De Utrechter Week 34 - page 15

De Oud-Utrechter - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 22 augustus 2017
pagina 15
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. bloemenverzendorganisatie; 7. plein in Maastricht; 12. eenheid van filmgevoeligheid; 13. afscheidingsproduct van
de nieren; 14. laagte tussen twee bergen; 15. soortelijk gewicht (afk.); 17. putemmertje; 19. eetlust; 21. familielid; 22.
rekenopgave; 24. bagagerek op een auto; 27. persoonlijk voornaamwoord (Duits); 28. hoofd van een moskee; 30.
Sociaal Economische Raad (afk.); 31. titel (afk.); 32. jong mens; 33. deel van de mond; 35. lange rij (ris); 37. zachte
metaalsoort; 38. mannelijk beroep; 41. Nederlandse Aardoliemaatschappij (afk.); 42. niet vaak; 44. geestdrift; 46.
kring om de zon; 47. vervelend persoon; 48. gemengde balsport; 49. knaagdier; 50. rivier in Noord-Brabant; 52.
direct op televisie; 54. Joodse rustdag; 56. onderwereld; 58. snaarinstrument; 61. waterdoorlatend; 62. tafelfles voor
wijn; 64. Nederland (afk.); 65. waardeloos ding; 67. erfelijk materiaal (afk.); 68. Chinese vermicelli; 70. overschot; 72.
knaagdier; 73. behuizing van zigeuners; 76. plaats in Brazilië (afk.); 77. Amsterdams peil (afk.); 78. deel van bestek;
79. slotwoord; 81. kanon (afk.); 82. paraplu (afk.); 83. elpenbeen; 84. Europese Economische Gemeenschap (afk.);
86. in gebreke (laks); 87. prijsopgave.
Verticaal
1. versteend overblijfsel van plant of dier; 2. en andere (afk.); 3. United States of Amerika (afk.); 4.Turkse anijsdrank;
5. mengkleur van rood en violet; 6. melkklier; 7. laagcalorisch (mager); 8. pronkzuchtig; 9. deel van boom; 10. in-
houdsmaat (afk.); 11. losse gedeelten; 16. plakmiddel; 18. electronic mailsystem (afk.); 20. (snel)soort; 21. rekenkun-
dige term; 23. sappig; 25. roemen; 26. hetzelfde (Lat.); 27. scheet; 29. betreurenswaardig (beroerd); 32. lengtemaat;
34. schil (vel); 36. blauwe edelsteen; 37. ogenblik; 39. welpenleidster; 40. projectiel; 42. heerlijk (aangenaam); 43.
dopheide; 45. gevangenis; 46. vestibule; 51. tam; 53. bewegingsorgaan van een vis; 54. zangstem; 55. platzak; 56.
mannetjeskip; 57. schaapkameel; 59. bloedvat; 60. rond verkeersplein; 62. mager en benig; 63. Italiaanse barbier; 66.
snel; 67. kaal en droog; 69. rivier in Utrecht; 71. baardje; 73. scheldnaam voor politieagent (Bargoens); 74. wraakge-
voel (opgekropte haat); 75. familielid; 78. nagerecht; 80. ontkenning; 82. plaats (afk.); 85. gewicht (afk.).
De oplossing van de puzzel van vorige keer zal de hartjes van de sportliefhebbers sneller hebben doen kloppen. Hij
luidde:
De voetbalcompetitie begint weer
Uit de vele inzendingen met de juiste oplossing lootten wij vijf winnaars, die ieder twee toegangskaarten voor het
Nationaal Volksbuurtmuseum in Utrecht krijgen toegezonden. De winnaars zijn: Henny Rosendaal, B.J. Spronk,
H.G. van Doornik, A. Wilhelmus en mevrouw A. den Hoed.
Ook voor de puzzel van deze keer heb-
ben we weer vijf leuke prijzen voor de
winnaars. Dat zijn ditmaal vijf keer twee
toegangstickets voor de Vijftig Plus Beurs
in de Jaarbeurs in Utrecht, die van 18 tot
en met 23 september wordt gehouden.
Wilt u ook in aanmerking komen voor
deze prijs? Stuur uw oplossing dan naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP
Utrecht of mail naar
. U kunt de puzzel ook oplossen en
inzenden via onze website
.
geregeld. Eerst twee tenten huren
bij de fa. van Bremen Waterborch
in het Achter Clarenburg. Een
plaatsje besproken bij camping
‘de Bestmenerberg’ (ik hoop,
dat ik dit goed schrijf) en alles
was geregeld. Met een heel stel:
Wim van der Lee, Harry Jacobs,
Jan Wilschut, Kees Tielen, Kees
Hogervorst, Ries Snellenberg,
Wim de Krijger en (ik zei de gek)
Henk van den Koedijk konden
wij afreizen naar Ommen. Uiter-
aard op de fiets.
Fietskaart
Op een goede dag, ‘s morgens om
ongeveer 6 uur verzameld en dan
maar fietsen richting Overijs-
sel. Wij wisten wel ongeveer de
richting waar we heen moesten,
maar een fietskaart bracht toch
meestal uitkomst. Al viel dat ei-
genlijk vies tegen. Het bleek toch
nog zeker 125 kilometer te zijn.
Maar plus minus 16.00 uur kwam
toch eindelijk Ommen in zicht.
Vader
Achteraf zou de camping ook de
Bessemerberg kunnen heten. Dan
de tenten opzetten en de vakantie
kon beginnen.
De dagen regen zich aaneen.
Wat rondfietsen, eten, drinken,
leuke meisjes ontmoeten en vul
maar in. De foto’s die ik nog heb
spreken voor zich. Het werd een
heel leuke vakantie.
Op één van de foto’s staat ook
nog de vader van Wim van
der Lee. Die kwam maar eens
poolshoogte nemen hoe wij ons
vermaakten en van enkelen van
ons het vakantiebudget aanvullen.
Veel van de herinneringen zijn
natuurlijk al lang weggeëbd maar
de indruk van een fijne vakantie
is blijven bestaan.
Henk van den Koedijk,
IJsselstein
Ommen is best ver fietsen
Naar aanleiding van berich-
ten in de O.U. aangaande
vakanties in het verleden wil
ook ik een poging wagen een
beschrijving te geven van een
onvergetelijke vakantie in
1956.
Onder een aantal vrienden die elkaar
allemaal kenden van Werkspoor en de
“kelder van Geurtsen” ontstond het
plan om te gaan kamperen in Ommen.
Zo gezegd, zo gedaan en e.e.a. werd
Met z’n allen voor de tent
Ik ben de dochter van Doris
Straub, die jarenlang met heel
veel plezier heeft gewerkt als
vrijwilliger. Over het algemeen
liep mijn vader daar met zo’n ou-
derwets houten dienblad dat aan
zijn schouders hing. Hij bracht
dan lekkere stukjes worst en cho-
cola met warme chocomelk.
Als kind nam onze moeder ons
altijd mee naar onze vader als die
werkte bij Velox. Het was voor
ons natuurlijk prachtig, aangezien
ik erg tegen mijn vader opkeek
en ik erg trots op hem was door
hem zo hard te zien werken en zo
te zien lopen met dat dienblad.
Ook natuurlijk omdat wij altijd
een lekker stukkie worst kregen
met warme chocomelk van onze
vader.
Vervolgens gingen we dan met
de kinderen en onze moeder en
vader in de kantine zitten om bij
te kletsen en natuurlijk wat te drinken en
te eten. Daarna nam onze moeder ons weer
mee naar huis en ging mijn vader door met
werken tot de avond.
Waar ik ook met trots over kan vertellen, is
dat mijn vader tevens werkte als vrijwilliger
achter de bar bij de worstelclub ‘de Halter’.
Ook deed hij daar klusjes op zijn manier en
met zijn eigen creativiteit en ook dat heeft hij
jarenlang met plezier gedaan.
Mijn vader was een harde werker en ik ben
supertrots op hem hoe hij een voorbeeld is
geweest. Dit verhaaltje is vooral ter ere van
mijn lieve vader Doris Straub en mijn lieve
moeder die ook met veel trots tegen mijn
vader opkeek. Samen hebben ze hun vijf
kinderen de beste jeugd gegeven die je je
maar kunt wensen.
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal 1. bloemenverzendorganisatie; 7. plein in Maastricht; 12. eenheid van filmgevoeligheid; 13.
afscheidingsproduct van de nieren; 14. laagte tussen twee bergen; 15. soortelijk gewicht (afk.); 17.
putemmertje; 19. eetlust; 21. familielid; 22. rekenopgave; 24. bagagerek op een auto; 27. persoonlijk
voornaamwoord (Duits); 28. hoofd van een moskee; 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31. titel (afk.);
32. jong mens; 33. deel van de mond; 35. lange rij (ris); 37. zachte metaalsoort; 38. mannelijk beroep;
KRUISWOORDPUZZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
50 57
73 43 84 60
55 8 86 39
87 5
67 25
42 87 29 44 70
47 83 19
69 35
Horizontaal 1. bloemenverzendorganisatie; 7. plein in Maastricht; 12. eenheid van filmgevoeligheid; 13.
afscheidingsproduct van de nieren; 14. laagte tussen twee bergen; 15. soortelijk gewicht (afk.); 17.
putemmertje; 19. eetlust; 21. familielid; 22. rekenopgave; 24. bagager k op een auto; 27. persoonlijk
voornaamwoord (Duits); 28. hoofd van een moskee; 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31. titel (afk.);
32. jong mens; 33. deel van de mond; 35. lange rij (ris); 37. zachte metaalsoort; 38. mannelijk beroep;
41. Nederlandse Aardoliema tschappij (afk.); 42. niet vaak; 44. geestdr ft; 46. kring om de zon; 47. ver-
velend persoon; 48. gemengde balsport; 49. knaagdier; 50. rivier in Noord-Brabant; 52. direct op televi-
sie; 54. Joodse rustdag; 56. onderwereld; 58. snaarinstrument; 61. waterdoorlatend; 62. tafelfles voor
wijn; 64. Nederland (afk.); 65. waardeloos ding; 67. erfelijk materiaal (afk.); 68. Chinese vermicelli; 70.
overschot; 72. knaagdier; 73. behuizing van zigeuners; 76. plaats in Brazilië (afk.); 77. Amsterdams peil
(afk.); 78. deel van bestek; 79. slotwoord; 81. kanon (afk.); 82. paraplu (afk.); 83. elpenbeen; 84. Europe-
se Economische Gemeenschap (afk.); 86. in gebreke (laks); 87. prijsopgave.
Verticaal 1. versteend overblijfsel van plant of dier; 2. en andere (afk.); 3. United States of Amerika (afk.);
4. Turkse anijsdrank; 5. mengkleur van rood en violet; 6. melkklier; 7. laagcalorisch (mager); 8. pronk-
zuchtig; 9. deel van boom; 10. inhoudsmaat (afk.); 11. losse gedeelten; 16. plakmiddel; 18. electronic
mailsystem (afk.); 20. (snel)soort; 21. rekenkundige term; 23. sappig; 25. roemen; 26. hetzelfde (Lat.); 27.
scheet; 29. betreurenswaardig (beroerd); 32. lengtemaat; 34. schil (vel); 36. blauwe edelsteen; 37. ogen-
blik; 39. welpenleidster; 40. projectiel; 42. heerlijk (aangenaam); 43. dopheide; 45. gevangenis; 46. vesti-
bule; 51. tam; 53. bew gings rgaan van een vis; 54. zangstem; 55. platz k; 56. mannetjeskip; 57.
schaapkameel; 59. bloedvat; 60. rond verkeersplein; 62. mager en benig; 63. Italiaanse barbier; 66. snel;
67. kaal en droog; 69. rivier in Utrecht; 71. baardje; 73. scheldnaam voor politieagent (Bargoens); 4.
wraakgevoel (opgekropte haat); 75. familielid; 78. nagerecht; 80. ontkenning; 82. plaats (afk.); 85.
gewicht (afk.).
KRUISWOORDPUZZEL
Mijn vader bij Velox
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook