De Utrechter Week 42 - page 11

Julius Röntgen
Vrijdagavond 8 december brengt
het Symfonieorkest Eindhoven in
de Janskerk in Utrecht een bijzon-
der programma rond een voormalig
‘Utrechtenaar’. Julius Röntgen
woonde en componeerde lange tijd in
het huis Gaudeamus in Bilthoven. Het
was een van de productiefste periodes
uit zijn leven. Zijn Tweede Cellocon-
cert behoort tot de beste werken, toch
wordt het zeer weinig uitgevoerd. Het
Symfonieorkest Eindhoven speelt het
werk daarom niet alleen in de ‘thuis-
basis’ Muziekgebouw Eindhoven,
maar ook dicht bij de bron, in Utrecht
dus. Solist is Pepijn Meeuws (Deijl),
cello-aanvoerder van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. We zijn in
nauw contact met kleinzoon Jurriaan
Röntgen omtrent achtergronden die in
ons uitgebreide programmaboekje zul-
len staan. Het concert begint om 20.00
uur. Kaartverkoop: Janskerk Utrecht
à € 12,50, jongeren/studenten € 7,50,
bestellen op concert4you.nl, of voor
aanvang van het concert ter plaatse.
Angela Heetvelt
voorzitter Symfonieorkest Eindhoven
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 17 oktober 2017
pagina 11
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. echtgenoot van een baron; 7. niet handelende, geen invloed op iets uitoefenend; 12. Palestijnse bevrijdingsorganisatie (afk.);
13. graangewas; 14. nachtkleed voor vrouwen; 15. tegenover (afk.); 17. naam voor een geheel zwart paard; 19. weke grond (slijk);
21. heden; 22. grote bontgekleurde papegaai; 24. attribuut om te roeien; 27. gewestelijk (afk.); 28. klipgeit; 30. in samenwerking
met (afk.); 31. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 32. familietwist; 33. bovendien; 35. gebogen slagwapen met één
snede; 37. roeipen; 38. (uitgestorte) inhoud van een ei; 41. snijwerktuig; 42. Nederlandse dichter; 44. vlak (egaal); 46. karakter
inborst; 47. van geringe breedte; 48. in jaren gevorderd, lang niet jong meer; 49. geestdrift; 50. lastdier; 52. voorste gedeelte
van de uitwendige hals; 54. plaatkieuwig weekdier; 56. Japanse munt; 58. vreemde landen bezoeken (toeren); 61. plaats in
Noord-Brabant; 62. gespannen (stram); 64. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 65. ongaarne; 67. Electric Light Orchestra (afk.);
68. algemene ouderdomswet (afk.); 70. niet helder (ongewassen); 72. Central Intelligence Agency (afk.); 73. café waar iemand
stamgast is; 76. leer- en opvoedingsmoeilijkheden (afk.); 77. inhoudsmaat (afk.); 78. klap (noodlot); 79. oevergewas; 81. familielid;
82. insect; 83. vloeibare stof in een ei die de dooier omgeeft; 84. Europeaan; 86. schouwburg; 87. open schoeisel.
Verticaal
1. brandstof (veel gebruikt op de camping); 2. reverendus pater (afk.); 3. boomsoort; 4. Europeaan; 5. grote lichamelijke of gees-
telijke spanning; 6. delfstof; 7. deel van fiets; 8. twee (of meer) voorgespannen trekdieren; 9. noodsein (afk.); 10. voorzetsel; 11.
zachte, glanzende geweven stof; 16. Scandinavische munt soort; 18. wijfjesschaap; 20. snel optredend (vlug); 21. vangwerktuig;
23. god van de liefde; 25. hoofd van een moskee; 26. huisdier; 27. betaalmiddel; 29. buigzaamheid (Fr.); 32. kind dat door een
ouder ergens wordt neergelegd in de hoop dat het door iemand wordt opgenomen; 34. een onaangenaam gevoel van koude;
36. arbeider die lasten inlaadt; 37. droog (kaal); 39. vaart (snelheid); 40. verdichtsel (verzinsel); 42. familielid; 43. verdieping; 45.
ogenblik; 46. woonboot; 51. telwoord; 53. eikenschors; 54. handboord aan een overhemd of bloes; 55. natriumcarbonaat; 56.
niet kunnende spreken; 57. akelig; 59. deel van schoen; 60. gewoon; 62. mannelijk beroep; 63. verhoogde lichaamstemperatuur;
66. olie (Engels); 67. Baskische afscheidingsbeweging (afk.); 69. stuk grasland; 71. familielid; 73. burcht (kasteel); 74. vrucht met
harige schil; 75. lol (plezier); 78. bladgroente; 80. jongensnaam; 82. volwasseneneducatie (afk.); 85. rondhout.
De oplossing van de vorige puzzel in De Oud-Utrechter was een variant op een beroemde regel uit een lied
van Gerard Cox, die helemaal slaat op dit jaargetijde, de herfst. (Bij Gerard ‘huilde’ de wind, bij ons ‘waait’
hij!). De oplossing luidde:
Buiten waait de wind om het huis
Uit de goede oplossingen hebben we drie prijswinnaars geloot die allemaal de museumgids ‘Nederland Muse-
umland’ krijgen toegestuurd.. De winnaars zijn: mevr. L. Helbach, Janny Boss en J.P. Koeman.
Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer vijf prijzen
beschikbaar. Vijf winnaars krijgen deze keer ieder twee
toegangstickets voor de beroemde Country & Christmas
Fair op kasteel De Haar in Haarzuilens. Misschien wel
de leukste kerstmarkt van Nederland, die wordt gehou-
den van 21 tot en met 26 november.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw
oplossing VOOR DONDERDAG 26 OKTOBER 12.00 UUR naar De Oud-Utrechter,
Postbus 615, 3500 AP Utrecht of via internet naar
. U kunt de
puzzel natuurlijk ook oplossen en inzenden via onze website
.
HBS-A aan Asch van Wijkskade
Na de ingezonden stukken van J. Kraayenveld en
Rob Heller wil ik ook mijn leuke herinneringen
vertellen over de HBS-A aan de Asch van Wijks-
kade die ik van 1946-1949 bezocht. Ik woon nu in
Deventer en krijg De Oud-Utrechter via mijn zus
die nog in het ouderlijk huis in De Bilt woont. Met
mijn oudere zus Jo ging ik met de tram naar school,
later op de fiets. Onze toenmalig directeur, de heer
De Lange, was naar Amerika geweest en bracht
voor iedere leerling een potlood, gum en liniaaltje
mee vanwege de schaarste na de oorlog. De rector
Dr. B.G.L.U Tosseram, laatst nog genoemd in
DOU, was veel aardiger. Als je eruit gestuurd was,
deed hij niet boos, maar werkte op je gemoed. De
straf bleef helaas niet uit. Mijn leukste leerkracht
was miss Van de Wal, zeer bekwaam, kon goed
orde houden, hield wel van een geintje en was bo-
vendien een leuke verschijning. Ze ging met onze
klas op een zaterdagmorgen naar een kersenboom-
gaard in Bunnik en maakte met St. Nicolaas een
leuk gedicht over klas 3A. De heer Lehr, die ik eer-
der had, schreef iedere week een spreekwoord op
het bord: “one apple a day keeps the doctor away”.
Die heb ik altijd onthouden en toegepast. De heer
Van Eijk, bijgenaamd, ‘Holmpie’, had zijn bijnaam
te danken aan zijn uitspraak “het holp niet”. Hij
kwam van het platteland rond Utrecht. Na de mid-
dagpauze hadden we les van ‘Kobus’ en kwam er
een draaiorgel aan de achterkant van de school. Dat
gaf veel vertier. Wij zijn met de pet rond gegaan en
hebben de orgelman die in de Lange Louwerstraat
woonde gevraagd of hij wat langer wilde draaien.
Wij lachen en Kobus zei ons “niet zo zenuwachtig
en kinderachtig te doen”. De les ging over de pas-
saten en de wraak van Kobus was bij de volgende
repetitie veel vragen over dat onderwerp te geven.
Ik had een 7 voor die repetities, het hoogste cijfer
dat hij gaf. Zijn mond viel open van verbazing.
Ik laat de leraren nu met rust behalve de heer Van
der Wild, die ik als natuurkundeleraar kreeg op de
analistencursus die ik na de driejarige HBS ging
volgen. We hadden een paar keer in het jaar fuifjes
op de Oude Gracht voor leraren en leerlingen,
georganiseerd door Animo en éénmaal per jaar de
grote fuif (ook voor introducees) waarbij de dames
in het lang moesten.
Bert van Gelder en Joop van Vulpen speelden viool
en piano. De Chardas van Monti, nog vaak te horen
op Classic FM. Verder was er de krontjongband, gi-
taren en mandolines, Karin Schindler zong daarbij.
Bijgaande een klassenfoto van klas 3A, gemaakt
in 1949. De namen van de leerlingen zijn van
links naar rechts en van boven naar beneden:
Myrtha Olden, Dinie Verra, Joost Hanegraaf, Ada
Doeland, Cor Chaigneau, Wim Zwiers, Dick van
Voorst. 2e rij: Sonja Vorst, Riek Brouwer, Elly van
Andel, Miek Hasselaar, Ingrid Lancelot, Teuntje
van Capelleveen, Fenny Prijs. 3e rij: Theo van
Teunenbroek, Gerard Petera, Jos den Daas, T. de
Vries (tekenleraar), ? Brinkman, Henk Venekamp,
Reintjan Boot. 4e rij: Geurt Veenhof, Jan Sandwijk,
Johan van Doorn, Jan van Gend, Otto Blom.
Ada Westra Hoekzema - Doeland
Jan Bronnerplantsoen 16
7425 NZ Deventer
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal 1. echtgenoot van een baron; 7. niet handelende, geen invloed op iets uitoefenend; 12. Pale-
stijnse bevrijdingsorganisatie (afk.); 13. graangewas; 14. nachtkleed voor vrouwen; 15. tegenover (afk.); 17.
naam voor een geheel zwart paard; 19. weke grond (slijk); 21. heden; 22. grote bontgekleurde papegaai; 24.
attribuut om te roeien; 27. gewestelijk (afk.); 28. klipgeit; 30. in samenwerking met (afk.); 31. Organisatie van
Amerikaanse Staten (afk.); 32. familietwist; 33. bovendien; 35. gebogen slagwapen met één snede; 37. roei-
KRUISWOORDPUZZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
25 60
19 67
86 18 72 77 45 30 75 29 39 49
63 84 50 79 43 4
59 23 80
7 46 44 10 53
58
Horizontaal 1. echtgenoot van een baron; 7. niet handelende, geen invloed op iets uitoefenend; 12. Pale-
stijnse bevrijdingsorganisatie (afk.); 13. graangewas; 14. nachtkleed voor vrouwen; 15. tegenover (afk.); 17.
naam voor een geheel zwart p ard; 19. weke grond (slijk); 21. h den; 22. grote bontgekl urde papegaai; 24.
attribuut om te roeien; 27. gewestelijk (afk.); 28. klipgeit; 30. in samenwerking met (afk.); 31. Organisatie van
Amerikaanse Staten (afk.); 32. familietwist; 33. bovendien; 35. gebogen slagwapen met één snede; 37. roei-
pen; 38. (uitg storte) inhoud van e n ei; 41. snijwerktuig; 42. Nederlandse dichter; 44. vlak ( gaal); 46. karak-
ter inborst; 47. van geringe breedte; 48. in jaren gevorderd, lang niet jong meer; 49. geestdrift; 50. lastdier; 52.
voorste gedeelte van de uitwendige hals; 54. plaatkieuwig weekdier; 56. Japanse munt; 58. vreemde landen
bezoeken (toeren); 61. plaats in Noord-Brabant; 62. gespannen (stram); 64. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 65. ongaarne; 67. Electric Light Orchestra (afk.); 68. algemene ouderdomswet (afk.); 70. niet helder
(ongewassen); 72. Central Intelligence Agency (afk.); 73. café waar iemand stamgast is; 76. leer- en opvoe-
dingsm eilijkheden (afk.); 77. inhoudsmaat (afk.); 78. klap (noodlot); 79. evergewas; 81. famili lid; 82. ins ct;
83. vloeibare stof in een ei die de dooier omgeeft; 84. Europeaan; 86. schouwburg; 87. open schoeisel.
Vertica l 1. brandstof (veel gebruikt op de amping); 2. reverendu pater (afk.); 3. boomsoort; 4. Europeaan;
5. grote lichamelijke of geestelijke spanning; 6. delfstof; 7. deel van fiets; 8. twee (of meer) voorgespannen
trekdieren; 9. noodsein (afk.); 10. voorzetsel; 11. zachte, glanzende geweven stof; 16. Scandinavische munt
soort; 18. wijfjesschaap; 20. snel optre end (vlug); 21. vangwerktui ; 23. god van de liefde; 25. hoofd van een
moskee; 26. huisdier; 27. betaalmiddel; 29. buigzaamheid (Fr.); 32. kind dat door een ouder ergens wordt
neergelegd in de hoop dat het door iemand wordt opgenomen; 34. een onaangenaam gevoel van koude; 36.
arbeider die lasten inlaadt; 37. roog ( aal); 39. vaart (snelhei ); 40. verdichtsel (verzinsel); 42. familielid; 43.
verdieping; 45. ogenblik; 46. woonboot; 51. telwoord; 53. eikenschors; 54. handboord aan een overhemd of
bloes; 55. natriumcarbonaat; 56. niet kunnende spreken; 57. akelig; 59. deel van schoen; 60. gewoon; 62.
mannelijk beroep; 63. verhoogd lichaamstemperatuur; 66. olie (E gels); 67. Baskische afscheidingsbewe-
ging (afk.); 69. stuk grasland; 71. familielid; 73. burcht (kasteel); 74. vrucht met harige schil; 75. lol (plezier);
78. bladgroente; 80. jongensnaam; 82. volwasseneneducatie (afk.); 85. rondhout.
KRUISWOORDPUZZEL
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook