De Utrechter Week 40 - page 7

MUSEUM
VAN ZUILEN
MUSEUM
WIJK C
De eerste bewoners
De vondsten die in 2015 tijdens een
opgraving op de Uithof naar boven
kwamen, verlengden de geschiedenis
van Utrecht in één klap met duizenden
jaren. De archeologen vonden sporen
van jager-verzamelaars uit de oude
steentijd, zoals bewerkt vuursteen
en haardkuilen. Eén van die haard-
kuilen was zelfs 13.000 jaar oud. De
jager-verzamelaars trokken rond en
woonden in tijdelijke kampen, leefden
van de jacht en verzamelden noten en
vruchten. Rond 3000 v. Chr., in de late
steentijd, vinden we de eerste vaste
bebouwing: woonstalhuizen van de
eerste boeren. Dit zou je dus de eerste
echte bewoners van Utrecht kunnen
noemen.
De bouw van de Domtoren
In de veertiende eeuw vond de bouw
plaats van het icoon van Utrecht: de
Domtoren. De bouw begon rond 1320,
als onderdeel van de nieuwe gotische
kathedraal. Aan de kathedraal werd
zo’n 270 jaar lang gewerkt, maar de
toren was al in 1382 klaar. Niet ieder-
een was er blij mee. Theoloog Geert
Grote schreef een vlammend betoog,
waarin hij de Domtoren als uiting van
hoogmoed en ijdelheid veroordeelde.
Hij vond dat het geld beter aan de
armen gegeven had kunnen worden.
Toch trok de Domtoren ook meteen
toeristen: al in 1368 beklommen jon-
kers Jan en Gwijde de Blois de toen
nog onvoltooide toren.
Stadsuitbreiding
Veel wijken van Utrecht zijn rond de
Tweede Wereldoorlog gebouwd om de
bevolkingsgroei aan te kunnen. Waren
in de jaren dertig wijken als Tuindorp
en delen van Hoograven nog op het
grondgebied van andere gemeenten
gebouwd, na de Tweede Wereld-
oorlog werden dit officieel Utrechts
grondgebied. Hierdoor groeide de
bevolking van de stad Utrecht in
één klap van 45.000 naar 240.000.
Ook werden in de decennia daarop
de wijken Hoograven, Kanalenei-
land, Tuindorp-Oost, Overvecht,
Rijnsweerd, Lunetten en Voordorp
gebouwd. Tijdens de bouwwoede
werd er flink geëxperimenteerd met
nieuwe woonvormen, zoals de eerste
flatwoningen van Utrecht aan de
Rembrandtkade met vier woonlagen
uit 1922 of de betonwijk in Ondiep
uit het jaar erna. De wijk Overvecht,
waar in 1961 mee begonnen werd, was
volgens moderne principes gebouwd.
Hoog- en laagbouw stonden door
elkaar, er waren grote ramen en veel
groen. Licht en lucht stonden centraal.
Zonder deze gebeurtenissen was
Utrecht niet dezelfde geweest. Maar
er zijn nog veel meer bepalende mo-
menten in de geschiedenis van de stad.
In Utrechts verleden in vogelvlucht
komen ze allemaal voorbij. Kortom:
een aanrader voor de nieuwe bewoner
én voor de echte Utrechter.
Utrechts verleden in vogelvlucht /
Renger de Bruin, René de Kam, Kaj van
Vliet / Uitgeverij Matrijs in samenwer-
king met Gilde Utrecht en Het Utrechts
Archief.
Prehistorische jager-verzamelaars, Romeinse soldaten, middel-
eeuwse bisschoppen, jonge gezinnen in de nieuwe wijken: Utrecht
heeft de afgelopen duizenden jaren vele bewoners gekend, die
allemaal hun sporen hebben nagelaten. In ‘Utrechts verleden in
vogelvlucht’ wordt de geschiedenis van Utrecht beknopt beschre-
ven door Renger de Bruin, René de Kam en Kaj van Vliet. Het boek
verschijnt 5 oktober. Hier alvast een voorproefje: drie belangrijke
gebeurtenissen die Utrecht hebben gemaakt tot wat het nu is.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 3 oktober 2017
pagina 7
Opgraving op de Uithof,2015 (Herre Wynia,Erfgoed gemeente Utrecht)
Utrechts verleden in
vogelvlucht
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook