De Utrechter Week 38 - page 19

Reünie verpleeghuis Tama-
rinde
Op 6 oktober wordt een reünie gehou-
den voor personeel van verpleeghuis
Tamarinde. Dat gebeurt in de kelder
van z.c. Rosendael. We hopen langs
deze weg nog meerdere personeels-
leden te bereiken. Graag opgeven bij
. Deelname
kost 10 euro per persoon voor de
drankjes, hapjes etc. Het bedrag graag
van tevoren overmaken naar NL28AB-
NA0615856160 t.a.v. R. Correlje.
Ellen Stomp, Gertia Dorrestijn, Frans
Friedheim, René Correlje
06-13852987
Punten en bonnen tegen
kanker
De SpaarPuntenbank is een nieuwe
actie gestart voor de Daniël den Hoed
Stichting. Alle inwoners van Nederland
worden massaal gevraagd hun spaar-
punten, tegoedbonnen en/of cadeau-
bonnen in te leveren bij de Daniël den
Hoed Stichting. Met deze spaarpunten
en bonnen worden producten verkre-
gen, die verkocht zullen worden. De
opbrengst van de verkochte producten
komt voor de volle 100% ten goede
aan de Daniël den Hoed Stichting,
waarmee baanbrekend kankeronder-
zoek gesteund wordt. Helpt u ook
mee? Stuur uw spaarpunten, tegoed-
bonnen en/of cadeaubonnen op en help
mee kanker kansloos te maken! Daniël
den Hoed Stichting, Antwoordnummer
55, 3000 WB Rotterdam. Voor infor-
matie en vragen kunt u terecht bij de
SpaarPuntenBank, telefoonnummer 06
-41035872 of bij de Daniël den Hoed
Stichting, 010 -7032381.
Kennismaken met het requiem
van Fauré
Het Josephkoor uit Utrecht noordwest
studeert vanaf september het requiem
van Fauré in. Bent u net als wij be-
nieuwd wat dit beroemde en geliefde
requiem van deze Franse componist
in onze tijd te zeggen heeft? Wij
begroeten van harte koorzangers die
vrij zelfstandig een eigen partij kunnen
zingen of zangers die dit graag willen
leren. Delen uit het requiem zullen we
uitvoeren tijdens de traditionele viering
van Allerzielen op donderdagavond
2 november. En begin november is er
een klein concertje gepland. We repe-
teren op dinsdagavond van 19.30 uur
tot 21.30 uur in de Josephkerk aan de
Draaiweg (bij de molen). Voor meer in-
formatie zie:
.
nl of E:
.
Karel Peperzak
In 1954 speelde Utrecht in de wilde
voetbalbond een aantal wedtrijden op
het oude veld van RUC bij de Liesbos.
Veel bekende voetballers, als Louis
van de Bogert, Wim de Jongh en Henk
Schijvenaar, namen hieraan deel, maar
ook enkele onbekenden. Een daarvan
was Karel Peperzak. Deze speler
scoorde in de laatste wedstrijd tegen de
Graafschap driemaal. Daarna ging hij
over naar Elinkwijk en daar scoorde hij
ook in zijn eerste wedstrijd tegen Wil-
lem II. Daarna werd het stil rond hem.
Weet iemand waar hij vandaan kwam
en waar hij naartoe is gegaan?
Piet den Uijl,
een oud-Utrechter die in Kerkrade
woont,
06-49754257
Animato zoekt nieuwe leden
Seniorenkoor ANIMATO vindt het
heel gezellig als er nieuwe leden bij-
komen. Zangervaring en noten kunnen
lezen hoeft niet, mag wel. Er wordt ge-
repeteerd - met behulp van dirigent en
pianiste - op de donderdagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur in een gehuurde
zaal van de Jeruzalemkerk (Winkelcen-
trum De Gaard, Tuindorp Oost).
Tweemaal per jaar treedt het koor
op met een diversiteit aan liederen:
bijvoorbeeld bekende Hollandse
meezingliedjes. Maar ook canons
en lichtklassieke, meerstemmige
liederen kunnen dan ten gehore worden
gebracht. Info: Anita van Basten. tel.:
030-2960093. Email: euau68gw@het-
net.nl Website: Seniorenkoor Animato
Utrecht.
Dierenverhalen
Heeft u een leuk verhaal over dieren?
We ontvangen het graag voor ons vol-
gende nummer dat verschijnt op 3 ok-
tober, de dag voor Dierendag. Schrijf
naar: De Oud-Utrechter, Postbus 615,
3500 AP Utrecht of mail naar info@
deoud-utrechter.nl.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 19 september 2017
pagina 19
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. stadsvesting (slot); 7. gezouten kuit van de steur; 12. lofdicht; 13. gezongen toneelspel; 14. gewicht; 15. reverendus pater
(afk.); 17. oliestaatje; 19. knorrig mens; 21. met name (afk.); 22. bontgekleurde papegaai; 24. land in Azië; 27. feestdiner; 28.
terrein (weide); 30. zwarte kleverige stof; 31. laagte in de duinen; 32. tweestemmig gezang; 33. bitter lichaamsvocht; 35. land in
de Himalaya; 37. schrijfbordje; 38. deel van breukgetal; 41. mannelijk schaap; 42. plomp gebouwd rund; 44. kort ogenblik; 46.
Indisch gerecht; 47. kind zonder ouders; 48. periode van mooi weer voor de herfst; 49. open plein in een dorp; 50. knolgewas.
52. bekende Braziliaanse oud-voetballer; 54. klassieke dansvorm; 56. katholieke eredienst; 58. grote platvis; 61. bloeiwijze;
62. voertuig met paarden; 64. Indische praatvogel; 65. bolvormig; 67. Noorse munt; 68. wandversiering; 70. onvriendelijk; 72.
feestkledij; 73. getrokken metaal; 76. Nederlandse voetbalclub; 77. kippenproduct; 78. rivier in Duitsland; 79. vrouwelijk dier;
81. familielid; 82. Spaanse uitroep; 83. bedelmonnik; 84. godin van de dageraad; 86. visgerei; 87. soepschaal van aardewerk.
Verticaal
1. kampeerwagen; 2. tegenover (afk.); 3. oude naam voor FC Den Haag; 4. lichte herenoverjas; 5. Europese hoofdstad; 6.
jongensnaam (Ned. zeeheld); 7. preekgestoelte; 8. ploegsnede; 9. trechter in een fuik; 10. verbrandingsrest; 11. paardenfokkerij;
16. voor (in samenst.); 18. bekend persbureau; 20. nachtroofvogel; 21. Chinese vermicelli; 23. zeewier; 25. berggeel; 26. plaats
in Noord-Holland; 27. vogelsoort; 29. tijdschrift voor vrouwen; 32. voorbij marcheren; 34. Bulgaarse munt; 36. lachwekkende
nabootsing; 37. slag in een touw; 39. Griekse letter; 40. appelsoort; 42. militair hoofddeksel; 43. muze van het minnedicht; 45.
vochtig; 46. namaak; 51. Europeaan; 53. laboratorium (afk.); 54. huis van lichte zeden; 55. schermwapen; 56. moederkonijn; 57.
hemellichaam; 59. peulvrucht; 60. Italiaanse landstreek; 62. teken van de dierenriem; 63. haardracht; 66. vrouwtjesschaap; 67.
onroerende zakenbelasting (afk.); 69. vruchtennat; 71. opstootje; 73. wartaal spreken; 74. donkere kamer (afk.); 75. beest; 78.
telwoord; 80. gevangenis; 82. Oriënt-Express (afk.); 85. muzieknoot.
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het toen nog lekkere nazomerweer en luidde:
Nog even nazomeren voor de herfst begint
Velen hadden de oplossing weer goed en uit alle goede inzenders lootten wij twee winnaars die de fraaie dvd-box
‘De Bezetting’ krijgen toegestuurd, bestaand uit 7 dvd’s van in totaal 23 uur over de beroemde, originele en com-
plete serie gepresenteerd door ir. Loe de Jong over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De prijswinnaars zijn:
Jacques Rademaker en Dolf van der Hooff.
Voor de puzzel van deze keer hebben we
ook weer leuke prijzen. Vijf prijswinnaars
krijgen ieder twee gratis toegangskaarten
toegestuurd voor de Kampeer- en Cara-
vanbeurs die van 11 tot en met 16 oktober
wordt gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.
Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw
oplossing VOOR DONDERDAG 28 SEPTEMBER 12.00 UUR naar De Oud-
Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of mail naar
. U
kunt de puzzel ook oplossen en inzenden via onze website
.
Oproepjes
Foto’s van Utrecht CS gezocht
Wij zijn de ModelSpoorClub Huizen en we bouwen een stuk Nederland
natuurgetrouw na op schaal 1:87. Zeg maar de schaal van Märklin, zoals
Determan dat vroeger verkocht en nu Kuijpers Hobbyhuis. We doen dat
met Nederlandse treinen, landschap en gebouwen. Een van de onderdelen is
station Utrecht CS van vóór Hoog Catharijne, zeg maar begin jaren 70. Het
station is ontworpen door architect Van Ravenstein. Het enige nog herkenbare
is de huidige Leidseveertunnel met die ronde ramen. Wij willen graag foto’s
van vooral de binnenkant van de stationshal, met de kaartverkoop, de GWK
kantoren, de hokjes voor de kaartcontrole, de kiosk, de restauratie, de plek
naar de ondergrondse fietsenstalling, etc etc. Maar ook foto’s van wat er op
de perrons te zien was, van perron 1 tot aan perron 14. Dat er foto’s zijn van
kussende mensen maakt ons niet uit, wij publiceren de foto’s niet. Het gaat
ons uiteraard om het interieur. Overigens bent u van harte uitgenodigd eens
langs te komen en ons unieke project te bekijken.
Han Landman, 06-51597693
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal 1. stadsvesting (slot); 7. gezouten kuit van de steur; 12. lofdicht; 13. gezongen toneelspel;
14. gewicht; 15. reverendus pater (afk.); 17. oliestaatje; 19. knorrig mens; 21. met name (afk.); 22. bont-
gekleurde papegaai; 24. land in Azië; 27. feestdiner; 28. terrein (weide); 30. zwarte kleverige stof; 31.
laagte in de duinen; 32. tweestemmig gezang; 33. bitter lichaamsvocht; 35. land in de Himalaya; 37.
KRUISWOORDP
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
33 26 42 11 20 24 62
6 43 56
47 68 86
29 78
87 73 32
33 79 22 60
63 35 44 5
Horizontaal 1. stadsvesting (slot); 7. gezouten kuit van de steur; 12. lofdicht; 13. gezongen toneelspel;
14. gewicht; 15. reverendus pater (afk.); 17. oliestaatje; 19. knorrig mens; 21. met name (afk.); 22. bont-
gekleurde papegaai; 24. land in Azië; 27. feestdiner; 28. terrein (weide); 30. zwarte kleverige stof; 31.
laagt in de duinen; 32. weestemmig gezang; 33. bitter lichaamsv cht 35. land in de Himalaya; 37.
schrijfbordje; 38. deel van breukgetal; 41. mannelijk schaap; 42. plomp gebouwd rund; 44. kort ogen-
blik; 46. Indisch gerecht; 47. kind zonder ouders; 48. periode van mooi weer voor de herfst; 49. open
plein in een dorp; 50. knolgewas. 52. bekende Braziliaanse oud-voetballer; 54. klassieke dansvorm;
56. katholieke eredienst; 58. grote platvis; 61. bloeiwijze; 62. voertuig met paarden; 64. Indische praat-
vogel; 65. bolvormig; 67. Noorse munt; 68. wandversiering; 70. onvriendelijk; 72. feestkledij; 73.
getrokken metaal; 76. Nederlandse voetbalclub; 77. kippenproduct; 78. rivier in Duitsland; 79. vrouwe-
lijk dier; 81. famili lid; 82. S aans uitroep; 83. bedelmonnik; 84. godin van de dageraad; 86. visgerei;
87. soepschaal van aardewerk.
Verticaal 1. kampeerwagen . tegenover (afk.); 3. oude naam voor FC Den Haag; 4. lichte herenover-
jas; 5. Europese hoofdstad; 6. jongensnaam (Ned. zeeheld); 7. preekgestoelte; 8. ploegsnede; 9. trech-
ter in een fuik; 10. verbrandingsrest; 11. paardenfokkerij; 16. voor (in samenst.); 18. bekend persbu-
reau; 20. nachtroofvogel; 21. Chinese vermicelli; 23. zeewier; 25. berggeel; 26. plaats in
Noord-Holland; 27. vogelsoort; 29. tijdsch ift voor vrouwen; 32. voorbij marcheren; 34. Bulgaar e
munt; 36. lachwekkende nabootsing; 37. slag in een touw; 39. Griekse letter; 40. appelsoort; 42. mili-
tair hoofddeksel; 43. muze van het minnedicht; 45. vochtig; 46. namaak; 51. Europeaan; 53. laborato-
rium (afk.); 54. huis van lichte zeden; 55. schermwapen; 56. moederkonijn; 57. hemellichaam; 59. peul-
vrucht; 60. Italiaanse landstreek; 62. teken van de dierenriem; 63. haardracht; 66. vrouwtjesschaap;
67. onroerende zakenbelasting (afk.); 69. vruchtennat; 71. opstootje; 73. wartaal spreken; 74. donkere
kamer (afk.); 75. beest; 78. telwoord; 80. gevangenis; 82. Oriënt-Express (afk.); 85. muzieknoot.
KRUISWOORDPUZZEL
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20
Powered by FlippingBook