De Utrechter Week 24 - page 8

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 13 juni 2017
pagina 8
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of
kijk op
.
Een avond over uitvaartmuziek
‘Van alle kunsten staat muziek het dichtst bij tranen en herinneringen’ schreef Oscar Wilde. U
herkent het vast; u loopt in een supermarkt en op een gewone maandagmorgen klinkt opeens
de muziek die gedraaid werd op uw bruiloft, op het feestje dat zo leuk was of op een uitvaart
waar u laatst nog was. Meteen bent u terug bij dat moment van toen, bij de herinnering, bij het
gevoel. Muziek is een belangrijk onderdeel van elke uitvaartplechtigheid. Of dit nu in een kerk
is, in een aula van een crematorium of op een door de overleden persoon zo geliefde plek: er
klinkt bijna altijd wel muziek. Barbara Uitvaartverzorging wil u de gelegenheid geven om muziek
te ervaren. Om erover te praten, om ervan te genieten. Op deze avond, die in het teken staat
van muziek bij uitvaarten, laten zij u muziek horen die u wellicht al vaker hebt gehoord, maar nu
live gespeeld en gezongen door professionele musici van Fermate Uitvaartmuziek. Van ‘Air’ van
J.S. Bach tot ‘Mag ik dan bij jou?’ van Claudia de Breij. Van ‘Time to say goodbye’ van Andrea
Bocelli tot ‘Afscheid nemen bestaat niet’ van Marco Borsato. Alle muziek is mooier als u de tril-
ling voelt en de ademhaling hoort. Meer informatie: zie elders op deze pagina.
Wat een weelde!
Laat je deze zomer onderdompelen in groene rijkdom! Met
het nieuwe binnen- en buitenprogramma Groene Weelde
viert Kasteel de Haar Utrecht de recente restauratie van zijn
Franse stijltuinen en lommerrijke landschapspark. Kasteel en
park nemen je als bezoeker mee in de groene, paradijselijke
weelde van weleer. De rozentuin staat weer vol in bloei met
75 verschillende soorten rozen; een ware geur- en kleursen-
satie. Een nieuwe parkplattegrond nodigt uit tot prachtige
wandelingen. Binnen biedt Groene Weelde speciaal ingerich-
te, niet eerder opengestelde vertrekken, zoals de historische
bloemenkamer en de tweede verdieping voor de fraaiste
vergezichten. Voor kinderen zijn er het doolhof, hertenkamp
én een nieuwe speurtocht waarmee ze op ontdekkingstocht
kunnen. En er is meer! Kijk voor meer informatie en tickets op
.
Op de fiets rond Fort de Bilt
Voor de verdediging van Utrecht
door de Nieuwe Hollandse Waterlinie
was Fort de Bilt en omgeving uiter-
mate belangrijk. Utrechters hadden
er soms ook flink last van. Gildegids
Gerrit Hesselink vertelt erover op
woensdag 21 juni van 19.30-21.30
uur. Na een korte rondleiding op Fort
de Bilt fietsen we langs restanten
van de verdedigingswerken in de
omgeving. U ziet militair erfgoed
als een bomvrije kazerne, mitrail-
leurkazematten, schuilplaatsen,
kringenwet-panden, een schotbalksluis. Zelfs de Waterlinieweg was oorspronkelijk een militaire
weg. U ervaart de samenhang van deze onderdelen.
Hoe Wijk C bijna ten onder ging
In het Volksbuurtmuseum in Utrecht is een fraaie expositie te zien over de sanering van Wijk C.
Utrecht droomde van grootse plannen: ‘we moeten mee met de vaart der volkeren’ en het
duffe provinciaalse ontstijgen. De droom van Utrecht werd uiteindelijk de nachtmerrie van een
hele volkswijk. Het volkshart van de stad werd geraakt. Al ver voor de oorlog zijn er vergaande
plannen voor de sanering van Wijk C. Het begint met de sloop voor het hoofdbureau van Politie.
Dwars door het eerste echte Utrechtse volkspark, het Oranjepark, met zoveel liefde tot stand
gebracht wordt een ontsluitingsweg, de Jacobsstraat, aangelegd. De wijk wordt uit elkaar
gereten. Stedenbouwkundig is de impact groot. Maar nog groter is de impact voor de inwoners,
die ‘het Wijk’ en hun gemeenschap voor hun neus zien verdwijnen. Aanvankelijk ondergaan de
Wijk C’ers de kaalslag van deze sterk vervallen volkswijk vrij lijdzaam. Maar langzaam groeit het
verzet, bewoners bundelen hun krachten en de gemeente gaat schoorvoetend naar haar burgers
luisteren. Uiteindelijk lukt het de wijk ten dele bewoonbaar te houden. Maar velen verhuizen, al
dan niet gedwongen, naar elders, en willen of kunnen niet terugkeren. Toch klopt hun Wijk C’se
hart door. De gewone man en vrouw, die moet ‘sappele’ om het hoofd boven water te houden,
hun verhaal blijft verteld. Zie ook elders op deze pagina.
Toen, Nu en Later: drie zomerworkshops voor 65-plussers
In de media is veel te doen over ouder worden. Het gaat dan vaak over wat er nodig is om
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. En dan gaat het meestal over praktische zaken, terwijl
veel mensen net zo goed behoefte hebben aan een goed gesprek. Het is fijn dat iemand de tijd
neemt naar ouderen te luisteren. Iemand die echt aandacht heeft en geeft. Of dat er ruimte is
om de wezenlijke vragen te bespreken. Sommige ouderen vinden gehoor bij hun predikant,
huisarts of goede vrienden. Maar dat geldt niet voor iedereen. COSBO-Stad-Utrecht (belangen-
behartiger voor ouderen) en de Protestantse Diaconie Utrecht organiseren aan het begin van de
zomer drie ‘speelse’ workshops. De workshops zijn voor 65-plussers die eens willen stilstaan
bij hun leven. De bijeenkomsten sluiten aan bij alle levensovertuigingen en staan dus open voor
iedereen die het fijn lijkt met een groep leeftijdsgenoten te praten over Toen, Nu en Later.
Dinsdag 20 juni, dinsdag 4 juli en dinsdag 21 juli
Zomerworkshops COSBO
Onder de titels ‘Toen, Nu en Later’ organiseert COSBO drie zomerworkshops over ouder worden. Er
zijn bijeenkomsten gepland op 20 juni, 4 juli en 21 juli , die afzonderlijk maar ook als serie zijn bij te
wonen. Interesse? Kijk op
, stuur een mail naar
of bel 030-2965108. (Zie ook elders op deze pagina.)
Woensdag 21 juni
Fietstocht rond Fort De Bilt
Gilde Utrecht houdt woensdag 21 juni een fietstocht rond Fort De Bilt. U kunt inlichtingen krijgen en u
voor deze fietstocht op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur aanmelden op 030-2343252, via e-mail:
(met vermelding van uw telefoonnummer), of via de website:
.
nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: € 6 per persoon, € 3 voor kinderen beneden
12 jaar of met een U-pas. Zie ook elders op deze pagina.
Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni
Tuindagen landgoed Vollenhoven
Voor de laatste keer op 23, 24 en 25 juni met veel extra activiteiten.
Donderdag 29 juni
Avond over muziek bij uitvaarten
Barbara Uitvaartverzorging houdt donderdag 29 juni een speciale avond
over muziek bij uitvaarten. Te horen is muziek die u wellicht al vaker hebt
gehoord, maar nu live gespeeld en gezongen door professionele musici van
Fermate Uitvaartmuziek. Van ‘Air’ van J.S. Bach tot ‘Mag ik dan bij jou?’ van
Claudia de Breij. Van ‘Time to say goodbye’ van Andrea Bocelli tot ‘Afscheid
nemen bestaat niet’ van Marco Borsato. Aanvang: 20.00 uur in het uit-
vaartcentrum aan de Egginklaan 51 te Utrecht. U kunt zich voor deze avond
aanmelden via tel. 030-2966666 of via mailadres:
.
De toegang is gratis en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
De hele zomer
Groene Weelde op Kasteel de Haar
Met het nieuwe binnen- en buitenprogramma Groene Weelde
viert Kasteel de Haar Utrecht de recente restauratie van zijn
Franse stijltuinen en lommerrijke landschapspark. Prachtige
wandelingen zijn mogelijk, net als bezichtiging van niet eerder
opengestelde vertrekken. Voor meer informatie en tickets: kijk op
Tot en met 10 september
De Utrechtse Droom in Volksbuurtmuseum
‘De Utrechtse Droom, of hoe Wijk C bijna ten onder ging’ is de titel van een expositie die tot en met 10
september is te zien in het Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat 27 in Utrecht. (vlakbij NS Utrecht
Centraal en het Vredenburg) Open: dinsdag tm zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Vierde en vijfde
zaterdag en feestdagen van de maand gesloten. Volwassenen: € 5,00, kinderen t/m 12 jaar, donateurs
Museumkaart en U-pas gratis. Meer informatie:
, tel. 030-2318292 groe-
Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op
Meer info elders op deze pagina’s.
Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook