De Utrechter Week 40 - page 5

Aanvragen voor koninklijke onder-
scheidingen gaan via de chef Kabinet.
Is er brand of zijn er ongeregeldheden,
dan staat hij de burgemeester bij.
Kortom: een belangrijk persoon die
van alles op de hoogte is en letterlijk
en figuurlijk achter de burgemeester
staat. Mr. Toon Eijkman (81) was
chef Kabinet van de burgemeester van
Utrecht tot zijn pensionering in 2001.
Hij maakte vijf burgemeesters mee.
“Ik ben in 1969 begonnen als assistent
van mijn voorganger jonkheer Twiss
Quarles van Ufford, bij burgemeester
jonkheer de Ranitz. Wat me helder
bijstaat uit die tijd was dat vrouwelijke
raadsleden bij raadsvergaderingen
zaten te breien. De Ranitz vroeg ze re-
gelmatig of ze wel bij de les bleven.”
Het stadsbestuur was in de jaren 60
een chique en afstandelijke wereld.
“De Ranitz droeg bij raadsvergade-
ringen een ‘geklede jas’, een kort
zwart colbert en een gestreepte
jacquetbroek. Zijn opvolger baron Van
Tuyll van Serooskerken werd in 1970
geconfronteerd met raadsleden van
progressieve linkse partijen die er heel
anders uitzagen. Sommigen hadden
lange haren en droegen spijkerpakken
met overhemden zonder stropdas, een
echte cultuurschok. Ook actiegroepen
deden luidruchtig van zich spreken.
Van Tuyll werd snel na zijn aantreden
geconfronteerd met het onverwachte
overlijden van zijn vrouw, waardoor
hij met vier kleine kinderen achter-
bleef. Een verschrikkelijk moeilijke
periode. Ik zag dat hij erg leed. Maar
het harde politieke spel gaat altijd
onverminderd door. Hij kon het na
vier jaar niet meer opbrengen als
burgemeester en werd buitengewoon
lid van de Raad van State.”
Spectaculair waren Eijkmans beleve-
nissen met burgemeester Vonhoff. “Bij
brand was hij meestal aanwezig en
gaf diverse malen, zonder instemming
van de brandweercommandant, het
sein ‘Brand meester’. In de binnenstad
stond eens een auto in de weg, waar-
door de brandweer er niet door kon.
Vonhoff stapte uit en trok die auto
eigenhandig opzij. Hij was geschie-
denisleraar en staatssecretaris Cultuur
geweest, een erudiete man met grote
literaire en geschiedkundige kennis.”
Sprintje
De Kabinetschef is verantwoordelijk
voor de gang van zaken tijdens offici-
ële bezoeken. “Als het staatshoofd op
bezoek komt, is er vooroverleg met de
hofdame, kamerheer en adjudant van
het staatshoofd. Elke stap wordt
van minuut tot minuut voorbe-
reid. Het bezoek van koningin
Beatrix op Koninginnedag 1999 werd
ook zo voorbereid. Zo’n bezoek duurt
exact anderhalf uur. De koningin hield
zelf ook de tijd bij. Het programma
bevatte een presentatie van het Wijk
C-museum op de Vismarkt. De konin-
gin vond het te lang duren en maande
het gezelschap door te lopen. Dat
weigerden de prinsen Willem-Alexan-
der en Friso. Willem-Alexander zei:
‘Moeder ga gerust verder, wij blijven
hier nog even’. De prinsen sloten met
een sprintje weer aan.”
Koningin Beatrix had een speciale
band met de Utrechtse beeldhouwer
Pieter ‘d Hont. “Ze was zelf ook
enthousiast beeldhouwer en kreeg
materiaal geleverd door ‘d Hont. Op
zijn zeventigste verjaardag bracht ze
incognito een bezoek aan zijn tentoon-
stelling in het stadhuis. Ik regelde een
besloten ontvangst op zondagochtend.
Toen ik koffie en thee wilde laten
schenken, wees de koningin dat af. Ze
zei: ‘Met mijnheer ‘d Hont drink ik
altijd witte wijn’. Snel liet ik koude
Gewürztraminer aanrukken, de lieve-
lingswijn van Pieter ‘d Hont.”
Toon Eijkman heeft zich altijd ingezet
voor contacten van Utrecht met andere
landen. Niet altijd zonder problemen.
“Ook buitenlandse staatshoofden be-
zoeken Utrechtse bedrijven. Cadeaus
uitwisselen is daarbij gebruikelijk.
Altijd zijn er beleefdheden en nooit
valt een onvertogen woord. Anders
was dat bij het bezoek van president
Kuchma van Oekraïne. Die wilde
geen cadeau, maar cash geld. Ik wees
dat verzoek af en zei dat Utrecht wel
een bedrag wilde schenken voor een
gezondheidsproject in Oekraïne. Dat
zinde hem totaal niet en hij wilde tij-
dens het diner in het stadhuis opstap-
pen. Ik gaf aan dat dit protocollair niet
kon. Op het programma stond nog een
opvoering van het Utrechts Byzantijns
Koor. Dat koor liet ik versneld opdra-
ven. Het werd zo’n overweldigende
voorstelling met Russische muziek
dat de president verbluft bleef zitten,
spontaan begon te dansen en na afloop
het hardst klapte.”
Recepties en netwerken behoren bij
besturen. Met enig gebruik van alco-
hol als smeermiddel voor contacten.
“Het gemeentebestuur besloot eens
geen alcohol meer op recepties toe
te staan, alleen nog vruchtensapjes.
Ik merkte direct dat recepties sneller
afliepen en de sfeer minder werd.
Toen burgemeester Vos-van Gortel
eens een toespraak moest houden op
een alcoholvrije receptie, was ze snip-
verkouden. Ik regelde dat zij in een
glas voor appelsap sherry kreeg. De
obers moesten wel opletten dat andere
gasten niet het voor haar bestemde
glas pakten. Alcoholvrije recepties
waren gelukkig snel over.”
Eijkman kijkt met plezier terug op zijn
32 jaar durende ondersteunende rol
en relaties met vijf burgemeesters. Hij
ziet met genoegen hoe de populariteit
van Utrecht is gegroeid en de stad
steeds beter scoort bij jong en oud.
De belangrijkste persoon
achter de burgemeester
Wilt u de burgemeester spreken of uitnodigen, dan gaat dat via zijn Kabinet. Het Kabinet van de burgemeester is een soort poort-
wachter. De chef van het Kabinet is verantwoordelijk voor de agenda, briefwisseling, dienstbetoon en de pr van de burgemeester.
Hij of zij schrijft of adviseert over toespraken en heeft de regie over bezoeken van binnen- en buitenlandse delegaties.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 3 oktober 2017
pagina 5
Foto uit 1993 van Toon Eijkman rechts naast burgemeester Ivo Opstelten.Links van Opstelten Hans Kuperus,de latere kabinetschef.
Als de burgemeester ergens verschijnt, is er altijd iemand in zijn directe nabijheid. Deze persoon is op de achtergrond en heeft
de taak de burgemeester te voorzien van alles wat nodig is voor de uitoefening van burgemeesters’ representatieve functie.
Interview door Jan Jansen
Toon Eijkman
WOONMAAND OKTOBER
PVC-vloeren Laminaat Parket
Marmoleum Vinyl Tapijt
Vloerkleden Behang Matten
Binnenzonwering Horren
Gordijnen Vitrages Shutters
20%
KORTING*
OP BÉCÉ
RAAMBEKLEDING
dupli - plissé - jaloezie - vouw-/rolgordijnen - duo rolgordijnen
* Actie is geldig t/m 31 oktober 2017 vraag naar voorwaarden in de winkel.
Showroom
: Ambachtsweg 1 - Nieuwegein
T
030 6054216
20%
korting
*
op vloerkleden
en karpetten
*Vraagnaarde voorwaarden indewinkel
Gordijnenactie
GRATIS
• meten
• rails
• plaatsen
*Vraagnaarde voorwaarden indewinkel
20%
korting
*
op behang
*Vraagnaarde voorwaarden indewinkel
Kijk voor meer woonideeën
en aanbiedingen op
De voordelen van
Vocking Interieur:
• grootse keuze
• duidelijk advies
• vakkundige stoffeerders
• CBW erkend
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook