De Utrechter Week 42 - page 5

Erika Elkus (66) nam begin jaren tach-
tig het initiatief de Oude Pijpenlade,
een antiekwinkel sinds begin jaren
zestig, met tien andere antiekhandela-
ren te huren. Iedere handelaar kan in
een deel van de winkel spullen uitstal-
len. “Ik ben geboren in New York en
getrouwd met een Engelsman”, vertelt
ze. “Ik woonde met mijn man, hoog-
leraar psychologie, in Engeland. Toen
hij een aanstelling aan de universiteit
kreeg, verhuisden we 35 jaar geleden
naar Utrecht. Antiek verzamelen was
in Engeland al mijn hobby. Ik vond
het geweldig antiekmarkten af te
schuimen en waardevolle spullen te
kopen. Engeland is de bakermat van
de industriële revolutie. Veel is nog
bewaard van de eerste industriële
producten.”
Oude gebruiksvoorwerpen hebben een
ziel. Ze zijn met veel liefde vervaar-
digd, veelal is het handwerk. Genera-
ties lang hebben mensen ze gebruikt,
waardoor ze vele eigenaren hebben
overleefd. Als er iets kapot ging, werd
het niet zomaar weggegooid, maar
zo mogelijk hersteld. Antiek vertelt
veel over hoe mensen leefden en wat
ze belangrijk vonden. Tegenwoordig
leven we in een weggooimaatschappij.
Is iets uit de mode of mankeert er iets
aan, dan wordt het weggegooid. Bij
antieke voorwerpen is bij de functie
vaak iets van versiering aangebracht
om de status te vergroten ten faveure
van de gebruiker.
Het inkopen van antiek gebeurt op
veilingen, antiekmarkten en huisop-
ruimingen. “Zelf vind ik het prettig
op markten te zoeken. Bij zolderop-
ruimingen worden soms bijzondere
voorwerpen gevonden, zoals een paar
voetbalschoenen van Coen Moulijn
op een zolder bij familie van hem.
We hebben in onze winkel een flinke
uitstalruimte, omdat we ook de kelder
met de werfkelder gebruiken. Dat zie
je niet als je voor de etalage staat.
Alle beschikbare verkoopruimte is tot
de laatste centimeter gevuld. Het is
stampvol met rekken en vitrines van
de elf antiekhandelaren. Onze etalage
is onze reclame. We doen niet veel met
onze website. Veel passanten raken
geïnteresseerd door de voorgevel van
ons pand en onze karakteristieke eta-
lage. Zijn ze eenmaal binnen geweest,
dan raakt wat ze zien hen zo dat ze
meestal terugkomen. Oudere klanten,
uit alle delen van het land, komen als
ze een dagje uit zijn in Utrecht, weer
even bij ons langs kijken naar onze
nieuwste aanwinsten.”
Erika moest wennen aan de Neder-
landse mentaliteit toen ze jaren tachtig
in Utrecht kwam wonen. “Ik was
Engelsen gewend, die zijn altijd vrien-
delijk en voorkomend in hun gedrag.
Ik zag dat Nederlanders van nature een
sterke handelsgeest hebben, met uitge-
sproken opvattingen. Voor mij kwam
dat in het begin hard en ongenuan-
ceerd over. Inmiddels ben ik natuurlijk
gewend. Ik had wel een moeilijke
beginperiode in Utrecht, doordat ik in
die tijd van mijn man ben geschei-
den en de taal moest leren. Voor een
buitenlander niet eenvoudig.”
Meer toeristen
Opvallend is het toenemend aantal
toeristen dat Utrecht bezoekt. Zeker na
de start van de Tour de France in 2015,
met fraaie tv-beelden uitgezonden in
de hele wereld, is de naamsbekendheid
van Utrecht gegroeid. “We zaten hier
vroeger net buiten het kernwinkelge-
bied. De Oudegracht is nu volledig
daarin opgenomen. Bezoekers zien
daardoor meer van de karakteristieke
winkeltjes en ambachtelijke bedrijf-
jes die Utrecht heeft. De stad is in
trek door de aangename historische
sfeer met voldoende plekken om te
verpozen. De grachten met de werven
en terrassen zijn steeds weer een ver-
rassing voor toeristen. We krijgen ook
veel buitenlanders in onze winkel.”
Karakteristiek
Utrecht is als stad om te wonen erg
in trek en groeit door van 345.000 tot
zeker 400.000 mensen over vijftien
jaar. Ook de toeristen hebben Utrecht
ontdekt. De druk op de binnenstad zal
daardoor toenemen. Het is belangrijk
dat winkels als de Oude Pijpen-
lade hun hoofd boven water kunnen
houden in het geweld van stijgende
koop- en huurprijzen. Kleinere spe-
ciaalzaken zijn karakteristiek voor de
stad. Ze zijn medebepalend voor de
prettige sfeer. Niemand zit te wachten
op effecten zoals in Barcelona,
Florence, Brugge of zelfs Amsterdam,
waar toeristen de overhand hebben en
voorzieningen in de binnenstad niet
meer op de eigen bevolking gericht
zijn. De Oude Pijpenlade, Oudegracht
199 is door zijn specialiteit op antiek-
gebied een sieraad voor het Utrechtse
winkelbestand. De winkelruimte staat
stampvol antieke voorwerpen met elk
een eigen achtergrond en verhaal. Je
ziet klanten er lange tijd doorbrengen
en zorgvuldig zoeken naar iets van
hun gading. Vaak wordt iets als cadeau
gekocht, want het is best bijzonder
een antiek voorwerp met geschiedenis
cadeau te geven.
Schat aan antiek in de Oude
Pijpenlade aan de Oudegracht
De Utrechtse oude binnenstad heeft een keur aan speciaalzaken. Vaak zijn het kleine winkeltjes, die gespecialiseerd zijn in
bijzondere producten waar liefhebbers volop van kunnen genieten. Die winkels zijn door hun specialiteit een tegenhanger van de
grote winkelketens die je tegenwoordig in elke stad ziet. Speciaalzaken hebben een sterke aantrekkingskracht voor klanten die
dikwijls van heinde en verre komen om iets van hun gading te zoeken. De Oudegracht heeft veel van deze speciaalzaken. Achter
bescheiden gevels gaat vaak een schat aan verborgen schoonheid schuil voor de geïnteresseerde klanten.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 17 oktober 2017
pagina 5
Door de economische aantrekkingskracht van de Utrechtse binnenstad is er veel belangstelling voor nieuwe winkelvestigingen.
Ondanks sterk gestegen huurprijzen zijn er nog steeds kleine speciaalzaken die kenmerkend zijn voor de oude stad.
Interview door Jan Jansen
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
Goudgerande belegging zorgt voor een waardevaste uitvaart
Een uniek concept aangeboden door Barbara Uitvaartverzorging: Nu betaald, later
uitgevoerd. En gegarandeerd zonder bijbetaling en altijd volgens uw wens. ’’Wij verplichten
ons om uw uitvaart precies zoals u het wilt hebben en conform contract uit te voeren.’’
Nu vastleggen bespaart vele euro’s. Praten over uw uitvaart loont.
Het taboe is eraf, veel mensen beschouwen het
bespreken van het laatste afscheid als een onderdeel
dat bij het leven hoort. ’’De drempel om over de eigen
uitvaart te praten is de laatste jaren fors verlaagd.
En nu loont het ook nog eens een keer’’, zegt Pierre
van Kooten van de Utrechtse uitvaartonderneming
Barbara.
Barbara biedt een bijzonder concept aan. Mensen kun-
nen bij leven de kosten van hun eigen uitvaart vooruit
betalen. ’’Dat is op zich niet uniek. Wel uniek is dat
de nabestaanden bij ons helemaal niets hoeven bij te
betalen. Wij garanderen dat we de besproken uitvaart,
conform contract, uitvoeren zonder bijbetaling. Ook al
is de uitvaart pas over dertig, veertig jaar’’.
Een crematie kost nu gemiddeld zo’n € 6.000, een
begrafenis ongeveer € 8.500. Maar over de jaren
verliest geld altijd een deel van zijn waarde. Met de
waardevermindering van de euro in het verschiet lijkt
het aanbieden van een ‘waardevaste uitvaart’ een
risicovolle aangelegenheid. ’’Dat lijkt zo, maar vele
honderden mensen hebben de ‘waardevaste uitvaart’
al aangekocht, dit product hebben wij namelijk al
sinds 1973. Dan praten we dus over een bedrag van
vele miljoenen euro’s. Dat geld is ondergebracht in
een onderling waarborgfonds en rendeert’’, zegt Van
Kooten. Het geld wordt beheerd en belegd door in
charitas gespecialiseerde banken. Mocht blijken dat de
waardestijging de inflatie niet bijhoudt, dan verplicht
Barbara zich contractueel om zelf de uitvaart zoals die
is vastgelegd te bekostigen.
“Stel: iemand legt nu zijn wensen vast over hoe zijn
uitvaart in de vorm van een begrafenis eruit moet
komen te zien. Hij betaalt deze vooruit tegen het
huidige prijspeil. Mochten jaren later de nabestaanden
zeggen: “Nou, doe maar een crematie in plaats van een
begrafenis”, dan doen wij dat dus niet. Wij verplichten
ons contractueel om de uitvaart volgens de wens van
de overledene uit te voeren.”
Pierre van Kooten weet dat de mensen die kiezen voor
de ‘waardevaste uitvaart’ het fijn vinden dat hun nabe-
staanden geen financiële consequenties ondervinden
van hun verscheiden. ’’Zij willen zelf hun eigen uit-
vaart vastleggen en willen niet dat hun nabestaanden
zorg hebben over de uitvoering of de kosten ervan. Wij
nemen de mensen dus deze zorg uit handen waardoor
er ruimte ontstaat voor de emotionele en inhoudelijke
kant.”
Op uw verzoek kunnen medewerkers van Barbara u in
een persoonlijk gesprek bij u thuis geheel vrijblijvend
adviseren.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook