De Utrechter Week 26 - page 8

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 27 juni 2017
pagina 8
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of
kijk op
.
Toen, Nu en Later - zomerworkshops voor 65-plussers
In de media is veel te doen over ouder worden. Het gaat dan vaak over wat er nodig is om
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. En dan gaat het meestal over praktische zaken, terwijl
veel mensen net zo goed behoefte hebben aan een goed gesprek. Het is fijn dat iemand de tijd
neemt om naar ouderen te luisteren. Iemand die echt aandacht heeft en geeft. Of dat er ruimte
is om de wezenlijke vragen te bespreken. Sommige ouderen vinden gehoor bij hun predikant,
huisarts of goede vrienden. Maar dat geldt niet voor iedereen.
COSBO-Stad-Utrecht (belangenbehartiger voor ouderen) en de Protestantse Diaconie Utrecht
organiseren aan het begin van de zomer drie ‘speelse’ workshops. De workshops zijn voor
65-plussers die eens willen stil staan bij hun leven. De bijeenkomsten sluiten aan bij alle levens-
overtuigingen en staan dus open voor iedereen die het fijn lijkt met een groep leeftijdsgenoten
te praten over Toen, Nu en Later. Voor de data en aanmelding zie elders op deze pagina.
Expositie Mathieu Klomp
De jonge kunstenaar Mathieu Klomp (1984) heeft meerdere projecten en prijzen op zijn naam
staan waaronder de Kunstliefdeprijs en een nominatie voor de HKU-Award. Klomp valt op door
zijn bijzondere manier van werken. Hij maakt op ware grootte mensfiguren van plastic. In het
Centraal Museum in Utrecht is momenteel de expositie ‘Onbestaanbaar’ van hem te zien. Dit is
de eerste keer dat zijn werk in een groot kunstmuseum wordt gepresenteerd.
Internationale optredens tijdens lunchconcerten
Tijdens het WASBE International Symphonic Wind Band Festival vindt er in de Jacobikerk en de
Janskerk deze zomer een reeks gratis concerten plaats met een sterk internationaal karakter. Zo
treedt het Symfonisch Blaasmuziekorkest van de Nationale Universiteit van Singapore op met
een mix van Aziatische popsongs en soundtracks, waarmee het de culturele diversiteit van het
blaasmuziekrepertoire viert. Ook de prijswinnende Ying Wa Primary School Symphonic Band en
Ying Wa College Band laten van zich horen. Beide orkesten komen uit Hongkong en hebben de
afgelopen jaren meerdere prestigieuze prijzen gewonnen. In de Jacobikerk speelt bovendien het
Amerikaanse Saratoga High School Orchestra and Choir, het symfonisch blaasorkest van een
middelbare school in Californië dat momenteel op tour is door Europa. Naast deze internati-
onale orkesten geeft tot slot ook het WASBE2017 projectorkest een spetterend concert. Dit
projectorkest is een uniek Utrechts orkest en bovendien een unieke samensmelting van de drie
blaasmuziektradities die Nederland rijk.
Groene oases van rust
Verscholen achter de muren en huizen van de historische binnenstad liggen de Utrechtse stads-
en binnentuinen. Het zijn groene oases van rust en vaak verrassende staaltjes tuinarchitectuur.
De Open Tuinendag is een unieke gelegenheid deze bijzondere plekken te bezoeken. Dit jaar
worden bijna vijftig tuinen opengesteld voor het publiek, zo’n acht daarvan doen voor het eerst
mee. Hieronder ook twee fraaie tuinen aan de overzijde van de stadsbuitengracht: de tuinen
van Maliesingel 28 (K.F. Hein Fonds) en Maliesingel 77-101 (Hiëronymushuis). Achter het
Hiëronymushuis ligt een grote ommuurde tuin met borders, Lourdesgrot, een kruidentuin en
de oudste betonnen brug van Utrecht. Nieuw zijn ook de tuin van Willemsplantsoen 3 (pastorie
van de Oud-Katholieke Kathedraal) en van Nieuwegracht 19, met zicht op de oude muren van de
vroegere Paulusabdij. Voor de liefhebbers is er veel keuze: grote tuinen, kleine tuinen, hofjes,
pandhoven van kerken en kloosters, sober aangelegde tuinen en tuinen met beelden en vijvers.
Alle tuinen zijn uniek en bieden vaak een verrassende blik op de omringende bebouwing. De tui-
nen liggen op loopafstand van elkaar en een horecagelegenheid is nooit ver weg. In een aantal
tuinen vinden muziekoptredens plaats of worden rondleidingen gegeven.
StraatReünie Marinus van Meelstraat
De Marinus van Meelstraat werd in verschillende fases bebouwd. Dat is aan de bouwstijl
duidelijk te herkennen. De woningen vanaf de Bernard de Waalstraat tot ongeveer halverwege
zijn geheel in de stijl van de rest van de straten in Mariëndaal. Pas in 1957 werden de woningen
nummers 5 tot en met 35 gerealiseerd. De bouw van deze huizen haalde de krant, zij werden
namelijk door de toenmalige bewoners zelf gebouwd: ‘Op het braakliggende terrein aan de M.
van Meelstraat zal men over enige tijd burgers hun eigen huis kunnen zien bouwen...’ De wo-
ning op nummer 5 werd kort daarop in gebruik genomen door een (van de weinige) onderne-
mers in deze straat, u kon hier uw ‘Tielen’s kolen’ bestellen. De straat haalde wel vaker de krant:
op 17 augustus 1964 werd met een groot artikel verslag gedaan: ‘Man dreigde met pistool en
stiletto...’. Aan de even zijde van de M. van Meelstraat kwam de ingang van de St.-Jacobus-
school, de tweede Rooms-katholieke school in Zuilen. Nog onlangs kwam A.J. van Leusden in
het Museum van Zuilen. Hij vertelde dat hij op de dag dat de school in gebruik genomen werd,
na het verzamelen op de speelplaats in de gaten had dat de leerlingen naar binnen moesten. Hij
versnelde zijn pas en - en daar is hij na ruim zestig jaar nog trots op - was de eerste leerling die
de school in stapte. Meer weten? Welkom in het Museum van Zuilen tijdens de 74ste StraatRe-
ünie op 2 juli aanstaande.
Zaterdag 1 juli
Open Tuinendag in Utrecht
Tijdens de jaarlijkse Open Tuinendag zijn in Utrecht vijftig tuinen opengesteld voor publiek. De
deelnemende tuinen zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken op vertoon van een passe-partout.
Dit programmaboekje bevat een beschrijving van de locaties en een plattegrond met looproutes. Een
passe-partout kost € 12,50 per persoon en is vanaf donderdag 1 juni verkrijgbaar bij de VVV-Utrecht.
Zondag 2 juli
StraatReünie in Museum van Zuilen
In Museum van Zuilen wordt zondag 2 juli weer een StraatReünie gehouden. Deze keer staat de Ma-
rinus van Meelstraat centraal. Bewoners van vroeger en nu zijn van harte welkom in het museum van
14.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 4 juli en vrijdag 21 juli
Zomerworkshops COSBO
Onder de titel ‘Toen, Nu en Later’ orga-
niseert COSBO zomerworkshops over
ouder worden. Er zijn drie bijeenkomsten
gepland in ECR De Keizershof (Kanalen-
eiland). De eerste was op 20 juni, de volgende zijn op 4 juli en 21 juli a.s.. U kunt nog meedoen! Meer
info:
, stuur een mail naar
of bel 030-2965108.
Zie ook elders op deze pagina.
Van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 juli
Gratis lunchconcerten in Jacobikerk en Janskerk
In de Jacobikerk en Janskerk in Utrecht worden van 19 tot en met 22 juli gratis lunchconcerten met
symfonische blaasmuziek gehouden. De concerten worden gegeven door orkesten uit Singapore,
China, de Verenigde Staten en het speciale WASBE2017 projectorkest. De locaties: Jacobikerk (St
Jacobsstraat 171, 3511 BP Utrecht) en Janskerk (Janskerkhof 26, 3512 Utrecht).
.
nl,
Tot en met 3 september
Tentoonstelling ‘Onbestaanbaar’ in Centraal Museum
Van 3 juni tot en met 3 september presenteert het Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling
Onbestaanbaar. Te zien zijn levensgrote figuren van gesmolten plastic, gemaakt door Mathieu Klomp.
Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op
Meer info elders op deze pagina’s.
Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook