De Utrechter Week 32 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Bij het Corps zijn de eerstejaars feu-
ten, wij zijn novieten. De Corpsjon-
gens hebben allemaal een kaalge-
schoren kop, met daarop een petje.
Wanneer een ouderejaars van het
Corps op straat “FEUT” roept, moeten
ze hun petje afdoen en groeten. Maar
ze weten natuurlijk nooit wie wel of
niet ouderejaars is, dus wij roepen ook
“FEUT” als we zo’n petje zien en hup,
daar gaat ie: “Dag mijnheer.” “Dag
feut.”
Nuldejaars
‘Sociëteit Symposion’ staat boven de
deur in statige letters. We dienen ons
aan de achterzijde van het gebouw te
melden, aldus een groot pamflet op
de voordeur. Nuldejaars stellen nog
heéélemaal niks voor en mogen zééker
niet hierdoor naar binnen. Wat denken
ze wel! Eerst laten zien dat ze Unitas-
waardig’ zijn.
Na enig gezoek komen we terecht in
de Lange Jufferstraat, aan de achter-
kant van het gebouw. Daar is, naast
de fietsenzaak van Sander Koppen, de
leveranciersingang. En vanaf vandaag
(voorlopig) de novieteningang. De
poort gaat open. Daar staat de voltal-
lige novitiaatscommissie. De heren in
jacquet, de dames in zwart mantelpak,
allemaal voorzien van een indrukwek-
kend soort ambtsketen.
Kartonnen naambordje
We worden naar de eetzaal geleid,
waar we ons moeten melden. Iedereen
krijgt na de aanmelding een kartonnen
naambordje met de kleur van de eigen
faculteit (paars voor diergeneeskunde)
en een nummer. Bij ieder appèl moet
je je melden met: “noviet nummer 134
Jaap Klinkers.”
De meisjes (Unitas is een gemengde
vereniging) krijgen allemaal een hou-
ten melkkrukje. De jongens moeten
“op hun krent” zitten, gewoon met je
kont op de harde houten vloer.
Er is kledinginspectie. De mannen van
het SB (het SociëteitsBestuur, zes on-
gelofelijke lomperds) controleren alle
jongens of ze wel correct gekleed zijn.
Geen lang haar, geen sandalen, “wáár
is je stropdas!”, dat werk dus.
Een van de SB-leden is medicijnenstu-
dent Cees (Rein) van den Hoogen-
band. Nu heet hij alleen nog maar
Cees, maar jaren later zien we hem
terug als Cees Rein van den Hoog-
enband, chirurg in Geldrop, clubarts
bij PSV in Eindhoven én vader van
Olympisch zwemkampioen Pieter van
den Hoogenband.
Mores
Iedereen krijgt een eigen novitiaats-
boekje (wees er zuinig op!) en dan
gaan we naar boven, naar de voor-en
achterzaal. De hele dag instructie en
zangles. De mores (zeden en gewoon-
ten) van de vereniging worden erin
gestampt, er moet (zo hard mogelijk)
gezongen worden: “VOLUME!, ik
hoor niks, harder!” en de Senaat komt
langs.
De Senaat is het bestuur van de ver-
eniging. Gedistingeerde ouderejaars
studenten, ook allemaal in jacquet
(ik had zo’n kledingstuk nog nooit
gezien) en mantelpak. Ons wordt
duidelijk gemaakt wat er door de
Vereniging van ons verwacht wordt. Je
volledig conformeren aan de zeden en
gewoonten, met zoveel mogelijk oude-
rejaars kennismaken (“u en mevrouw /
mijnheer, noviet, onthoud dat goed!”).
Iedere ochtend om 09.30 appél, je
blijft de hele dag op de vereniging,
maaltijden wordt voor gezorgd en ‘s
avonds pas naar huis wanneer de no-
vitiaatscommissie daarvoor toestem-
ming geeft.
Het is een heftig en intensief pro-
gramma.
We gaan de straat op en leren Utrecht
kennen. Er wordt veel georganiseerd.
Alle sub-verenigingen maken hun
opwachting: roeivereniging USR De
Batavier, debatingclub Forsete Wara,
toneelclub USTV, zeilvereniging De
Dreghvaerders, paardrijvereniging
Pegasus en het Veterinair Dispuut
Unitas, waar ik lid van word. Er is
ook een verenigingsblad, de Vivos
Voco waarin al het Unitas-nieuws te
lezen is.
Bij Unitas hebben de mannelijke én
de vrouwelijke leden allebei een eigen
heiligdom. Op de zolderverdieping
is ‘De Hemel’ waar alleen vrouwen
mogen komen. In de kelder ‘De Hel’,
een vies stinkend hol, uitsluitend voor
mannen. In de toiletgroepen zijn grote
vierkante bakken aangebracht naast
de wastafels. Vomeerbakken zoals het
officieel heet. Kotsbakken in gewoon
Nederlands.
We raken aardig ingeburgerd. Het
repertoire uit de zangbundel zit er al
lekker in. Alle 200 eerstejaars kennen
elkaar nu goed en de twijfelaars zijn
afgevallen. Je moet er inderdaad tegen
kunnen.
Bier verboden
Bier is nog absoluut verboden voor de
noviet. De barkeeper, mijnheer Hij-
weege, heeft strenge instructies. Dus
kopen wij ons pilsje op de hoek van
het Lucas Bolwerk bij De Potdeksel,
wanneer we daar ‘s avonds nog puf
voor hebben. Maar als je daar betrapt
wordt door een ouderejaars ben je
alsnog zuur! Dan word je de volgende
ochtend bij het appèl zwaar voor paal
gezet.
De diergeneeskunde studenten vormen
al snel een hechte club en worden
beschouwd als een stel botte harken.
Die naam hebben ze nu eenmaal.
En daarom ga je je dus ook maar zo
gedragen.
Conservenfabriek
Na twee weken novitiaat gaan we met
het hele eerste jaar naar Etten-Leur
in Noord-Brabant. Werken voor de
vereniging, een week lang. In de
conservenfabriek van Zwanenburg
augurken in potjes stoppen. Lange
dagen, saai werk, met z’n allen aan de
lopende band. Ondanks het stomme
werk hebben we veel lol met elkaar.
Lees verder op pagina 3
Utrechtse novieten ontgroend in fabriek
Dinsdag 8 augustus 2017 . Jaargang 8, nr 16
Deze week o.a.:
Interview
Riet Eras
Pag. 5
Volksbuurt-
museum
Pag. 7
Vakantie met
pech
Pag. 9
Mysterieuze
genezing
Pag. 12
Sjouwen met biervaten in het sociëteitsgebouw van Unitas (foto: Het Utrechts Archief)
Oplage: 55.30 ex.
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
Het is een verrekt eind fietsen van De Bilt naar het Lucas Bol-
werk, waar het gebouw van Unitas Studiosorum Rheno-traiecti-
na (USR) staat. Het is september 1968. Ik heb me opgegeven als
aspirant-lid en vandaag moeten we ons melden voor de eerste
dag van de kennismakingsperiode oftewel het novitiaat.
5 dgn Drenthe
vanaf € 160,00 PP HP
Heerlijk fietsen
en wandelen
TEL 0591371241
Gezocht:
Huishoudelijke hulpen
(M/V)
Werk flexibel
10-40 uur
per week & verdien
€11,50
per uur!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook