwam daar
niet voor. Dus ik koos al snel voor het
foto-album met oude schoolfoto’s en
vroeg haar of ik de foto’s mocht repro-
duceren. Zonder haar antwoord af te
wachten liep ik met het album naar het
venster, omdat ik daar beter licht had.
Vervolgens kon ik mijn gang gaan.
Liefdevol
De foto’s waren gelukkig aan de
achterzijde beschreven. Iets wat helaas
niet altijd voorkomt. De foto met een
groepje luisterende kinderen trof mij
het meest. Juf Francien leest voor en
de kinderen hangen aan haar lippen.
Op de foto linksonder staan drie nu(!)
bekende onderwijskrachten: juf Hetty
v.d.Steenacker, juf Duivenman, juf
Francien de Groen en juf Truus Rui-
ped, kwekeling.
Het gaat te ver nu in te gaan op hoe
het kleuteronderwijs de vorming heeft
beïnvloed van de kleuter die net de
Tweede Wereldoorlog achter zich
liet. Waren zij zich dat op die leeftijd
eigenlijk wel bewust en hoe valt dat
later af te lezen? Kijk eerst naar jezelf
of je beschadigingen hebt opgelo-
pen, maar ook naar wat je geleerd en
ondervonden hebt op de kleuterschool.
Weet dat juf De Groen en haar col-
lega’s je liefdevol hebben behandeld
en je klaar maakten voor een nieuwe
en vrije toekomst!
Frans Landzaat
(oud-leerling Ondiepschool)
030-6011207,
Groeten van kleuterjuf Francien
We krijgen niet elke dag de hartelijke groeten van iemand en zeker niet van iemand die we voor het
laatst in 1950/51 gezien hebben als kleuterleidster aan de toenmalige kleuterschool aan het Ondiep
in Utrecht. Kleuters die voor het eerst en op jonge leeftijd een paar uur zonder hun moeder waren.
In het begin zullen dat benauwde uurtjes geweest zijn, maar na een paar dagen hingen de kleuters
aan de lippen van de eerst toch vreemde juf en zeker als hun favoriete juf Francien de Groen voor-
las uit het mooie sprookjesboek.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 30 mei 2017
pagina 10
Juf Francien leest voor
Vier juffen van de kleuterschool in Ondiep
Grote gebeurtenissen in het leven brengen vaak fi-
nanciële veranderingen met zich mee. Door omstan-
digheden zoals echtscheiding, ontslag, pensioen
of arbeidsongeschiktheid kan het inkomen dalen
of komt u voor extra kosten te staan. Veel mensen
komen juist in die periodes in financiële problemen.
De workshop Levensgebeurtenissen helpt dat te
voorkomen. U Centraal biedt workshops rondom
echtscheiding, ontslag, pensioen en arbeidsonge-
schiktheid aan, in samenwerking met deskundigen
op dat terrein. Deelname aan de workshop is gratis,
doordat de workshops worden gesubsidieerd
door de gemeente Utrecht. Daarom moet u in de
gemeente Utrecht wonen als u wilt deelnemen.
Overzicht krijgen
U Centraal is vorig jaar begonnen met deze
workshops, dit jaar is het aantal thema’s uitgebreid.
Deelnemers zijn er blij mee. Deelnemers geven
dat dat ze informatie waarderen, en dat ze het fijn
vinden om ervaringen te delen met mensen die in
dezelfde situatie zitten. Een van de deelnemers:
“Erg fijn dat deze workshop bestaat. Hier zouden
meer mensen vanaf moeten weten. Het heeft mij
erg geholpen om overzicht te krijgen”.
Tijdens de workshop van ongeveer 2,5 uur
krijgen de deelnemers praktische informatie over
regels, voorzieningen en bespaartips. Zo worden
deelnemers behoed voor de belangrijkste valkuilen
en krijgen ze overzicht. Met als doel: voorkomen
dat levensgebeurtenissen tot financiële problemen
leiden. Puur informatie blijkt niet voor iedereen
voldoende te zijn. Daarom peilt U Centraal een
paar weken na de workshop of een deelnemer nog
verdere ondersteuning wenst.
Meer weten en aanmelden:
De workshops Levensgebeurtenissen worden regel-
matig gegeven in de wijken Binnenstad, Overvecht,
Kanaleneiland en Vleuten. Alle gegevens en een
aanmeldformulier vindt u op
/
levensgebeurtenissen.
Bellen mag ook: team
Levensgebeurtenissen van
U Centraal, 06 – 23 33
58 93.
Hoe ziet uw financiële plaatje eruit als u met pensioen gaat? Wat moet u
regelen voor uw pensioen? Waar heeft u recht op? In de gratis workshop
Levensgebeurtenissen van U Centraal krijgt u antwoord op die vragen.
WAT DOET PENSIOEN
MET UW FINANCIËLE SITUATIE?
Westbroekse Binnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven
Tel.: 0346-281764,
Nog enkele binnenplaatsen beschikbaar in onze moderne stalling.
Zie voor foto’s onze website:
Open: ma. 08.30 - 20.00 uur di.-do.-vrij. 08.30 - 18.00 uur zat. 09.00 - 12.30 uur
woensdag: op afspraak open
Alles oNder ééN dAk
• Stalling
• Winkelverkoop
• onderhoud
• Schadereparatie
ZorgelooS en veilig op vakantie
vraag naar onZe
voorJaarSaanBieding
voor de onderhoudSBeurt van uW
caravan/vouWWagen.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook