De Utrechter Week 32 - page 11

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 8 augustus 2017
pagina 11
Van Stadsie tot Stad, Utrecht
1950-1975
Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton
van der Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen
1950 en 1975. Het is samengesteld met
onder andere de beste amateurfoto’s die
de auteurs kregen toegezonden na een
oproep via de lokale media en sluit aan op een gelijknamige ex-
positie die de hele maand april was te zien in het Stadskantoor
in het kader van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’.
De oorlog in kleur
Fotograaf en cineast Alphons Hustinx
reisde door Nederland in oorlogstijd en
maakte opnamen in kleur. Onderweg
door Nederland legde hij gewone en
ongewone gebeurtenissen op straat op
dia vast. Tot eind 1943. Toen moest hij
onderduiken. Op 18 januari 1945 lukte
het hem om de Maas over te steken en zo door de Duitse linies
in bevrijd gebied te komen. Wat restte waren 2000 kleurendia’s
uit de vijf oorlogsjaren. Een selectie staat in dit prachtige boek.
Utrecht 40-45
Utrecht was in de Tweede Wereldoorlog
‘de Stad der Beweging’. Het kloppend
hart van de NSB. Maar er gebeurde
meer. Het prachtige boek Utrecht 40-45
vertelt met veel foto’s het verhaal van
een stad in oorlogstijd. Het is geschre-
ven door Utrechter Ad van Liempt, die
eerder naam maakte met tal van oorlogsboeken en verscheen in
samenwerking tussen W-Books en Het Utrechts Archief.
Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Ja, ik bestel:
Nederland Museumland
Nederland telt ruim 1000 musea,
kastelen, oudheidskamers, dierentuinen
en hortussen. Of je nou geïnteresseerd
bent in kunst, natuur, archeologie of
speelgoed, deze gids biedt originele
ideeën voor een dagje uit voor elke
leeftijdsgroep. Deze geheel geactualiseerde gids geeft een
overzicht van alle musea in Nederland en is daarmee dé gids
voor cultuurliefhebbers.
Als ik later dood ben en wat ik
dan zou willen
Een bijzonder werkboek over ‘je eigen
afscheid’. De titel klinkt confronterend,
maar het boek laat je op speelse manier
nadenken over je afscheid en uitvaart.
Het staat vol informatie en ideeën voor
iedereen die daarbij wil stilstaan of
zich afvraagt wat daar allemaal bij komt kijken. Na je overlij-
den kunnen nabestaanden het gebruiken bij het vormgeven van
je afscheid en uitvaart. Het boek is een initiatief van Platform
NEL.
111 plekken in Utrecht die je
gezien moet hebben
Utrecht kent vele verborgen schatten.
Henny van der Eng en Fenna Riethof
nemen hun lezers mee op een ontdek-
kingsreis die je tot onder de Utrechtse
straatstenen en ver daarboven brengt.
Ze wijzen de weg naar 111 bijzondere en onvermoede plekken,
bieden de beste tips en tonen Utrecht op haar veelzijdigst.
Beleef Utrecht zoals je het nog niet eerder beleefde!
€24,95
€17,50
€24,95
€19,99
€18,95
€ 16,95
Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop
op
en bestel digitaal.
boek waardoor je Utrecht
weer anders gaat bekijken
dan voorheen.
Utrecht is een stad vol verborgen
schatten. Wel eens een expositie
bezocht in een oorlogsbunker bijvoor-
beeld? Of sprinkhanen gegeten in een
oude fabriekshal? Een ‘Mai Prima’
geproefd bij Roberto Gelato? Of een
virtuele parachutesprong boven de
Waterlinie gemaakt? Het zijn allemaal
onderwerpen die langskomen in het
leuke boek van Henny van der Eng
en Fenna Riethof, die hun lezers
meenemen op een ontdekkingsreis. Ze
wijzen de weg naar 111 bijzondere en
onvermoede plekken, bieden de beste
insidertips en tonen Utrecht van haar
veelzijdigste kant. Van pesthuis tot
concertzaal, een filmhuis in een voor-
malig politiebureau, ‘t Luie End, waar
ze legge en zitten’ en nog veel meer.
De 111-plekken-boeken zijn de ideale
gidsen om een specifieke stad of streek
te ontdekken. Ze beschrijven steden
en regio’s vanuit een eigenzinnig en
persoonlijk perspectief, bieden goede
insidertips en slaan andere wegen in,
weg van de geijkte toeristenpaden.
Met charme vertellen deskundige
schrijvers spannende verhalen. De
boeken zijn een mengeling van
onderhoudende verhalen; eigenwijze
wetenswaardigheden en sfeerrijke
foto’s nodigen zowel stads- en streek-
bewoners als toeristen uit plekken te
bezoeken die ze eerder niet kenden. In
de reeks verschenen behalve een boek
over Utrecht ook boeken over Amster-
dam, Zeeland, Gooi- en Vechtstreek,
Den Haag en Dordrecht.
111 plekken die je gezien moet hebben
Een stadsgids voor Utrech-
ters en iedereen die Utrecht
verder wil ontdekken. Dat
is het boek dat Henny van
der Eng en Fenna Riethof
maakten. Ze noemden het
‘111 plekken in Utrecht die
je gezien moet hebben’. Een
Van Stadsie tot Stad, Utrecht 1950-1975...................... 24,95
De oorlog in kleur. ....................................................... 17,50
Utrecht 40/45............................................................... 24,95
Nederland Museumland............................................... 19,99
Als ik later dood ben en wat ik dan zou willen.............. 18,95
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben ....... 12,95
Henny van der Eng, één van de schrijvers van het boek
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook