De Utrechter Week 24 - page 14

Sterrenwijk
Graag wil ik een reactie geven op het
schrijven van de heer Rijnaard over de
Notenboomlaan en de buurt in Utrecht
waar hij woonachtig was. Voor mij
heel bekend. Zelf ben ik geboren en
getogen in de Komeetstraat in het
oude Sterrenwijk. Ik ben van 1939. In
de straten die U noemde woonde veel
familie van mij. Alle winkels zijn mij
bekend ,omdat mijn moeder daar ook
haar boodschappen deed. Vooraan in
de Hazelaarstraat woonde mijn tante
Anna en oom Jo Storm . Verderop
mijn tante Ciska en oom Wim Pot en
hun zonen. In de Notenboomstraat
mijn tante Leen en oom Karel Ensie.
In de Krommerijnstraat mijn tante
Marie en oom broer Schwartz. Mid-
den in de Hazelaarstraat had je ook
nog de, soms wat knorrige kruidenier
Pauw, die ook een rol speelde bij het
straatfeest. Daar waren wij ook lid
van. Naast de dames van Rooien, vlak
bij de spoorwegovergang zat slager
Pieneman. In de Krommerijnstraat
zat de van alles winkel van Kooi-
man. Die had tweelingzonen. Op
de R.K.scholen op de Abstederdijk
hebben wij ook gezeten . Dus de hele
omgeving is mij bekend en erg leuk
om er nu iets over te lezen. Ik woon al
lang niet meer in Utrecht ,maar mijn
hart maakt nog steeds een sprongetje
als ik in Utrecht kom en die prachtige
Domtoren zie. Utrecht blijft toch mijn
stadsie en is mijn geboortegrond. Op
de I -Pad zoek ik nog wel eens een
liedsie op. Leuk hoor!
Irene (Tina) v. Nimwegen
Wittevrouwen en de bandjes
Ik ben grootgebracht in de Zandhof-
sestraat in het 1e stuk, dus niet ver van
de Oude Gasfabriek aan de Blauwka-
pelseweg, bij een bepaalde windrich-
ting, lag het kolengruis tussen onze
lakens, gelukkig nooit ergens last van
gehad, wel altijd imposant om te zien,
die bedrijvigheid bij de Gasfabriek.
Met wat jongens onder andere Theo
Daatselaar, Henk Kraan, Ton de Bruin
en Hans verbon in een leuke Shadow
en later Beatles coverband the Sil-
houettes gespeeld, de eerste optredens
waren o.a. in de Moutstraat bij de 7
steegjes, voor de VU (verzekerings
unie) en de Belastingdienst, later veel
aan de Pelmolenweg en heel veel in la
Grotta gespeeld, geweldige tijd gehad,
de Jets, waren toen al lang bekend en
daar keken wij erg tegenop en terecht,
want het is nog steeds een geweldige
rockband. Toen we ermee ophielden,
waarvoor weet ik niet meer, heb
ik nog aan aantal jaren als bassist
gespeeld bij de Eyecatchers, met Paul
Nagtegaal, Peter Hoogeveen en Daan
Osinga, waar we weer op de Byrds en
Bob Dylan en anderen toer gingen ook
geweldig leuke optredens, in Persepo-
lis en veel voor studentensociëteiten.
Na een lange tijd niets op de gitaar
gedaan te hebben nog enige jaren bij
de Driftin Five gespeeld, veel jaren
60 muziek veel optredens en leuke
tijd gehad, echter door artrose in mijn
vingers ging dit niet meer, althans
niet te lang achter elkaar, dus moest
ik hiermee stoppen. Nu met een leuk
Clubje oude knakkers, Dane Dahler,
John van Woensel en Rob Braun, ou-
derwetse rock & roll muziek maken.
Na 32 jaar als Instructeur bij Verkeers-
school Bruinsma, nu met de AOW en
toch weer met weemoed terugdenken
aan m’n oude wijkkie Wittevrouwen
en aan de bandjes.
Ton Heesen,
Nieuwegein
100 Jaar Kromstaf in Galgen-
waard
Het oude stadion Galgenwaard werd
niet alleen gebruikt voor sportwed-
strijden maar ook andere evenementen
vonden daar plaats. Een daarvan was
‘Honderd Jaar Kromstaf’. Dit was
de titel van het feest dat katholiek
Nederland vierde in het jaar 1953 ter
herinnering aan het feit dat 100 jaar
eerder de bisschoppelijke hiërachie
was hersteld. Het was een massale
samenkomst op 17 mei 1953 in het
oude stadion Galgenwaard met als
onderdeel een historische kinderop-
tocht waarin belangrijke gebeurtenis-
sen uit het katholieke geloof werden
uitgebeeld. Iedere katholieke school
in Utrecht moest een onderdeel van
deze kinderoptocht voor zijn rekening
nemen. Ook de 6e klas van de lagere
school waar ik in zat deed mee. Dat
was de Thomas à Kempisschool, die
een aantal lokalen had in de school
aan de Bosboom Toussaintstraat naast
de O.L. Vrouw van Goede Raadkerk.
(Zowel deze school als de kerk zijn
reeds vele jaren geleden afgebroken).
De klas waarin ik zat moest uitbeelden
de moord bij Dokkum in 754 door de
heidense Friezen op Sint Bonifatius.
Iedereen moest zelf van hout een bijl
namaken en zorgen voor kruisbanden
om de benen. Op de dag zelf werden
we geschminkt en gekleed in hemden
die blijkbaar door de Friezen toen
gedragen werden. Daarna naar het
stadion waar we buiten heel lang
moesten wachten in de brandende zon,
want het was die dag snik heet, tot
de optocht was opgesteld en we naar
binnen mochten. De beloning was
echter een daverend applaus van een
tot de laatste plaats bezet stadion. Op
de foto lopen de ‘Friezen’ mijn vriend
Cees Morselt en ik in het midden.
Achteraan loopt frater Aquino die het
in zijn zwarte toog waarschijnlijk nog
veel warmer had dan wij. Ook blijkt
wel uit deze foto de overweldigende
belangstelling die er was. En ondanks
de enorme dorst naar water die we na
afloop hadden, want drinken was er in
die tijd niet bij, waren we trots en blij
dat we met dit evenement mee hadden
mogen doen.
Ton van Bommel
Familie Ooms
Ik ben geboren in oktober van het
jaar 1945 en de eerste zes jaar heb
ik samen met mijn moeder (Dora
Ooms) bij mijn opa en oma Ooms
op de Nicolaasweg op nr 21 of 23,
gewoond. Dat was naast de melkwin-
kel van Theo Fonville. Na jaren elders
gewoond te hebben woon ik sinds 2
jaar weer in Utrecht en ik vind het
heerlijk om weer in mijn stad terug
te zijn. Ik ben mijn Utrechtse familie
Ooms compleet uit het oog verloren
en ik zou weer eens graag met ze in
contact willen komen. De generatie
van mijn moeder is al lang geleden
overleden, maar ik zou leuk vinden
om mijn neven en nichten weer eens
te zien. Wie weet...
Sylvia Ooms
Ondiepschool
Toevallig krijgt mijn man De Oud-
Utrechter van 30 mei van onze
schoonzoon. En leest daar een stukje
over de Ondiepschool. En ik moest dat
ook lezen van hem. Wij zijn geboren
en getogen in Utrecht. Nou heel
grappig was dat. Wij zijn toen ook
verhuisd naar het Ondiep. Mijn broer
is na de verhuizing in klas 3 bij juf
Bakels begonnen. En ikzelf in klas 4
bij juf Scherjon. Twee jaar heb ik van
haar les gehad en in klas 6 de Heer
van Baar. Dat is mijn verhaaltje over
de Ondiepschool.
Mevrouw Meerwijk v. d. Broek
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 13 juni 2017
pagina 14
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
U
Colofon
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk
-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie.
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou
-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte
-
lijke toestemming van de uitgever.
De Oud-Utrechter
is een uitgave van:
De Oud-Utrechter BV
Postbus 615
3500 AP Utrecht
Tel:
030 - 302 00 17
Email:
Website:
Administratie:
Advertenties:
José Gouweleeuw,
030-8200570
Eindredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
Email:
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Esmay Hoekman:
Tel: 030 - 82 00 570
Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 82,50 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
en vul de bon digitaal in.
Engelse uniformen
Als reactie op de bijdrage van Nico Vos bij de foto met
militairen in De Oud Utrechter van 30 mei het volgende. De
afgebeelde militairen zijn gekleed in Engelse uniformen en
behoren tot de Stoottroepen. De BS had als ‘uniform’ een
blauwe overall met vaak een vooroorlogse Nederlandse helm
die zwart gespoten werd. De BS werd bij de capitulatie buiten
werking gesteld. Zij mochten geen enkele actie meer uitvoe-
ren. Dat werd vastgelegd door de Canadezen en de Duitsers.
De Duitsers wilden zich alleen overgeven aan in hun ogen
reguliere troepen, dus de Canadezen. Helaas hebben sommige
BS’ers zich niet aan deze voorwaarde gehouden met tragische
gevolgen.
Joop Zijderveld
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook