De Utrechter Week 42 - page 10

Tafeltennisvereniging SVE
Sinds 2012 wordt er bij tafeltennis-
vereniging SVE op woensdagmid-
dag getafeltennist door een groep
enthousiaste mannen en vrouwen van
tussen de 50 en 78 jaar. Tafeltennis
is bij uitstek geschikt voor de oudere
sporter. Daarnaast is het erg gezellig!
Mede door oproepjes in deze krant
is het 50+ tafeltennis zo’n succes
geworden dat het is uitgebreid naar de
maandagochtend en vrijdagochtend.
Er is op beide ochtenden nog ruimte
voor meer spelers. U kunt drie keer
gratis meedoen om te kijken of het
ook wat voor u is, daarna kost een
lidmaatschap slechts 98 euro per jaar.
Interesse? Stuur een mail naar info@
ttvsve.nl, bel naar 06 14576100 of
kijk of
Foto’s Reddingsbrigade
De Utrechtse Reddingsbrigade bestaat
volgend jaar 100 jaar. Voor een jubi-
leumboek zijn we op zoek naar oude
foto’s waarop de reddingsbrigade te
zien is, of documenten waarin activi-
teiten beschreven zijn. Ook zouden we
graag in contact komen met oud-leden
die een bijdrage willen leveren aan
het boek in de vorm van een korte
geschreven herinnering. Heeft u nog
oud materiaal, of wilt u meewerken
aan het boek, bezoek dan onze Face-
bookpagina
com/100jaarRBU of stuur een mail
naar mathijs.doets@reddingsbriga-
deutrecht.nl.
Spullen voor Sint & Santa
Markt
Zaterdag 2 december houden we van
9-13.30 uur bij Activiteitencentrum
Rosendael in Overvecht een Sint
& Santa Markt. We hebben o.a.:
tweedehands kleding en spullen, oude
meubeltjes, een foodstreet en voor
de kinderen o.a. een springkussen.
We kunnen nog kleding en spullen
gebruiken voor de verkoop. Dit mag
afgegeven worden bij onze receptie
aan de Indusdreef 5, Utrecht.
Hermien van der Meijden - Treep
Nieuw christelijk Landsman-
nenkoor
Als je zingen leuk vindt, moet je er
echt eens aan denken je aan te sluiten
bij ons nieuwe christelijk Landsman-
nenkoor. Bij ons koor staan gezellig-
heid en sociale contacten hoog in het
vaandel. Het is niet nodig schroom of
drempelvrees te hebben om naar een
repetitie te komen op een zaterdag-
morgen eens in de drie weken. Je zult
zelf vaststellen, dat je direct opgeno-
men wordt in een warme koorfamilie.
Wij repeteren onder leiding van
Gezinus Veldman. Elke repetitie is
het een feestje, mede door zijn leiding
en zijn mooie pianospel. Na enkele
repetities voel je je zeker thuis bij ons
mannenkoor. De repetities worden
gehouden in de Kruiskerk,
Mesdagplein te Woerden.
Repetitie van 10.00 tot
11.30 uur of 12.00 tot 13.00
uur. Het repertoire is breed,
van geestelijke liederen
tot populair. De repetities
hebben als doel, dat er
gewerkt wordt om concerten
te geven. Belangrijk om
te weten: zangers zonder
zangervaring zijn van harte
welkom, want tijdens de
repetitie leert u snel door
de bekwame leiding van de
dirigent. Uiteraar verwelko-
men we ook graag ervaren
zangers, die bijvoorbeeld
door de weeks in andere
koren zingen. Na afloop
van de repetitie gaat u met een prettig
gevoel naar huis en kijkt u weer uit
naar de volgende repetitie. Als u na
het lezen van deze informatie denkt;
dat is ook iets voor mij, kom dan naar
de repetitie zaterdag 28 oktober. Vanaf
09.00 uur bent u van harte welkom.
Graag een telefoontje of een email van
uw komst. Wilt u meer informatie,
neemt dan contact op met een van de
volgende leden.
Martin de Jong
06-54313961
email:mart4045@gmail.com
Kor Wieske
06-15149525
Krijn Kieviet
010-5216707
Open avond vrijmetselaars
Over de vrijmetselarij gaan vele
verhalen, mythes en geruchten in het
rond. Iedere vrijmetselaar is bereid
geweest voorbij deze verhalen te
speuren om te vinden wat de vrijmet-
selarij werkelijk is. Donderdagavond
26 oktober houdt vrijmetselaars-
loge Ultrajectina, de oudste loge van
Utrecht, open avond zodat eenieder in
de gelegenheid is zelf kennis te komen
maken. Belangstellenden zijn welkom
om kennis te komen maken en de sfeer
en werkwijze mee te maken vanaf
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
in het logegebouw aan de Maliebaan
70A in Utrecht. Meld u zich vooraf
svp aan via secretaris.loge042@
vrijmetselarij.nl. . Veel informatie over
de vrijmetselaars is te vinden op www.
ultrajectina.nl en via
.
com/ultrajectina
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 17 oktober 2017
pagina 10
U
Colofon
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk
-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie.
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou
-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte
-
lijke toestemming van de uitgever.
De Oud-Utrechter
is een uitgave van:
De Oud-Utrechter BV
Postbus 615
3500 AP Utrecht
Tel:
030 - 302 00 17
Email:
Website:
Administratie:
Advertenties:
José Gouweleeuw,
030-8200570
Eindredacteur:
Dirk Mellema
Tel: 030 - 302 00 17
Email:
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Esmay Hoekman:
Tel: 030 - 82 00 570
Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€105,00 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
en vul de bon digitaal in.
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Foto’s Holland gezocht
Voetbalvereniging Holland, opgericht in 1917, is sinds het begin van deze eeuw onderdeel van de voetbalclub DHSC.
Oud-leden Wijnand de Ruijter en Gert van Es zijn bezig een mooie fotocollage van ‘100 jaar Holland’ te maken. Heeft
u nog oude foto’s van Holland in uw bezit voor de fotocollage? Zo ja, graag een berichtje naar Wijnand de Ruijter,
of Gert van Es,
Wie weet meer over dit certificaat?
Laatst kocht ik op een rommelmarkt dit certifi-
caat. Afmeting 15 x 10 centimeter. Is er iemand
die hier iets meer over kan vertellen? Ik ben
heel benieuwd! Reacties zijn van harte welkom!
Adriaan Zijlmans
06-53701639
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12
Powered by FlippingBook