De Utrechter Week 28 - page 15

Uit met Stichting Vier het Leven
Nu de zomer is aangebroken is het leuk
vooruit te kijken naar wat het nieuwe
theater- en filmseizoen te bieden heeft
en kaarten te bestellen. Echter niet elke
theaterliefhebber is in staat zelfstan-
dig naar een voorstelling te gaan. Een
groeiend aantal ouderen ziet op tegen het
zelf organiseren van een middag of avond
uit. Het regelen van tickets en vervoer is
voor ouderen vaak een hele onderneming.
Stichting Vier het Leven heeft de oplos-
sing voor ouderen die zich hierin herken-
nen. In het kort gaat het als volgt te werk:
gasten (65+) worden thuis opgehaald
door een vrijwilliger van Vier het Leven
en gebracht naar het theater, waar de
koffie al klaar staat. Samen met de vrij-
willigers genieten de gasten van toneel,
dans, film of muziek en na afloop drinken
ze nog gezellig een glaasje. Vervolgens
alle gasten weer veilig thuis gebracht.
Het gloednieuwe programmaboekje valt
deze weken op de deurmat bij mensen
die al eerder zijn mee geweest. Met een
zeer gevarieerd aanbod van toneel; Het
Achterhuis tot de musical Liesbeth List,
en van prachtig klassiek met Jaap van
Zweden tot cabaret van Marc-Marie
Huijbregts of de opera Rigoletto. En nog
veel meer! Elke drie maanden ontvangen
onze gasten het nieuwe programmaboekje
en kan een keuze worden gemaakt uit
voorstellingen in Theater De Kom Nieu-
wegein, Fulco Theater IJsselstein, Theater
Aan de Slinger Houten, TivoliVredenburg
Utrecht, Janskerk Utrecht en Cinemec
Utrecht.
Wat kost het? Dat verschilt per voor-
stelling. Gasten betalen het eigen
entreekaartje met een vaste bijdrage voor
de consumpties, vervoer, parkeerkosten
en begeleidingskosten. Op de avond van
het uitje zelf, hoeft u geen portemonnee
mee te nemen. Geïnteresseerden (65+)
kunnen het programmaboekje kosteloos
aanvragen via 035 - 524 51 56 of kijken
op
.
Duitse soldaten
Van mijn dochter die in Utrecht woont
kreeg ik jullie krant dd 30 mei jl. Op
bladzijde 13 staan twee Duitsers en ik
vermoed dat het een straat in Nijmegen
is. Klopt dit? Ik zou het graag willen
weten als oud-Nijmeegse. Vast bedankt!
Maria Koster
Van Dedemweg 19
6861 BZ Oosterbeek
Gildewandeling
Utrechters hebben hun stad door de eeu-
wen beschermd en zonodig fel verdedigd.
Maar ook onderling konden ze flink
strijd leveren. Soms hadden bezetters
het een tijdje voor het zeggen. Alles liet
z’n sporen achter. Op dinsdag 18 juli om
14.00 uur kunt u met gildegids Rien Stein
een wandeling maken langs diverse res-
tanten tussen Domplein en Weerdsluis. U
kunt zich voor deze stadswandeling van
anderhalf uur aanmelden op werkdagen
van 14-16 uur bij Gilde Utrecht, Lange
Smeestraat 7, tel. 030-2343252 of op de
website
van
vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten
€ 6 per persoon (kinderen en U-pas € 3).
Informatie over alle mogelijke rondlei-
dingen vindt u op
Griftpark, een prachtpark
Woensdag 19 juli kunt u met Gilderond-
leider Gerrit van de Kraats een wande-
ling maken door het prachtige Griftpark.
Kom naar het mooiste park van de stad!
De wandeling start om 19.30 en duurt
ongeveer anderhalf uur. Een halve eeuw
geleden werd de gasfabriek gesloten.
Maar wat te doen met die onvoorstelbare
vervuiling?. Het duurde enkele decennia
voor er een haalbare oplossing in zicht
kwam. Maar het resultaat mag er zijn:
waar in de stad is zo’n gevarieerd park?!
U kunt inlichtingen krijgen en zich voor
deze wandeling aanmelden op werkdagen
tussen 14.00 en 16.00 uur op telefoon
030-2343252, of via de website: www.
gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek
hoort u bij aanmelding. Kosten: €6 pp,
€3 voor kinderen beneden 12 jaar of met
een U-pas.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 11 juli 2017
pagina 15
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. grafisch beroep; 7. kamerverhuurster; 12. waadvogel; 13. Spaans eiland; 14. kostuum; 15. verbrandingsrest; 17.
zuivelproduct; 19. afdelingshoofd; 21. militaire rang (afk.); 22. marterachtig roofdier; 24. dierenverblijf; 27. mannetjes-
hond; 28. delfstof; 30. hertensoort; 31. uitroep van opluchting; 32. volksverhaal; 33. binnenvaartuig; 35. jaargetijde;
37. alcoholisch drank; 38. vrouwelijk paard; 41. meisjesnaam; 42. plaats in Drenthe; 44. videofilmpje; 46. verlichting;
47. koude lekkernij; 48. deel van week; 49. Duits automerk; 50. marterachtig roofdier; 52. groot binnenwater; 54. on-
sportief; 56. onfris ruikend; 58. manier van invoegen van auto’s; 61. lang stuk hout; 62. fauteuil (troon); 64. steen; 65.
primitief wapen; 67. model (vorm); 68. weefsel van een spin; 70. zuurachtig; 72. hoge berg; 73. langwerpige vrucht;
76. bedorven; 77. maanstand (afk.); 78. bibliotheek (afk.); 79. graszode; 81. rivier in Italië; 82. vragend voornaam-
woord; 83. Nederlandse prinses; 84. muzieknoot; 86. Spaanse vruchtenwijn; 87. buffet in een café.
Verticaal
1. kostbaar hoofdsieraad; 2. bijbelse plaats; 3. voertuig; 4. uurwerk; 5. groef in de huid; 6. open ruimte in een huis; 7.
gerecht van uien en vlees; 8. varkensvlees; 9. stomverbaasd; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. op dit moment aan
de orde; 16. plaaggeest; 18. nakomeling; 20. hogere rechtbank; 21. kippeneigenschap; 23. strak en stram; 25. boom-
vrucht; 26. kleine rekening; 27. groot onheil; 29. stenen doodskist; 32. aanhanger van een voetbalclub; 34. vochtig
koud; 36. iemand die voor niets deugt; 37. vertragingstoestel; 39. plaats in Duitsland; 40. mannetjeseend; 42. slank en
dun; 43. persoon van adel; 45. binnenste van een vrucht; 46. jong dier; 51. mollengang; 53. boomsoort; 54. Vlaamse
komiek; 55. grote mislukking; 56. zuivelproduct; 57. stoer en fier; 59. opsmuk; 60. biljartterm; 62. land in Afrika; 63.
kom voor waswater; 66. boomsoort; 67. afgemat; 69. haarversteviger; 71. dop onder voetbalschoen; 73. kleine ope-
ning; 74. berggeel; 75. vijlwerktuig; 78. jong dier; 80. riskante onderneming; 82. waarnemer (afk.); 85. muzieknoot.
De oplossing van de puzzel van vorige keer was kennelijk niet zo moeilijk, gezien het grote aantal inzendingen. Die
oplossing luidde:
De langste dag is alweer geweest
Uit alle goede inzendingen lootten wij weer drie prijswinnaars. Zij krijgen deze keer een dubbelcd ‘Dinnertime for
hungry collectors’ toegestuurd. Een verzamel-cd met werk van jazzlegendes. De winnaars zijn: Henny Rosendaal,
Willeke Tijseling en J.M.F. Veltien.
Voor de nieuwe puzzelopgave
hebben we vijf leuke prijzen. De
winnaars mogen naar De Beelden-
tuin in Garderen, waar weer een
zandsculpturenfestijn gaande is
deze zomer. Deze keer met het
thema ‘Vakantie’. Deelnemers maken kans op vijf
keer twee gratis toegangskaarten voor dit evenement.
Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan naar De Oud-Utrechter,
Postbus 615, 3500 AP utrecht of via internet naar
. U kunt
de puzzel ook oplossen op onze website
Oproepjes
Jubileum kanarievereniging
De Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging, kortweg de EUKV, viert in
2019 haar 110-jarig bestaan. De EUKV is opgericht op 17 februari 1909.
Later sloot de vereniging zich aan bij de Algemene Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers. Per 1 januari 2017 is de vereniging aangesloten bij
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, na het samengaan van beide
vogelbonden.
De EUKV is een van de oudste vogelverenigingen van Nederland en
al op diverse locaties in Utrecht te gast geweest op ledenavonden en
tentoonstellingen. U begrijpt dat we aan het jubileum een feestelijk tintje
willen geven. Hoe is nog niet helemaal duidelijk. Via deze weg vragen we
oud-leden of zij foto’s van verenigingsactiviteiten tijdelijk beschikbaar
willen stellen aan de vereniging, zodat we er iets leuks mee kunnen doen.
Natuurlijk komen de foto’s retour bij de eigenaar. Ook leuke verhalen en
anekdotes zijn welkom. Op onze verenigingssite
staan al
wat foto’s. Het zou leuk zijn als er mensen herkend worden en de namen
doorgegeven worden aan ondergetekende. We hopen op respons uit
vogelstad Utrecht en omstreken.
Freek Luider, secretaris
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal 1. grafisch beroep; 7. kamerverhuurster; 12. waadvogel; 13. Spaans eiland; 14. kostuum;
15. verbrandingsrest; 17. zuivelproduct; 19. afdelingshoofd; 21. militaire rang (afk.); 22. marterachtig
roofdier; 24. dierenverblijf; 27. mannetjeshond; 28. delfstof; 30. hertensoort; 31. uitroep van opluchting;
32. volksverhaal; 33. binnenvaartuig; 35. jaargetijde; 37. alcoholisch drank; 38. vrouwelijk paard; 41.
meisjesnaam; 42. plaats in Drenthe; 44. videofilmpje; 46. verlichting; 47. koude lekkernij; 48. deel van
week; 49. Duits automerk; 50. marterachtig roofdier; 52. groot binnenwater; 54. onsportief; 56. onfris
KRUISWOOR
ZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8
82
83
84
85
86
87
2
66 44 7
82 11 32
13 73
42 15 33 58
78 47
67 49 28 1 53 70
87 20 54 83 29
69 39 65 35 40 6 43 26
Horizontaal 1. grafisch beroep; 7. kamerverhuurster; 12. waadvogel; 13. Spaans eiland; 14. kostuum;
15. verbrandingsrest; 17. zuivelproduct; 19. afdelingshoofd; 21. militaire rang (afk.); 22. marterachtig
roofdier; 24. dierenverblijf; 27. mannetj shond; 28. delfstof; 30. h tensoort; 31. uitroep van opluchting;
32. volksverhaal; 33. binnenvaartuig; 35. jaargetijde; 37. alcoholisch drank; 38. vrouwelijk paard; 41.
meisjesnaam; 42. plaats in Drenthe; 44. videofilmpje; 46. verlichting; 47. koude lekkernij; 48. deel van
week; 49. Duits automerk; 50. marterachtig roofdier; 52. groot binnenwater; 54. onsportief; 56. onfris
ruikend; 58. manier van invoegen van auto’s; 61. lang stuk hout; 62. fauteuil (troon); 64. steen; 65. pri-
mitief wapen; 67. model (vorm); 68. weefsel van een spin; 70. zuurachtig; 72. hoge berg; 73. langwerpi-
ge vruc t; 76. bedorven; 77. m anstand (afk.); 78. bibliothe k (afk.); 79. graszode; 81. rivier in Italië; 82.
vragend voornaamwoord; 83. Nederlandse prinses; 84. muzieknoot; 86. Spaanse vruchtenwijn; 87.
buffet in een café.
Verticaal 1. kostbaar hoofdsieraad; 2. bijbelse plaats; 3. voertuig; 4. uurwerk; 5. groef in de huid; 6.
open ruimte in een huis; 7. gerecht van uien en vlees; 8. varkensvlees; 9. stomverbaasd; 10. persoonlijk
voornaa woord; 11. op dit mom nt aan d orde; 16. plaaggeest 18. nakom li g 0. hog re recht-
bank; 21. kippeneigenschap; 23. strak en stram; 25. boomvrucht; 26. kleine rekening; 27. groot onheil;
29. stenen doodskist; 32. aanhanger van een voetbalclub; 34. vochtig koud; 36. iemand die voor niets
deugt; 37. v rtragingstoestel; 39. plaats in Duitsland 40. mannetjeseend; 42. slank e dun; 43. persoon
van adel; 45. binnenste van een vrucht; 46. jong dier; 51. mollengang; 53. boomsoort; 54. Vlaamse
komiek; 55. grote mislukking; 56. zuivelproduct; 57. stoer en fier; 59. opsmuk; 60. biljartterm; 62. land in
Afrika; 63. kom voor waswater; 66. boomsoort; 67. afg at; 69. h arversteviger; 71. dop nder voet-
balschoen; 73. kleine opening; 74. berggeel; 75. vijlwerktuig; 78. jong dier; 80. riskante onderneming;
82. waarnemer (afk.); 85. muzieknoot.
KRUISWOORDPUZZEL
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook