De Utrechter Week 38 - page 10

over mantelzorg. Hiermee draagt u bij aan het
verbeteren van de positie van mantelzorgers.
Informatie en advies
Dagelijks geven we mantelzorgers, vrijwilligers
en beroepskrachten informatie over bijvoorbeeld
financiën, wonen of de combinatie van werk en
zorg. Bent u bij ons ingeschreven als mantelzor-
ger, dan ontvangt u het tijdschrift MantelMag-
gezien, met nieuws en informatie over mantelzorg
in Utrecht. Een overzicht van alle activiteiten
waaronder cursussen vindt u ook op onze website.
Tijdens waarderingsdagen en op de Dag van de
Mantelzorg (op of rond 10 november) kunt u
zelf een dagje ontspannen en ontmoet u andere
mantelzorgers.
Hoe kunt u zorgtaken beter verdelen? Wat is er
mogelijk aan opvang binnenshuis en buitenshuis?
Wij bieden u informatie over deze respijtmoge-
lijkheden.
Uw ervaringen kunnen anderen weer verder
helpen. In de hele stad draaien lotgenotengroe-
pen, vaak onder leiding van mantelzorgers die
daarvoor getraind zijn. In die groepen wordt
gesproken over bijvoorbeeld ziektebeelden, hulp
inschakelen, voor jezelf opkomen en regelgeving.
Zo organiseren we groepen voor mantelzorgers
met dementie, groepen voor mantelzorgers met
diverse culturele achtergronden en groepen voor
ouders van een kind met een beperking.
NB Als mantelzorger kunt u zich gratis inschrij-
ven bij het Steunpunt.
Steunpunt Mantelzorg Utrecht
030 -236 1740
Digitale wegwijzer
com/MantelzorgUtrecht/
Steunpunt Mantelzorg Utrecht
Zorgt u voor een zieke naaste? Staat
u klaar voor iemand met een beper-
king? Dan bent u mantelzorger. U helpt
iemand uit liefde, genegenheid en/of
vanuit de vanzelfsprekende band die u
heeft. Vaak is het mooi die zorg te kun-
nen geven. Soms kan het ook zwaar
zijn.
U bent niet de enige; in Utrecht wonen minstens
25.000 mantelzorgers. Steunpunt Mantelzorg
Utrecht is de plek waar mantelzorgers, vrijwil-
ligers, beroepskrachten en beleidsmakers elkaar
ontmoeten. Zo wisselt u kennis en ervaring uit
Dinsdag 19 september 2017
pagina 10
Op het naambordje staan twee namen.
Toch woont Theo al zeven maanden
alleen in het aangepaste appartement
in wooncentrum Nieuw Bleyenburg in
Utrecht-Noordoost. Robert verblijft in
zorghotel De Wartburg in Oog in Al.
Theo legt uit hoe dat zo is gekomen:
“Sinds zijn hersenbloeding kan Robert
de linkerhelft van zijn lichaam niet
goed meer aansturen. Daarnaast heeft
hij epilepsie ontwikkeld. Tijdens een
aanval heeft hij zijn enkel gebroken.
Die geneest slecht en daarom woont
Robert tijdelijk niet thuis. In het zorg-
hotel krijgt hij hulp bij dagelijkse din-
gen, zoals in en uit bed komen, onder
de douche en naar het toilet gaan.”
Harde bonk
Al meer dan veertig jaar hebben Theo
en Robert een relatie. De eerste helft
van die periode was overwegend zor-
geloos. Theo herinnert zich de dag nog
goed waarop hun gezamenlijk leven
veranderde. “Robert was ‘s avonds
wezen zwemmen en ging thuis nog
even onder de douche. Ineens hoorde
ik een harde bonk. Daar lag hij!”
Robert werd met de ambulance naar
het ziekenhuis gebracht. Daar is hij
geopereerd, waarna een intensieve re-
validatietijd volgde in De Hoogstraat.
“Natuurlijk was ik enorm geschrok-
ken”, aldus Theo. “Maar tegelijkertijd
dacht ik: over een tijdje is Robert weer
de oude. Dan gaan we gewoon verder
waar we waren gebleven. Heel naïef,
achteraf bezien. Een mens is geen
robot waarin je een paar schroefjes
kunt vervangen.”
Bom
Robert hield restverschijnselen over
aan zijn hersenbloeding en Theo werd
zijn mantelzorger. “Als je een relatie
met iemand begint, komt het niet in
je op dat er iets ernstigs kan gebeuren
dat alles op zijn kop zet”, zegt Theo.
“Voor ons leek het alsof er een bom
was gedropt uit het niets.”
Gelukkig was er ook steun. “Ik heb
veel gehad aan een contactgroep
van het Steunpunt Mantelzorg van
U Centraal”, vertelt Theo. “Het was
een groep speciaal voor mensen die
zorgen voor iemand met NAH. Die
letters staan voor ‘Niet Aangeboren
Hersenletsel’. In de contactgroep
vond ik erkenning voor mijn rol
als mantelzorger en herkenning bij
andere mensen in dezelfde situatie.
Dat was heel prettig en ik heb er veel
geleerd. Elke bijeenkomst kregen we
informatie van een medewerker over
steeds weer een ander onderwerp. Zo
kwam ik te weten wat NAH precies
is, wat de mogelijke gevolgen zijn en
waar je als mantelzorger mee te maken
kunt krijgen. Daarna wisselden we
ervaringen uit.
Moeilijk
Robert vindt het bijvoorbeeld moeilijk
dat hij afhankelijk is van anderen.
Heel logisch, maar het uitte zich soms
in irritatie naar mij. Daar reageerde
ik op mijn beurt dan weer kribbig op.
Toen ik dat in de groep vertelde, her-
kenden de anderen het. Ze vertelden
hoe zij daarmee omgingen.
Zo kreeg ik allerlei tips waarmee ik als
mantelzorger thuis aan de slag kon. De
contactgroep heeft mij op die manier
een basis gegeven om er weer tegen-
aan te kunnen.”
Theo prijst zich verder gelukkig met
de mensen in zijn omgeving. “Ik kan
mijn ei kwijt bij vrienden, familie
en mijn fitnessgroepje. Veel van die
mensen kennen ons al lang. Ze infor-
meren niet alleen naar Robert, maar
vragen ook hoe het met mij gaat. Dat
vind ik fijn. De aandacht van mensen
gaat vaak vooral uit naar degene die
zorg nodig heeft. Heel begrijpelijk,
maar mantelzorgers kunnen het ook
moeilijk hebben. Zij worden weleens
vergeten.”
Saskia Engbers
‘Mantelzorgers worden weleens vergeten’
Theo Gerritsma (70) en zijn partner Robert (66) waren al 21 jaar
samen, toen Robert een hersenbloeding kreeg. Vanaf dat mo-
ment veranderde niet alleen Roberts leven ingrijpend, maar ook
dat van Theo. “Alsof er een bom was gedropt vanuit het niets”,
zegt hij terugkijkend. Steun vond Theo bij een contactgroep van
het Steunpunt Mantelzorg.
Theo Gerritsma (foto: Puck ‘t Hart)
B u n g a l o w p a r k
S i m p e l v e l d
Puur genieten!
Stoom afblazen in Simpelveld
Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige,
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap
doorkruist.
Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons
eigen pad), biedt Bungalowpark Simpelveld U de perfecte basis
om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van
de vele toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur
op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.
ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie
1979 - 2017 | meer dan 35 jaar bewezen gastvrijheid
Bungalowpark Simpelveld
Kruinweg 1
6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42
F +31 (0)45-544 01 25
Boek nu met extra korting!
B u n g a l o w p a r k
S i m p e l v e l d
Puur genieten!
Stoom afblazen in Simpelveld
Bezoek het Zuid-Limburgs heuvelland en verblijf op een rustige,
groene locatie te midden van de natuur. Alleen in de verte hoort
U de schelle fluit van de stoomtrein, die weldra het landschap
doorkruist.
Centraal gelegen naast de ZLSM (direct toegankelijk via ons
eigen pad), biedt Bungalowpark Simpelveld U de perfecte basis
om te genieten van de natuur, erop uit te trekken naar een van
de vele toeristische attracties van Parkstad of een dagje cultuur
op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.
ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra
lezerskorting!*
*informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie
1979 - 2017 | meer dan 35 jaar bewezen gastvrijheid
Bungalowpark Simpelveld
Kruinweg 1
6369 TZ Simpelveld • NL
T +31 (0)45-544 12 42
F +31 (0)45-544 01 25
Boek nu met extra korting!
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook