De Utrechter Week 38 - page 18

Ambulance
Gister stonden er twee wagens van
jullie aan Zorghuis De Plataan, aan de
Ruinkamp in Vianen.
Het Zorghuis bevind zich aan de over-
kant van de Wiekslag, waar onze vier
kleinkinderen (7, 5, 3, 3) een basis-
studie volgen. Een ambulance heet een
“ela ela” volgens de tweeling.
De tweeling mocht met oma een kijkje
nemen in de ambulance. Er stond een
bed in de auto, merkte één van de
tweeling na afloop op. Na de lunch
werd de hele middag in de achtertuin
ambulance gespeeld. Het kinderhuisje
werd als ziekenhuis ingericht. De
verkregen gele ambulancestickers
werden op de kinderfietsjes in de hand
gehouden. Gele schoonmaakdoekjes,
plastic slangen en zwembadpompen
droegen bij aan de verzorging en
repatriëring van gewonden naar het
kinderhuisje. Ik denk niet dat de twee
broeders bij de Plataan zich de nasleep
van hun gastvrijheid gerealiseerd heb-
ben. Bravo voor de broeders!
Jan Hoogendoorn
Fietstocht
De Unie Van Vrijwilligers is een
zelfstandige vrijwilligersorganisatie
die toegevoegde waarde biedt aan vrij-
willigers, hulpvragers en instellingen
op het gebied van zorg en welzijn. De
vrijwilligers van het UVV organise-
ren 20 september een fietstocht voor
alle vrijwilligers, die werkzaam zijn
bij een instelling op de Utrechtse
Heuvelrug. Dus ook vrijwilligers die
niet zijn aangesloten bij de UVV zijn
van harte welkom! Een sportieve, ge-
zellige, ontmoeting waar u onderling
ervaringen kunt uitwisselen over uw
vrijwilligerswerk, al rijdend op de fiets
of tijdens de koffiepauze. We starten
om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats
naast het Slot Zeist. Behoort u ook tot
de groep enthousiaste vrijwilligers en
is circa 35-40 km fietsen voor u geen
probleem, dan kunt u zich aanmelden
via
Pianist
De afgelopen tijd kwamen er met
regelmaat stukjes over de pianist op
de bakfiets. Ook nu, in de editie van
22 augustus over Fred Kaps, kwam
de pianist weer naar voren. Ook ik
kan me dit nog wel herinneren. Het
is al tientallen jaren geleden, dat de
klassieke muziek op de Oudegracht
klonk. Natuurlijk weet ik het na al
die jaren niet zo zeker meer, maar dit
is mijn beleving van de pianist op de
bakfiets. De pianist zat achter zijn
piano op de bakfiets. Naast de bakfiets
stond een violist en samen maakten zij
schitterende klassieke muziek. Beiden
traden op in rokkostuum en in de bak-
fiets stond een kartonnen bord, waarop
zij met de hand geschreven hadden,
waarom zij dit deden. Zij waren be-
roepsmusici en op dat moment zonder
werk. Om geen beroep op de ‘steun’ te
hoeven doen, probeerden zij op deze
manier in hun onderhoud te voorzien.
Ik denk, dat het gelukt is, want ik heb
ze maar één week tijdens de Jaarbeurs
gehoord en gezien. Hopelijk zijn ze
weer in concertzalen terecht gekomen
en gelet op hun prachtige muziek
hoorden zij daar ook thuis.
Bas van Rooy
Puntje teveel
Onder het artikel van Jaap Klinkers,
op de voorpagina van De Oud-Utrech-
ter van 8 augustus, getiteld ‘Utrechtse
novieten ontgroend in fabriek’, stond
helaas een verkeerd emailadres. Er
was een puntje in terechtgekomen dat
er niet thuis hoorde. En dat maakt het
natuurlijk lastig om te reageren. Het
juiste adres is: jklinkers@kpnmail.
nl of
. Dit zijn
in principe dezelfde mailadressen.
Er moet dus géén punt tussen j en
klinkers.
Bewaakte fietsenstallingen
Rond 1950 waren er veel fietsenstal-
lingen in Utrecht. Een fiets was een
kostbaar bezit en werd niet zomaar
ergens neergezet. Er waren toen ook
al fietsendieven, die ‘zwijntjesjagers’
werden genoemd.
Iedere bioscoop had een bewaakte fiet-
senstalling. Die van de ‘Rembrandt’
was naast de bioscoop, waar later
Scapino was. Je gaf je fiets af en kreeg
een bonnetje; de andere helft van de
bon werd met een klodder lijm op je
achterspatbord geplakt. Bij het opha-
len van de fiets gaf je je bonnetje af en
het nummer werd luidkeels geroepen
en uit het duister dook dan iemand met
je fiets op. Bij de ‘Scala’ was de stal-
ling in de Loeff Bergmakersstraat; bij
de ‘Vreeburghbioscoop’ in de Zakken-
dragerssteeg. Nu een restaurant. De
ingang van de stalling van de ‘Flora’
in de Vinkenburgstraat. Het moeilijkst
was de stalling bij de City”; een steile
trap af naar de Drift en er later weer
op. Was je met je vriendinnetje, dan
liet je haar natuurlijk niet met de fiets
op die trap sjouwen.
Ook de Stadsschouwburg had een stal-
ling. Die is verdwenen bij de verbre-
ding van de Lucasbrug. Verder natuur-
lijk onder het stadhuis. Eén onder het
station en twee grote er tegenover. Het
tarief was overal een dubbeltje. Een
maandabonnement onder het station f
1,80, maar dan moest je hem zelf wel
in het rek zetten; de heren de bovenste
rekken en de dames beneden.
Verder gaf de gemeente vergunningen
af aan rijwielbewakers en dat stond
duidelijk op de verplichte pet. Boven-
dien stond dat ook op een insigne op
zijn jas.
De rijwielbewakers vond je tegenover
het Postkantoor, bij de HEMA, op het
Vredenburg, bij het postkantoor aan
de Oude Gracht en op nog veel andere
plaatsen.
J.M. Kraaijeveld
Roerdompplein 15
4131 CP Vianen
Jubileumtentoonstelling
Rode Kruis reist door Utrecht
Ter gelegenheid van het 150-jarig be-
staan van het Nederlandse Rode Kruis
reist dit jaar een jubileumtentoonstel-
ling door het land. Vanaf september
doet de tentoonstelling Utrecht op
diverse locaties aan. In een grote
rood kruis kunnen bezoekers vijftien
filmpjes bekijken over helden en hel-
dinnen van toen en nu. Rode Kruis-
vrijwilligers die het verschil maakten
of een rol van betekenis speelden in
de geschiedenis van het Rode Kruis.
De vijftien monologen zijn gebaseerd
op het jubileumboek Hier om te
Helpen - 150 jaar Nederlandse Rode
Kruis. In dit boek worden tientallen
vrijwilligers in de schijnwerpers ge-
zet; zij vormen de rode draad door de
geschiedenis van het Rode Kruis.
Schrijvers Annet Bremen en Koen
Caris hebben de verhalen van vijftien
vrijwilligers omgezet tot indrukwek-
kende monologen. Acteurs van het
Nationale Theater zijn in de huid van
deze vrijwilligers gekropen. In samen-
werking met het Nationale Theater,
productiemaatschappij Lukkien en
muziekproducent Mark Schuit zijn de
monologen geworden tot vijftien korte
filmpjes die in de kruizen te zien zijn.
Het reisschema ziet er als volgt uit: 16
- 29 september: Stadskantoor Utrecht,
1 - 6 oktober Provinciehuis Utrecht,
7 oktober: Open dag, UMC Utrecht,
8 - 11 oktober: Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis - Utrecht, 13 - 20 oktober:
Hijmans van den Berghgebouw -
Utrecht, 22 oktober - 3 november:
UMC Utrecht.
De toegang voor de tentoonstelling
is gratis, aanmelden is niet nodig. U
kunt tijdens de openingstijden van de
diverse locaties de tentoonstelling vrij
bezoeken.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 19 september 2017
pagina 18
Ken je dit nog - Amsterdamned
De foto die we vier weken geleden
publiceerden met de vraag ‘Ken je dit
nog’ leverde verrassend weinig reacties
op. Wellicht omdat het om iets typisch
‘Amsterdams’ in Utrecht ging...
Martin Otten wist het wel: “Dit zijn de
filmopnames voor de film Amsterdam-
ned. Het werd deels in Utrecht en deels
in Amsterdam opgenomen.”
Ook E. J. Kalshoven-Missler herkende
het plaatje meteen: “De foto met de
boot hoort bij de film ‘Amsterdamned’.”
De speedbootachtervolging in de film
is gebaseerd op die uit de film ‘Puppet on a chain’ uit 1971. De scène is deels opgenomen op de Oudegracht in Utrecht,
omdat er langs de Amsterdamse grachten geen werfkelders met laaggelegen terrasjes zijn. De Utrechtse scène is vertraagd
opgenomen om het effect te vergroten. De figuranten op de terrasjes moesten daarom in slow motion opzij en in het water
springen. Uiteindelijk waren voor de tien seconden film die op de Oudegracht werden opgenomen twee draaidagen nodig.
Om de scène waarin een speedboot over een brug over een Amsterdamse gracht vliegt op te nemen, werd de speedboot
met daarop acteur Huub Stapel ‘afgeschoten’ met een stikstofkanon. Of Huub Stapel die stunt zelf uitvoerde of een stunt-
man is ons niet bekend. Wie weet dat daar nog iemand z’n licht over kan laten schijnen!
De film kwam uit in 1988. Regisseur Dick Maas maakte eerder de succesvolle films ‘De Lift’ en ‘Flodder’. Ook ‘Amster-
damned’ werd een kaskraker.
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
U
Colofon
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk
-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie.
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou
-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte
-
lijke toestemming van de uitgever.
De Oud-Utrechter
is een uitgave van:
De Oud-Utrechter BV
Postbus 615
3500 AP Utrecht
Tel:
030 - 302 00 17
Email:
Website:
Administratie:
Advertenties:
José Gouweleeuw,
030-8200570
Eindredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
Email:
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Esmay Hoekman:
Tel: 030 - 82 00 570
Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 82,50 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
en vul de bon digitaal in.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20
Powered by FlippingBook