De Utrechter Week 40 - page 11

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 3 oktober 2017
pagina 11
Utrecht in vogelvlucht
Utrecht is een van de oudste steden van
Nederland, en dat is in veel straten, ste-
gen, kerken en huizen terug te zien. In
Utrechts verleden in vogelvlucht wordt
die lange geschiedenis van Utrecht aan
de hand van het meest recente archeo-
logische en historische onderzoek in
beknopte vorm verhaald. Het geeft een
handzaam en helder overzicht van wat die eeuwenoude stad aan
de voet van de Domtoren allemaal heeft meegemaakt.
111 plekken in Utrecht die je
gezien moet hebben
Utrecht kent vele verborgen schatten.
Henny van der Eng en Fenna Riethof
nemen hun lezers mee op een ontdek-
kingsreis die je tot onder de Utrechtse
straatstenen en ver daarboven brengt.
Ze wijzen de weg naar 111 bijzondere
en onvermoede plekken, bieden de beste tips en tonen Utrecht
op haar veelzijdigst. Beleef Utrecht zoals je het nog niet eerder
beleefde!
Van Stadsie tot Stad, Utrecht
1950-1975
Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton
van der Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen
1950 en 1975. Het is samengesteld met
onder andere de beste amateurfoto’s
die de auteurs kregen toegezonden
na een oproep via de lokale media en
sluit aan op een gelijknamige expositie die de hele maand april
was te zien in het Stadskantoor in het kader van de manifestatie
‘Utrecht 50/75’.
Utrecht in vogelvlucht...........................................................14,95
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben...............16,95
Van stadsie tot stad, Utrecht 1950-1975..............................24,95
Schuurman van de Oudegracht...........................................27,50
Nederland Museumland.......................................................19,99
Oma kan je nog huppelen....................................................14,95
Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Ja, ik bestel:
Schuurman van de Oudegracht
Nog altijd roept de naam Schuurman in
Utrecht bij veel mensen herinneringen
op. ‘Van de Oudegracht?’ hoor je vaak
als je de naam van elektronicazaak laat
vallen, want Radio Schuurman was in
Utrecht een begrip, net als de slogan
‘Schakel Schuurman in’. In dit rijk
geillustreerde boek komt deze unieke
geschiedenis tot leven.Journalist en historicus Peter Sierksma
de geschiedenis van het familiebedrijf Schuurman van de
oprichting in 1926 tot aan de
sluiting in 2010.
Nederland Museumland
Nederland telt ruim 1000 musea,
kastelen, oudheidskamers, dierentuinen
en hortussen. Of je nou geïnteresseerd
bent in kunst, natuur, archeologie of
speelgoed, deze gids biedt originele
ideeën voor een dagje uit voor elke
leeftijdsgroep. Deze geheel geactuali-
seerde gids geeft een overzicht van alle musea in Nederland en
is daarmee dé gids voor cultuurliefhebbers.
Oma kan jij nog huppelen
‘Oma kan jij nog huppelen?’ is een ver-
halenbundel over klein geluk. Een boek
vol kleine wijsheden over grote geluk-
smomenten. In een bonte verzameling
rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare
situaties, gekke types, oude liedjes en
kostbare herinneringen zorgvuldig aan
elkaar. Met haar verhalen en gedichten wil ze de lezers raken,
laten lachen en vooral laten meedoen.
14,95
16,95
24,95
27,50
19,99
12,95
Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop
op
en bestel digitaal.
‘Van de Oudegracht?’ hoor je vaak
als je de naam van de elektroni-
cazaak laat vallen, want Radio
Schuurman was in Utrecht een
begrip, net als de slogan ‘Scha-
kel Schuurman in’. In het boek
‘Schuurman van de Oudegracht’,
dat deze zomer verscheen, komt
deze unieke geschiedenis tot
leven. In het rijk geïllustreerde
en prachtig vormgegeven boek
behandelt journalist en historicus
Peter Sierksma de geschiedenis
van het familiebedrijf Schuurman
van de oprichting in 1926 tot aan
de sluiting in 2010.
Tijdsbeeld
Naast de geschiedenis van de
familieonderneming Schuurman,
beschrijft het boek de ontwikke-
lingen van het bedrijf in relatie tot
de groei van de stad Utrecht met
een tijdsbeeld van de verschillende
decennia.
‘Schuurman van de Oudegracht’
groeide mee met de stad en omge-
ving, opende en sloot winkels in
veranderende tijden, tot in 2010
een einde kwam aan één van de
bekendste familiezaken in Utrecht.
Daarnaast is de ontwikkeling van
de techniek in beeld gebracht met
apparaten die in de loop van de
jaren verzameld waren.
Auteur
Auteur Peter Sierksma (Utrecht,
1958) werkte eerder als redac-
teur voor dagblad Trouw en de
IKON en publiceerde boeken
over de zorg (‘Op leven en dood’,
met Hein Griffioen, 2011) en de
geschiedenis van de academise-
ring van de RIAGG in Maastricht
(2016).
‘Schuurman van de Oudegracht’ is
168 pagina’s en is uitgegeven door
Eikoson BV. Het boek kost 27,50
euro en is via De Oud-Utrechter te
bestellen.
Schuurman van de Oudegracht
Schuurman van de Oudegracht. Een naam en een geschiedenis, onlosmakelijk met de stad
Utrecht verbonden. Een symbolische naam min of meer, die staat voor de elektrificatie en
modernisering van naoorlogs Nederland. Nog altijd roept de naam Schuurman in Utrecht
bij veel mensen herinneringen op.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook