De Utrechter Week 28 - page 8

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 11 juli 2017
pagina 8
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of
kijk op
.
Drie Gildewandelingen met oog voor verleden
Wandel mee op dinsdag 25 juli om
14.00 uur door de verscholen hofjes
vol flora en met vele oude bomen,
vaak te bereiken via nauwe steegjes.
Ook hoort u over het ontstaan van
de grachten en de geschiedenis van
de wereldberoemde werven van
onze mooie stad. Utrecht kende in
de Middeleeuwen meer dan twintig
kloosters. Dit is de reden dat de oude
binnenstad nog zoveel binnentuinen
en hofjes heeft. Velen zijn behouden
gebleven en zijn een rustpunt voor
vele wandelaars. Maar waar ligt nu
al dit moois? Gildegids Corrie van
Leusden neemt u mee naar deze
verscholen plekken.
Ook een leuke wandeling is ‘De
Steenen van Utrecht’. Uw Gilderond-
leider heeft de juiste naam voor deze
wandeling: Johan Steen. Hij verzorgt
woensdag, 26 juli om 19.30 uur een
rondgang langs diverse plekken van
het Domplein. Met uitleg over de
verschillende muren en hun bak-
stenen maar ook langs veel plekken
waar natuursteen is gebruikt in het maken en verfraaien van allerlei huizen en straten. De derde
wandeling op vrijdag 28 juli voert naar Fort Blauwkapel. Onteigenen was te duur, dus werd Fort
Blauwkapel om de kern van het gelijknamige dorp heen gebouwd. Het fort is onderdeel van de
unieke Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gildegids Joke Keijmel neemt u van 10.30 tot 12.30 uur
mee over het fort en door het dorp. We gaan kijken hoe een vijand uit het oosten op afstand
gehouden werd. Behalve naar het militaire erfgoed en het verleden van het mooie dorp, kijken
we ook naar het hedendaagse hergebruik op het fort. Met woningbouw, bedrijfsruimten en een
recreatief deel, heeft het voormalige defensieterrein een nieuwe invulling gekregen.
Hoe Wijk C bijna ten onder ging
In het Volksbuurtmuseum in Utrecht is een fraaie expositie te zien over de sanering van Wijk C.
Utrecht droomde van grootse plannen: ‘we moeten mee met de vaart der volkeren’ en het
duffe provinciaalse ontstijgen. De droom van Utrecht werd uiteindelijk de nachtmerrie van een
hele volkswijk. Het volkshart van de stad werd geraakt. Al ver voor de oorlog zijn er vergaande
plannen voor de sanering van Wijk C. Het begint met de sloop voor het hoofdbureau van Politie.
Dwars door het eerste echte Utrechtse volkspark, het Oranjepark, met zoveel liefde tot stand
gebracht wordt een ontsluitingsweg, de Jacobsstraat, aangelegd. De wijk wordt uit elkaar
gereten. Stedenbouwkundig is de impact groot. Maar nog groter is de impact voor de inwoners,
die ‘het Wijk’ en hun gemeenschap voor hun neus zien verdwijnen. Aanvankelijk ondergaan de
Wijk C’ers de kaalslag van deze sterk vervallen volkswijk vrij lijdzaam. Maar langzaam groeit het
verzet, bewoners bundelen hun krachten en de gemeente gaat schoorvoetend naar haar burgers
luisteren. Uiteindelijk lukt het de wijk ten dele bewoonbaar te houden. Maar velen verhuizen, al
dan niet gedwongen, naar elders, en willen of kunnen niet terugkeren. Toch klopt hun Wijk C’se
hart door. De gewone man en vrouw, die moet ‘sappele’ om het hoofd boven water te houden,
hun verhaal blijft verteld. Zie ook elders op deze pagina.
Historische verhalen in eigentijds jasje
Op acht forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam worden van
15 juli tot en met zondag 27 augustus verhalen verteld. Liggend of zittend in het gras met ach-
ter je de fortgracht en voor je het mysterieuze fort nemen de verhalenvertellers en de gidsen je
mee terug naar de 19de eeuw. Op een verfrissende wijze brengen zij oude stoffige verhalen tot
leven. Wist jij dat Fort Schiphol plaats moest maken voor het vliegveld Schiphol? Dat soldaten
uit verveling prachtige tekeningen maakten op de muren van het fort? Dat de wasvrouw door-
gaans getrouwd was met de officier van het fort om de mannelijke soldaten in toom te houden?
De grijze kolossen verspreidt in het landschap zijn op het oog allemaal hetzelfde en wellicht
zelfs saai, maar niets is minder waar. Door middel van Storytelling, verhalenvertellen, komen
het linielandschap en de versteende ridders tot leven.
Zaterdag 15 juli tot en met zondag 27 augustus
Storytellingfestival Forten vol Verhalen
Van 15 juli tot en met 27 augustus vindt Forten vol Verhalen plaats op 8 forten van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Een uniek verhalenfestival met historische verhalen
over de forten, het geheime linielandschap en (waargebeurde) anekdotes over de soldaten, de officier,
omwonende boeren en de wasvrouw. De verhalen worden verteld door Eric Borrias, Bastiaan de Zwit-
ser, Veerle Ernalsteen, Gottfrid van Eck en Esther Kornalijnslijper. Op zondag 30 juli is Fort aan de Klop
aan de beurt, aan de 1e Polderweg 2 in Utrecht. Een kaartje voor Forten vol Verhalen kost € 7,50 voor
volwassenen en € 2,50 voor kinderen. Informatie over het evenement en het reserveren van kaarten:
Dinsdag 25 juli, woensdag 26 juli, vrijdag 28 juli
Wandelingen met Gilde Utrecht
Gilde Utrecht heeft weer een paar mooie wandelingen voor u. Dinsdag 25 juli om 14.00 uur is er een
wandeling getiteld ‘Hofjes en steegjes, grachten en werven’. Woensdag 26 juli om 19.30 uur heet de
wandeling ‘De Stenen van Utrecht’, een rondgang langs plekken van het Domplein. Vrijdag 28 juli is de
wandeling naar Fort Blauwkapel. Inlichtingen en aanmelden op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur
via tel. 030-2343252 of via de website:
. De plaats van vertrek hoort u bij aanmel-
ding. Kosten: €6 pp, €3 voor kinderen beneden 12 jaar of met een U-pas.
Zaterdag 19 en zondag 20 augustus
Paardenevenement bij museum
Op 19 & 20 augustus orga-
niseert het Nationaal Militair
Museum (NMM) een groot
paardenevenement. Naast
een show met onder andere
Romeinse ruiters, Ridders
en het Korps Mariniers is er
ook aandacht voor verschil-
lende paardenrassen en zijn
er diverse activiteiten voor
kinderen. Kijk voor meer
informatie op
Tickets voor het evenement
zijn te koop via NMM.nl/
tepaard.
Tot en met 10 september
De Utrechtse Droom in Volksbuurtmuseum
‘De Utrechtse Droom, of hoe Wijk C bijna ten onder ging’ is de titel van een expositie die tot en met 10
september is te zien in het Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat 27 in Utrecht. (vlakbij NS Utrecht
Centraal en het Vredenburg) Open: dinsdag tm zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Vierde en vijfde
zaterdag en feestdagen van de maand gesloten. Volwassenen: € 5,00, kinderen t/m 12 jaar, donateurs
Museumkaart en U-pas gratis. Meer informatie:
, tel. 030-2318292 groe-
Elke woensdag
??
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten???
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op
. Meer info elders op deze pagina’s.
Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook