De Utrechter Week 24 - page 11

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 13 juni 2017
pagina 11
Van Stadsie tot Stad, Utrecht
1950-1975
Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton
van der Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen
1950 en 1975. Het is samengesteld met
onder andere de beste amateurfoto’s
die de auteurs kregen toegezonden na een oproep via de lokale
media en sluit aan op een gelijknamige expositie die de hele
maand april was te zien in het Stadskantoor in het kader van de
manifestatie ‘Utrecht 50/75’.
De oorlog in kleur
Fotograaf en cineast Alphons Hustinx
reisde door Nederland in oorlogstijd en
maakte opnamen in kleur. Onderweg
door Nederland legde hij gewone en
ongewone gebeurtenissen op straat op
dia vast. Tot eind 1943. Toen moest hij
onderduiken. Op 18 januari 1945 lukte
het hem om de Maas over te steken en zo door de Duitse linies
in bevrijd gebied te komen. Wat restte waren 2000 kleurendia’s
uit de vijf oorlogsjaren. Een selectie staat in dit prachtige boek.
Utrecht 40-45
Utrecht was in de Tweede Wereldoorlog
‘de Stad der Beweging’. Het kloppend
hart van de NSB. Maar er gebeurde
meer. Het prachtige boek Utrecht 40-45
vertelt met veel foto’s het verhaal van
een stad in oorlogstijd. Het is geschre-
ven door Utrechter Ad van Liempt, die
eerder naam maakte met tal van oorlogsboeken en verscheen in
samenwerking tussen W-Books en Het Utrechts Archief.
Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Ja, ik bestel:
Nederland Museumland
Nederland telt ruim 1000 musea,
kastelen, oudheidskamers, dierentuinen
en hortussen. Of je nou geïnteresseerd
bent in kunst, natuur, archeologie of
speelgoed, deze gids biedt originele
ideeën voor een dagje uit voor elke
leeftijdsgroep. Deze geheel geactualiseerde gids geeft een
overzicht van alle musea in Nederland en is daarmee dé gids
voor cultuurliefhebbers.
Als ik later dood ben en wat ik
dan zou willen
Een bijzonder werkboek over ‘je eigen
afscheid’. De titel klinkt confronterend,
maar het boek laat je op speelse manier
nadenken over je afscheid en uitvaart.
Het staat vol informatie en ideeën
voor iedereen die daarbij wil stilstaan of zich afvraagt wat daar
allemaal bij komt kijken. Na je overlijden kunnen nabestaanden
het gebruiken bij het vormgeven van je afscheid en uitvaart.
Het boek is een initiatief van Platform NEL.
Oma kan jij nog huppelen
‘Oma kan jij nog huppelen?’ is een ver-
halenbundel over klein geluk. Een boek
vol kleine wijsheden over grote geluk-
smomenten. In een bonte verzameling
rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare
situaties, gekke types, oude liedjes en
kostbare herinneringen zorgvuldig aan
elkaar. Met haar verhalen en gedichten wil ze de lezers raken,
laten lachen en vooral laten meedoen.
€ 24,95
€ 17,50
€ 24,95
€ 19,99
€ 18,95
€ 12,95
Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop
op
en bestel digitaal.
In dit nummer staan mooie artikelen van
onder andere Huub Wijfjes, over de plurifor-
miteit van de media. Renger de Bruin schrijft
over de Patriotten en de media. Annelies
Noordhof-Hoorn over de universitaire pers
en Ad van Liempt over de laatste jaren van
dagblad Het Centrum. Louis Engelman heeft
een bijdrage geleverd over vijftig jaar School
voor Journalistiek in Utrecht. Fleur Kuijff
schreef een artikel over 35 jaar radio en tv in
Utrecht. Ton H.M. van Schaik schrijft over
de katholieke censuur van 1930-1960. Ton
van den Berg komt met een artikel over de
huis-aan-huisbladen van Utrecht vanaf 1955.
Aat Oosterbroek schreef over Delpher, een
heerlijke bron op internet voor onderzoe-
kers van kranten en nieuwsgierigen naar het
nieuws van vroeger. Judith Lizé schrijft over
de Utrechtse Muurkrant, die van 1969 tot in
1985 bestond.
Ook markante Utrechtse journalisten van
vroeger, van Ritter tot Frans Henrichs, komen
aan bod in portretten geschreven door Ton
van den Berg. Kortom: een zéér lezenswaar-
dig nummer weer, over een ten onrechte
onderbelicht onderwerp tot nu toe. Utrecht
is immers al lange tijd het centrum van de
Nederlandse media.
Het tijdschrift Oud-Utrecht is verkrijgbaar
in de losse verkoop voor 6 euro per stuk bij
Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, bij
Broese, Stadhuisbrug 5, bij Bruna, Nachte-
gaalstraat 83, bij Bruna aan den Zevenwouden
220, bij Museum Catharijneconvent, Lange
Nieuwstraat 38, bij Readshop, Oudegracht
427 en bij Utrecht Toerisme, Domplein 9.
Het tijdschrift is een uitgave van de vereni-
ging Oud-Utrecht.
Nieuw nummer Oud-Utrecht verschenen
Het tijdschrift Oud-Utrecht heeft
weer een nieuw nummer uitge-
bracht. In nummer drie van dit jaar
is ‘Utrecht en de pers’ het thema.
Van Stadsie tot Stad, Utrecht 1950-1975...................... 24,95
De oorlog in kleur. ....................................................... 17,50
Utrecht 40/45............................................................... 24,95
Nederland Museumland............................................... 19,99
Als ik later dood ben en wat ik dan zou willen.............. 18,95
Oma kan je nog huppelen............................................ 12,95
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook