De Utrechter Week 42 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Van oudsher was de Be-
muurde Weerd oostzijde één
van de toegangswegen naar
de stad waaraan zich veel
ambachtelijke bedrijfjes en
middenstanders vestigden. In
het gedeelte tussen de Ade-
laarsstraat en de Lauwerecht
stond in 1942 mijn wieg (op
nr. 71) en ik bracht ook mijn
jeugd door in die kinderrijke
buurt.
In de naoorlogse jaren was dat
voor kinderen een attractief buurtje
met z’n steegjes, werkplaatsjes en
hofjes, de braakliggende plekjes en
het Zwarte Water. Er werd veel op
straat gespeeld en als je in die sobere
jaren een autoped (step) of een oud
kinderwagenonderstel had, was je de
koning te rijk. Met zo’n karretje kon je
bijvoorbeeld langs de deuren: “Heeft
u nog oude kranten?” Voor een flinke
vracht oud papier kreeg je bij Prozee
lompenhandel aan de Gruttersdijk
al snel 50 cent, voor dat geld kon je
een middag naar de Cineac aan het
Vredenburg. Op woensdagmiddag zat
de hele bioscoop vol met kinderen. TV
bestond nog niet en we smulden van
Woody Woodpecker, Laurel & Hardy,
Tom & Jerry en het onvermijdelijke
Polygoon Weeknieuws. Het was een
doorlopende voorstelling, dus je kon
alles wel drie of vier keer zien, en dat
deden de meeste kinderen dan ook.
Saamhorigheid
Na de oorlogsjaren ontstond in de
buurt behoefte aan vrolijke feesten
en bijeenkomsten. Harshagen stelde
de grote houten zolder boven zijn
houtzagerij beschikbaar (in het steegje
tussen nr. 56 en 57) en zo ontstond
de naam OZO (Op Zolder Ontstaan).
De OZO-feesten waren voor jong en
oud, vrolijk en ongecompliceerd, met
eigen bijdragen en hilarische sketches.
Drankjes en hapjes werden gespon-
sord door de middenstanders. Een
hoogtepunt was voor mij de lezing
met lichtbeelden over de Pygmeeën
door antropoloog dr. Paul Julien (geb.
Utrecht 1901), indertijd een bekend
ontdekkingsreiziger. Hij was een goeie
kennis van de kruidenier, die hem
hiervoor strikte met een flesje wijn.
Rijtour koningin
In 1948 werd koningin Juliana inge-
huldigd. Zij bezocht daarna samen
met prins Bernhard alle provin-
ciehoofdsteden en dus ook de stad
Utrecht. Tot onze grote verrassing
kwam de stoet ook door de Bemuurde
Weerd. ‘s Morgens vroeg veegden de
straatvegers met hun brede bezems de
straat schoon en krabden zij de restjes
paardenvijg van de kinderhoofdjes-
bestrating. Vanuit de Lauwerecht
passeerde het koninklijk paar ons huis.
We zaten eerste rang. De stoet ging
richting Oude Gracht. De koningin en
prins zaten in een open Amerikaanse
auto, voorafgegaan door een muziek-
korps en een escorte van een stuk of
acht motoragenten op dikke BMW-
motoren. Dat zoiets allemaal door die
smalle straat kon, maakte op mij nog
de meeste indruk.
Kleine tragedie
Het hondje Slokkie van cafébaas
Kooiman, kon niet tegen de roep van
de schillenman, die eens per week
langs kwam met zijn paard en wagen
om schillen op te halen. Het hondje
moest telkens luidkeels janken als er
werd geroepen “Schille-schilluuu!”
Dat gebeurde dus maar één keer in
de week, dat vond Slokkie nog wel te
overzien. Maar al gauw riepen alle jo-
chies uit de buurt: “Schille-schilluuu!”
als ze dat hondje zagen. Dat beestje
had geen leven meer, hij kon wel blij-
ven janken. En zo kwam het dat hij op
een grauwe herfstdag op het stoepje
voor het café dood bleef. Vanzelfspre-
kend tot verdriet van zijn kroegbaasje
en de gasten van het café.
Spannend moment
Zelf hadden we ook een hond, Blacky.
Ook hij moest smartelijk huilen, maar
dan op zondagmorgen als pastoor
Bakker het kerkklokje van zijn
Oud- Katholieke Jacobuskerk liet
beieren… Bim bam - bim bam…
”ouwouwhouuu!”” Maar gelukkig
voor onze hond was dat geluid door
de straatjochies te moeilijk om na te
doen. Honden hadden in die tijd veel
vrijheid, ze hoefden niet aan de lijn,
veel van hen scharrelden de hele dag
op straat, een beetje dollen met an-
dere honden. Dat leidde soms tot een
inmiddels onbekend tafereel. Meestal
omringd door joelende kinderen,
stonden twee honden roerloos en met
droevige koppen met hun achterste
aan elkaar. Het doel van dat ritueel
ontging mij en de meeste kinderen
natuurlijk, het wachten was op het
spannende moment dat een volwas-
sene er met een emmer water een eind
aan maakte. Pijnlijk jankend stoven de
honden dan uit elkaar. Mijn vriendje,
met kennis van zaken, heeft tevergeefs
geprobeerd mij uit te leggen hoe dat
nu zat met die honden.
Paarden
Niet alleen de schillenboer had een
paard voor zijn kar, ook de groente-
man, en de kolenboer. Zo bracht de
Korenschoof de zakken meel bij onze
bakkerij, met soms wel twee paarden
voor de wagen. Die stonden dan ge-
duldig te wachten voor onze bakkers-
winkel en zo’n paard moest natuurlijk
ook wel eens een ‘plasje’ doen. Als
kind stond ik daar met verbazing naar
te kijken… er kwam geen eind aan.
In de stad waren honderden paarden
in gebruik. De geur van paardenvij-
gen hoorde er bij. Wonderlijk mooi
vond ik het als ik in mijn bedje lag, ‘s
morgens om een uur of zeven, het was
buiten hartstikke stil, want er was toen
vrijwel geen verkeer. En dan… heel
ver weg, vanuit de Lauwerecht hoorde
ik het geluid van paardenhoeven dich-
terbij komen, het weerkaatste tegen de
gevels. Zo’n vijftig paarden slenterden
rustig, ze liepen los. Een paar jongens
op een paard zorgden ervoor dat die
kudde in beweging bleef door af en
toe wat te schreeuwen of een tikje uit
te delen met een zweepje. Als ze ons
huis passeerden, dreunde het huis van
die honderden paardenhoeven. De
paarden, die ‘s nachts in een stalhou-
derij buiten de stad verbleven, werden
in de stad afgeleverd bij hun eigenaar.
Dat liep dus allemaal los door de
stadsstraten, en de paarden wisten
zelf waar ze moesten zijn, het was een
toppunt van rust.
Lees verder op pagina 3.
Juliana kwam langs in Bemuurde Weerd
Dinsdag 17 oktober 2017 . Jaargang 8, nr. 21
Deze week o.a.:
Erika Elkus
Pag. 5
Spelletjes bij
de haard
Pag. 7
Sneeuw-
ruimen
Pag. 9
Koekoek!
Pag. 9
Zicht op voorgevels van Bemuurde Weerd (foto: Het Utrechts Archief)
Oplage: 55.30 ex.
Gansstraat 130
3582 EL Utrecht
telefoon 030 251 69 55
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
Geertekerkhof 3
3511 XB Utrecht
06 45 363 220
altinguitvaarten.nl
Hiske Alting &
Pauline Res
alting uitvaarten
ruimte voor afscheid
Winkelcentrum Overvecht -
Tel: 030 - 633 69 47 - 6 dagen per week open
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook
orghulpmiddelen
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
Zorg outl et
Utre cht
ZORGOUTLET
UTRECHT
VERHUISD!
Een ro lato r, scootmobiel, rolst el of een sta-opstoel nodig? D g meente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het en prijzig verh al worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat o
zorghulpmiddelen
groeit. Ze openden d arom onlangs en grotere winkel in Sho pingcenter Overvecht.
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW
DIV RSE KORTINGEN
IVM 3 JARIG JUBILEUM
2e HANDS ZORGH
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opsto
vergoedt lang niet altijd de kosten n dan kan het
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraa
groeit. Z o
gs een grotere wi
Wij komen graag bij u langs, ook vo
Tel: 06 55 15 8 65
h
r, scootmobiel, rolstoel of en sta-opstoel nodig? D gem ente (WMO)
e
10% EXTRA KORTING op onze
scootmobie en, ook 2e hands
Ook voor onderhoud en reparaties
ZORGOUTLET
UTREC
Een ro lator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opsto
vergo dt lang niet altijd de kost n en dan kan het
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ok: de vr
groeit. Ze
gs en grotere wi
Mét een openingsactie: een rollator voor m
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook