De Utrechter Week 40 - page 15

Krantenwijk
Graag wil ik reageren op het artikel
over de krantenwijk van Peter Jon-
gerius. Mijn herinneringen gingen
terug naar jaren geleden. Wij woonden
vroeger in een buiten gebied van
Houten tegen Utrecht aan. Wat nu
Laaggraven is geworden. Omdat ze
geen bezorgers konden krijgen, kwam
er een meneer bij ons aan de deur.
Vragen of wij misschien interesse had-
den om een kranten wijkje te lopen.
Omdat ik nog te jong was, vroeger ze
of mijn moeder dat wilde doen met
mij samen. Het waren ongeveer 30
kranten ,Het Utrechts Nieuwsblad en
Het Centrum,De krant werd toen nog
‘s middags bezorgd. Mijn moeder zei
dat ik alleen de kranten moest rond
brengen. Maar het verdiende geld
mocht ik dan wel hebben natuurlijk.
Nou dat leek mij wel wat. Dus al vrij
snel ging ik met de grote fiets tassen
vol kranten op pad.Alleen de huizen
en de boerderijen lagen soms wel erg
ver uit elkaar. Dus was ik wel een
tijd onderweg om mijn kranten te
bezorgen. Als ik uit school kwam uit
Utrecht moest ik een half uur fietsen,
even een kopje thee bij mijn moeder
drinken en dan op pad met de kranten.
Als het droog weer was vond ik het
niet erg ,maar bij regen of veel wind
viel dat niet mee.En in de winter was
ook het geen pretje.
Wat ook zo erg was, de meeste boeren
hadden een waakhond op het erf lopen
,ik was altijd blij als ik weer veilig op
mijn fietst zat ,Soms kwamen ze dan
nog achter mijn aanrennen en blaffen.
Vroeger had je ook nog niet de
groene brievenbussen die langs de
weg stonden.Die kwamen pas vele
jaren later. Dit was vooral voor de
postbode dat ze niet zo ver naar de
huizen hoefden te lopen.Ook moest
ik het geld op halen bij de mensen.
De meeste betaalden per kwartaal en
gelukkig had ik nooit problemen dat
ze niet konden betaalden.Alleen een
oud vrouwtje betaalde per week, als
ik dan kwam moest ik altijd heel lang
wachten tot ze het bedrag bij elkaar
had gevonden .
Het geld afdragen moest ik doen bij
de krant in Utrecht. Het Centrum zat
volgens mij op de Nieuwe Gracht.
Daar was ik altijd zo klaar.
Het Utrechts Nieuwsblad zat aan de
Drift. Ik moest altijd eerste door de
drukkerij lopen waar altijd heel veel
herrie was, ook stonden er grote rollen
papier. Toen naar de administratie
het geld afdragen, en dan kreeg ik
ook altijd mijn verdiende eigen geld!
Trots reed ik dan weer naar huis. De
krantenwijk heb ik niet zo lang gehad
.Want het huiswerk van school schoot
er dan soms bij in wat niet de bedoe-
ling was van mijn baantje.
Bep Sturkenboom
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 3 oktober 2017
pagina 15
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. betaalkaart (plastic geld); 7. Italiaanse landstreek; 12. familielid; 13. oude naam voor Zaïre; 14. medicijn; 15. grote
kledingmaat (afk.); 17. jongensnaam; 19. verbond (liga); 21. bekende Nederlandse motorrace; 22. in de grond levend
zoogdier; 24. plaats in België; 27. sporenplant; 28. insectenetend zoogdiertje; 30. tennisterm; 31. u edele (afk.); 32.
geweidragend dier; 33. boomsoort; 35. stevig aaneengevoegd (vast); 37. Chinese vermicelli; 38. inwoner van het
oude Rome; 41. voertuig; 42. soort groente; 44. knevel; 46. sluiting van een riem; 47. behaagziek; 48. Mohamme-
daanse vastenmaand; 49. karakter; 50. levenslucht; 52. zacht en broos; 54. zeer zware storm; 56. klein paardje; 58.
medemens; 61. behoeftig; 62. zuivelproduct; 64. Nederlandse dagblad pers (afk.); 65. metselspecie; 67. Scandinavi-
sche munt; 68. drinkbeker; 70. echtgenoot; 72. alsmede; 73. plaats in Gelderland; 76. uiting van liefde; 77. krachtaan-
duiding (afk.); 78. openbaar vervoermiddel; 79. programmapunt; 81. lengtemaat (afk.); 82. tijdperk; 83. slot (afloop);
84. baardje; 86. denksport; 87. kous met mazen.
Verticaal
1. plaats in Noord-Brabant; 2. windrichting (afk.); 3. koninklijke militaire academie (afk.); 4. geparachuteerde soldaat
(afk.); 5. kort cabaretonderdeel; 6. muurzuil; 7. haarstukje; 8. achtpotig insect; 9. compagnie (afk.); 10. aluminium
(scheik. afk.); 11. vaccin: 16. zwaar en lomp; 18. meisjesnaam; 20. Nederland (afk.); 21. kever; 23. taaie grondsoort;
25. deel van het jaar; 26. rivier in Duitsland; 27. gemalen graan; 29. hoge waterdichte laars; 32. ranglijst bij popmu-
ziek; 34. deel van gelaat; 36. kleinkunstvorm; 37. katholieke eredienst; 39. vader of moeder; 40. soort schaatsen;
42. Europese hoofdstad; 43. oplopende oprijlaan; 45. mannelijk schaap; 46. opening (bres); 51. waterkering; 53.
European article numbering (afk.); 54. achtarmige inktvis; 55. deel van gelaat; 56. frisjes; 57. proefopname; 59. var-
kensvlees; 60. Nederlandse filosoof en theoloog; 62. plaats in Duitsland; 63. aardappelen oogsten; 66. kledingstuk;
67. familielid; 69; karaat (afk.); 71. tekengerei; 73. rijstbrandewijn; 74. de fijnste veren; 75. vogelverblijf; 78. open plek
in een bos; 80. brood van fijn roggemeel; 82. eerwaarde heer (afk.); 85. boksterm (afk.).
De puzzel van vorige keer was kennelijk niet zo moeilijk, getuige de vele inzendingen die binnenkwamen. De juiste
oplossing was:
De tijd gaat wel, gebruik hem wel
Uit de goede inzendingen hebben we weer vijf prijswinnaars geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen toe-
gezonden voor de Kampeer- en Caravanbeurs die van 11 tot en met 15 oktober wordt gehouden in de Jaarbeurs
in Utrecht. De prijswinnaars zijn: H.J. Wilson, E.J.G. Werensteijn, Astrid Lekkerkerker, P.B. Beemer en Tiny van
Maarschalkveen.
Voor de puzzel van deze keer hebben we weer drie leuke
prijzen. De prijswinnaars krijgen deze keer het de gids
‘Nederland Museumland’ toegezonden: de gids voor
cultuurliefhebbers met daarin beschrijvingen van meer dan
1000 musea, kastelen, oudheidkamers, dierentuinen en
hortussen in ons land.
Wilt u ook voor deze prijs in aanmerking komen? Stuur
dan uw oplossing voor DONDERDAG 12 OKTOBER
12.00 UUR naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500
AP Utrecht of mail naar
. U kunt
de puzzel ook oplossen en inzenden via onze website
.
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal 1. betaalkaart (plastic geld); 7. Italiaanse landstreek; 12. familielid; 13. oude naam voor
Zaïre; 14. medicijn; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. jongensnaam; 19. verbond (liga); 21. bekende
Nederlandse motorrace; 22. in de grond levend zoogdier; 24. plaats in België; 27. sporenplant; 28.
insectenetend zoogdiertje; 30. tennisterm; 31. u edele (afk.); 32. geweidragend dier; 33. boomsoort;
35. stevig aaneengevoegd (vast); 37. Chinese vermicelli; 38. inwoner van het oude Rome; 41. voertuig;
KRU
ORDPUZZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
1 19 79 52 28 87
25 73 24 18 65
57 11
42 18 58 51
39 80
35 83 7
32 31 79 86
Horizontaal 1. betaalkaart (plastic geld); 7. Italiaanse landstreek; 12. familielid; 13. oude naam voor
Zaïre; 14. medicijn; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. jo g nsn am; 19. verbond (liga); 21. bekende
Nederlandse motorrace; 22. in de grond levend zoogdier; 24. plaats in België; 27. sporenplant; 28.
insectenetend zoogdiertje; 30. tennisterm; 31. u edele (afk.); 32. geweidragend dier; 33. boomsoort;
35. stevig aaneengevoegd (vast); 37. Chinese vermicelli; 38. inwoner van het oude Rome; 41. voertuig;
42. soort groente; 44. knevel; 46. sluiting van een riem; 47. behaagziek; 48. Mohammedaanse vasten-
maand; 49. karakter; 50. levenslucht; 52. zacht en broos; 54. zeer zware storm; 56. klein paardje; 58.
medemens; 61. behoeftig; 62. zuivelproduct; 64. Nederlandse dagblad pers (afk.); 65. metselspecie;
67. Scandinavische munt; 68. drinkbeker; 70. echtgenoot; 72. alsmede; 73. plaats in Gelderland; 76.
uiting van liefde; 77. krachtaanduiding (afk.); 78. openbaar vervoermiddel; 79. programmapunt; 81.
lengtemaat (afk.); 82. tijdperk; 83. slot (afloop); 84. b ardje; 86. denksp rt; 87. kous met maze .
Verticaal 1. plaats in Noord-Brabant; 2. windrichting (afk.); 3. koninklijke militaire academie (afk.); 4.
geparachuteerde soldaat (afk.); 5. kort cabaretonderdeel; 6. muurzuil; 7. haarstukje; 8. achtpotig
insect; 9. compagnie (afk.); 10. aluminium (scheik. afk.); 11. vaccin: 16. zwaar en lomp; 18. meisjes-
naam; 20. Nederland (afk.); 21. kever; 23. taaie grondsoort; 25. deel van het jaar; 26. rivier in Duitsland;
27. gemalen gra n 29. hog waterdichte laars; 32. ranglijst bij p muziek; 34. deel van gelaat; 36.
kleinkunstvorm; 37. katholieke eredienst; 39. vader of moeder; 40. soort schaatsen; 42. Europese
hoofdstad; 43. oplopende oprijlaan; 45. mannelijk schaap; 46. opening (bres); 51. waterkering; 53.
European article numbering (afk.); 54. achtarmige i ktvi ; 55. deel van g laat; 56. frisjes; 57. proefop-
name; 59. varkensvlees; 60. Nederlandse filosoof en theoloog; 62. plaats in Duitsland; 63. aardappe-
len oogsten; 66. kledingstuk; 67. familielid; 69; karaat (afk.); 71. tekengerei; 73. rijstbrandewijn; 74. de
fijnste veren; 75. vogelverblijf; 78. op n plek in e n bos; 0. brood van fijn roggemeel; 82. eerwaarde
heer (afk.); 85. boksterm (afk.).
KRUISWOORDPUZZEL
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook