De Utrechter Week 34 - page 14

Boerderij familie Pot
Na het lezen van de uitgave, dinsdag
8 augustus, over boerderij fam. Pot
kwamen er een paar herinneringen
boven. Als kind kwam ik regelmatig
bij de spoorwegovergang Concordi-
astraat. In de sloot die vanaf de spoor-
wegovergang naar de Cartesiusweg
liep, gingen we met een schepnetje
stekelbaarsjes vangen. Hier stond ook
de boerderij van de fam. Pot. Vaak
ging ik met de groentenboer Arie Bron
mee. Deze had een winkel op de hoek
Thijmstraat/Egelantierstraat. Op de
Amsterdamsestraatweg was ook een
winkel van hem. In deze winkel stond
een vrouw die Pietje genoemd werd.
Bron stalde zijn paarden en wagens in
een loods aan het Zandpad. Dat was
op het eind van het rijtje panden waar
cafe Murk toen zat. Maar zijn paarden
gingen, ik denk ‘s zomers, naar een
weiland bij boer Pot. Dat deed zijn
knecht Kees Mook vaak. Kees, zit-
tend op het ene paard, zonder zadel,
het andere paard meevoerend aan de
teugels. Vanaf het Zandpad over de
Rooie brug/Omloop/Ahornstraat/Aca-
ciastraat/Concordiastraat in draf naar
boer Pot. Voetballen deden we soms
op de grasstrook langs de Cartesius-
weg. Om daar te komen staken we
vaak de spoordijk over bij de St. Jo-
zeflaan. Dan hoefden we niet helemaal
om te lopen via de 2e Daalsedijk.
Jan van Kuil
Mevrouw Eras
Op de Paus Adriaan MULO aan de
Oudegracht ter hoogte van het Lange
Rozendaal gaf een mevrouw Eras
les in de jaren zestig. Ik zat op deze
school en heb van haar les gehad
Volgens mij gaf ze boekhouden maar
dat weet ik niet meer zeker.
Lenie van Alfen-Kohler
Utrecht
Luizepoten
Stijf van angst keken we naar de
Duitse soldaat die wijdbeens in onze
huiskamer stond. Zou hij zijn dreige-
ment waarmaken? “Als jij die grote
schnauze nich houdt, nim ich deine
opa mit!” Waarschijnlijk bedoelde hij
met opa mijn vader, die met de jongste
telg op schoot aan tafel zat.
De Duitser sprak gebrekkig Neder-
lands, maar de ernst van zijn woorden
begrepen wij maar al te goed. Er
was weer eens een razzia op jonge
mannen om graafwerk te doen voor
de bezetter. De straat was afgezet en
naar buiten kijkend zag ik meerdere
soldaten met getrokken geweren rond
lopen. We waren allemaal doodstil en
gespannen wachtten wij op het geluid
van de deurbel.
Plotseling riep mijn vader: “Wim, doe
die overall uit.”
Mijn oudste broer volgde een oplei-
ding aan de Ambachtschool en had
zijn overall nog aan. Hij deed wat
zijn vader vroeg en schopte de overall
onder de dikke harige overgordijnen.
De bel klonk en ik duwde nog net met
mijn voet de nog zichtbare broekspijp
onder het gordijn.
Moeder deed open en er kwamen
drie Duitse soldaten binnen. Een van
hen ging onmiddelijk de trap op naar
de slaapkamers en de tweede ging
het hele huis en de tuin inspecteren,
op zoek naar mannen. De derde, een
dikke oudere soldaat met een schild op
zijn borst, bleef in de huiskamer staan.
Het enige wat je hoorde was het
gestommel van soldatenlaarzen.
Op het moment dat de bel ging deed
mijn vader zijn gebit uit, pakte de
baby en ging in elkaar gedoken achter
de tafel zitten, plotseling zat daar een
oude grijze man met een mummel-
mondje. Vader was in zijn jonge jaren
een verdienstelijk toneelspeler en hij
wist snel wat hij moest doen.
Om de spanning te breken, vroeg mijn
moeder of de Duitser een sigaar wilde.
Vader kweekte zijn eigen tabaksplan-
ten en rolde daar zijn eigen sigaren
van. Hij bezorgde ons trauma’s,
want wij moesten altijd de onderste
bladeren plukken en die zaten vol met
oorwurmen en het verhaal ging dat
deze beestjes in je oor kropen.
“Gerne bitte”, zei de Duitser beleefd
en mijn moeder gaf hem een van
vaders zelfgemaakte sigaren. Hij zocht
in zijn zakken naar lucifers, maar kon
ze blijkbaar niet vinden.
“Streichholze bitte”, snauwde hij.
Mijn broer kon zich niet beheersen en
wou de leukste zijn. Hij vroeg: “Wat
zegt u, luizepoten?”
We schoten van de zenuwen in de
lach, maar de Duitser niet. Hij voelde
zich waarschijnlijk belachelijk ge-
maakt; de goede sfeer die mijn moeder
had gecreëerd door de Duitser een
sigaar aan te bieden werd in een klap
door een domme opmerking van mijn
broer teniet gedaan. Het dreigement
van de Duitser om mijn vader mee te
nemen deed iedereen van schrik stil
zijn. De Duitser keek nog eens kwaad
naar mijn broer en zei vervolgens:
“Ach, ich heb auch kinder.”
Hij draaide zich om en verdween met
de andere twee naar buiten. Opgelucht
haalden wij adem; het gevaar was
geweken.
Maar er dreigde een ander gevaar,
voor mijn oudste broer althans. Vader
was opgestaan, deed zijn gebit weer
in en was weer de grote sterke ontzag
inboezemende man zoals wij hem
kenden.
Hij ging achter mijn broer aan, die
wijselijk de kamer uit glipte.
Books 4 Life Utrecht sluit
winkel
Na 3 zeer succesvolle jaren is Books
4 Life Utrecht gedwongen de winkel
op de Kromme Nieuwegracht 46 te
verlaten. De eigenaar, de Universiteit
Utrecht, had het pand aan Books 4
Life in bruikleen gegeven, maar heeft
het nu voor eigen gebruik nodig. Op
vrijdag 25 augustus om 17:00 uur
sluit Books 4 Life haar deuren.
Books 4 Life Utrecht is een vrijwilli-
gersorganisatie, die kwalitatief goede
boeken, muziek en films inzamelt en
verkoopt ten bate van goede doelen.
Van de opbrengst gaat 90 % naar
goede doelen, de helft naar Oxfam
Novib en Amnesty International, de
andere helft naar lokale goede doelen,
die door de vrijwilligers zelf worden
uitgekozen. Alle boeken, LP’s, CD’s
& DVD’s worden geschonken door
particulieren en soms door organisa-
ties of winkels.
Books 4 Life is al een aantal maanden
op zoek naar nieuwe winkelruimte.
Tot dusver verliep de zoektocht naar
een nieuwe locatie hoopvol. Maar
tot concreet succes heeft het nog niet
mogen leiden, al waren we er soms
heel dichtbij. Maar: Books 4 Life
Utrecht geeft niet op. De inventaris
wordt opgeslagen en de zoektocht gaat
door. We hebben er vertrouwen in dat
het uiteindelijk gaat lukken.
Heeft u tips? Mail dan naar info@
books4lifeutrecht.nl.
Nieuwe verhalen nog steeds
welkom!
De afgelopen weken kregen we
veel complimenten over de leuke
vakantieverhalen van lezers in onze
krant. Maar (oud-)Utrechters hebben
natuurlijk nog veel meer te vertellen
over hun stad van vroeger. Schroom
niet en stuur gerust eens een verhaal
toe, liefst met foto en liefst niet te lang
van stof. U kunt uw pennenvruchten
mailen naar info@deoud-utrechter.
nl of sturen naar: Redactie De Oud-
Utrechter, Postbus 615, 3500 AP
Utrecht. Via de website
-
utrechter.nl inzenden kan natuurlijk
ook. Samen kunnen we de krant nog
leuker en interessanter maken!
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 22 augustus 2017
pagina 14
Fred Kaps
Met veel interesse het stukje over Fred
Kaps gelezen. Nog een kleine aanvul-
ling: Fred Kaps woonde met vader,
moeder en broer Jo aan het Leidse Veer
,Zeister tram voor de deur. Ouders run-
den de Heck’s die daar gevestigd was.
Ze woonden naast een kapper met wiens
dochter hij getrouwd is en vandaar ook
z’n artiestennaam. Broer Jo zat bij ons
op de NPV. Dr. Eagidiusgroep en daar
kwam Fred ook ook wel eens bij de
groep langs en liet daar soms wonder-
baarlijk mooie en onnavolgbare trucs
zien. Ik herinner me hem toen als een
zeer aimabel en innemende man en was
hij in die jaren in Spanje wereldkampi-
oen geworden. Wij woonden in Utrecht
Tuindorp van 1940 tot 1953 en kan ook
ik me de ‘man op de bakfiets met piano’ langs de Oude Gracht nog zeer goed herinneren.
W. van Bergen
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
U
Colofon
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk
-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie.
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou
-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte
-
lijke toestemming van de uitgever.
De Oud-Utrechter
is een uitgave van:
De Oud-Utrechter BV
Postbus 615
3500 AP Utrecht
Tel:
030 - 302 00 17
Email:
Website:
Administratie:
Advertenties:
José Gouweleeuw,
030-8200570
Eindredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
Email:
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Esmay Hoekman:
Tel: 030 - 82 00 570
Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 82,50 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
en vul de bon digitaal in.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook