De Utrechter Week 24 - page 7

MUSEUM
VAN ZUILEN
MUSEUM
WIJK C
MUSEUM
VAN ZUILEN
Ruim voor de Tweede Wereldoorlog
werd de U(trechtse) P(ostduiven)
V(ereniging) ‘Het Noorden’ opge-
richt, om precies te zijn in 1936. De
vereniging zit al heel lang in Zuilen,
op het ‘landje van Amsing’. Denk
dat ik even moet uitleggen wat het
‘landje van Amsing’ is. Aan het eind
van de Balderikstraat maakt deze
straat een bocht. In deze bocht staat
een keurige muur met een al even
keurig hek, waarachter een aantal
stallingsplaatsen voor auto’s en... het
clubhuis van U.P.V. ‘Het Noorden’.
Maar deze situatie kwam pas onder
verantwoordelijkheid van de heer W.
van Haarlem tot stand. In de vroegere
periode was dit stukje grond eigendom
van de in Zuilen zeer bekende bakker
Amsing, die toen zijn winkel had aan
de Edisonstraat (op de hoek van de
Ampèrestraat, waar tegenwoordig
garage Van Angeren zit.)
De ‘keurige muur’ was toen nog een
groot houten hek, met twee enorme
deuren waardoor de verhuiswagens
van Van Haarlem konden, die daar
in een grote houten loods gestald
konden worden, een loods waarin ook
de verhuiskisten van de firma
werden opgeslagen. Op dit stukje
land - aan de andere kant, tegen
de achterzijde van de woningen
aan de Burgemeester Van Tuyl-
lkade - begon ooit de heer W. van
‘t Hoog een werkplaats voor het
maken van bakfietsen (inderdaad,
ook vele voor bakker Amsing).
Later ging de heer Van ‘t Hoog
verder met een garage in de Joh.
Uitenbogaertstraat, waar hij geen
bakfietsen maar motoren, Goggomo-
bil, Heinkel-scooters, Messerschmitts
enz. verkocht. - Een Messerschmitt
is een driewielige motor met een kap
erover, werd wel ‘auto’ genoemd,
maar mocht met een motorrijbewijs
gereden worden.
Mag ik hier nog even een fraaie herin-
nering van een Zuilense inwoner aan
Van ‘t Hoog en een van zijn klanten
vermelden? Op een mooie dag kwam
een klant in de garage van W. van
‘t Hoog voor de aankoop van een
Heinkel scooter: ‘de Rolls Royce on-
der scooters’ van dat moment. Van ‘t
Hoog was óók een goede verkoper en
verleidde de koper in spe tot de aan-
schaf van een Messerschmitt auto, met
de uitspraak: “Je bent al wat ouder,
waarom koop je geen Messerschmitt,
dan zit je lekker droog en kun je met
je vrouw nog eens leuke tochtjes
maken?” Het verleidelijke aanbod
sloeg aan, maar, de Messerschmitt
was natuurlijk duurder, dus er moest
eerst nog even gespaard worden.
“Nou, dan bouw je ondertussen toch
vast een mooi afdakje naast je huis
om hem straks te kunnen stallen!”,
was het doorslaggevende advies van
de garagehouder. Enige maanden later
kwam de koop alsnog tot stand. De
man verschafte zich de Messerschmitt
en ging direct met zijn vrouw een
tochtje maken langs de Zuilense (en
Utrechtse) dreven. Na een uurtje vond
het echtpaar het welletjes en keerden
zij huiswaarts naar de woning in De
Meern. Daar reed de trotse nieuwe
eigenaar onder het mooi aangelegde
afdakje, waaronder zijn aanwinst
kon staan te glimmen. Echter... door
een ‘kleine’ misrekening zat het
echtpaar opeens volledig opgesloten.
Wat bleek namelijk? De kap van de
Messerschmitt moet je optillen om uit
de auto te klimmen, maar het afdakje
was te laag. En dan blijkt de eerste
generatie Messerschmitts ook nog de
onhebbelijkheid te hebben dat de ach-
teruit-schakeling ontbreekt. Onder het
spleetje door om hulp roepend heeft
het uiteindelijk twee uur (!) geduurd
voordat de buurman het hulpgeroep
hoorde en het echtpaar bevrijdde uit
de benarde situatie!’
Goed, terug naar U.P.V. ‘Het Noor-
den’. Als toenmalig bewonertje van de
Balderikstraat heb ik zelf nog mooie
herinneringen aan de ‘duivenkeet’,
zoals het clubgebouw van postdui-
venvereniging U.P.V. ‘Het Noorden’
door de buurtbewoners genoemd
werd. Dat was in mijn jeugd nog een
houten gebouwtje, naast de grote
loods van Van Haarlem en werd druk
bezocht door de vele duivenmelkers
die Utrecht-Noord (zeg maar ‘Zuilen’)
toen kende. Met regelmaat kwam men
vrijdags?, zaterdags? de duiven bren-
gen voor vervoer naar de locatie waar
zij gelost zouden worden, meestal naar
België en/of Frankrijk. Achterop de
bagagedrager van de fiets kwamen de
mannen (vrouwen heb ik dit nooit ziet
doen) soms lopend, maar ook wel eens
fietsend door de straat, om hun duiven
af te leveren. Een vrachtauto bracht
de vele manden vervolgens naar hun
losplek.
Vooral zondagmiddag was het hier
voor jongens uit de straat spannend.
Als de postduiven gelost gingen
worden, moesten de duivenklokken
gelijktijdig gestart worden. Overal
in de houten keet lagen houtkrullen
(maar het wáren ‘post’duiven) en het
zag altijd blauw van de sigarenrook.
Dan ineens kwamen de klokken op
tafel, alle ‘klokkers’ stonden in span-
ning over hun klok gebogen en als het
aftellen gereed was, draaide iedereen
gelijktijdig de klok op scherp. Dat gaf
in de verder stille ruimte een oorver-
dovend geratel.
Na de oorlog was voorzitter Manten
vele jaren het gezicht van de vereni-
ging. Een van de leden van U.P.V.
‘Het Noorden’ was Nico Abrahamsen.
Hij bracht vele jaren geleden al een
paar prachtige foto’s van de vereni-
ging. Eentje met Nico zelf naast een
duivenmand en een foto ‘met een
verhaal’ van het bestuur. Wat bleek
namelijk? Toen de Utrechtse Postdui-
ven Vereniging ‘Het Noorden’ 25 jaar
bestond, werd het bestuur op de foto
gezet en netjes ingelijst, om aan de
wand van het clubgebouw te worden
gehangen. Dit bestuur bestond toen uit
de heren: Chr. van de Brink, R. Tol-
boom, J.H. Gouda en J.H. Gerwich,
Zij staan achteraan op de foto. Voor
hen zitten de overige leden van het
bestuur, de heren B. van de Hoorn, G.
Manten (voorzitter) en C. Suurmond.
Als u goed kijkt, ziet u dat de meest
rechtse staande man (de heer Gerwich)
een beetje vreemde linkerarm heeft.
Dat komt doordat de achtste man die
op deze foto stond niet tot het bestuur
behoorde. Hij werd zonder pardon van
de foto geknipt, want dat gaf natuur-
lijk geen pas!
Tijdens de tentoonstellingsperiode organiseren we (met steun van
de Van Baaren Stichting en het Elise Mathilde Fonds) een aantal
ClubReünies voor verenigingen die niet meer bestaan. Op vrijdag
16 juni 2017 houden we de (7de) ClubReünie, voor de leden van de
Utrechtse Postduiven Vereniging ‘Het Noorden’. Van 14 tot
17 uur bent u van harte welkom in het Museum van Zuilen,
Amsterdamsestraatweg 569 te Zuilen.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 13 juni 2017
pagina 7
In het Museum van Zuilen is sinds enkele maanden de tentoonstelling:‘Verenigingen uit
Zuilen’ van start.
Het bestuur van de Utrechtse Postduiven Vereniging ‘Het Noorden’ bij het 25-jarig bestaan.
Utrechtse Postduiven-
vereniging ‘Het Noorden’
De Utrechtse Postduiven Vereniging ‘Het Noorden’ had ook zeer jongen leden in zijn bestand.Hier zien we Nico
Abrahamsen die vol trots zijn gevederde vrienden aan de fotograaf toont (of was het omgekeerd en toonde hij de
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook