De Utrechter Week 46 - page 14

Mosje Temming
Ik ben een boek aan het schrijven
over de voetbalclub Feyenoord in
de periode 1956-1970. Daarin komt
ook de oud-DOS-speler Johannes
Hermanus Temming (1940-2008)
voor, die van 1958 tot 1962 voor
Feyenoord uitkwam. Toen hij naar
Rotterdam kwam, was hij al uitslui-
tend bekend onder zijn bijnaam Mos
of Mosje. Kan iemand mij vertellen
waar die naam vandaan komt en wat
hij betekent?
Jan Oudenaarden
Liedje
Goedemorgen, voor mijn zwager ben
ik op zoek naar een liedje dat gaat
over meisjes van de Maliebaan. Hij
heeft het er vaak over dat het bestaat,
maar kent de tekst niet meer. Wie kan
helpen?
Bianca Edens
Vader
Mijn vrouw Ivonne is haar hele leven
op zoek naar haar vader. De laatste
aanwijzing is dat hij een snackbar
had op de Daalseweg (zijn voornaam
Hans). Hij zou overleden zijn, maar
toch zou ze graag weten of ze nog
familie heeft. Ze is op en top een
Utrechtse, in 1959 geboren, op haar
35ste haar eerste man verloren, nu in
een hele moeilijke tijd van haar leven.
Wie kan haar helpen met tips, om
haar leven weer wat glans te geven?
Erwin Blom
0032484188652
Ekeris
In het laatste nummer van De Oud-
Utrechter (31/10) staat op pagina 11
een mooi verhaal over de zelfge-
bouwde fietscaravan. Terloops wordt
vermeld dat dit gebeurde in samen-
werking met fietsenmaker Ekeris in
de Gansstraat. Ik vroeg mij af of dat
dezelfde Ekeris is die tegenwoordig
Ekeris Fietsplezier heet met vestigin-
gen in Utrecht, Maarssen en Nieuwe-
gein. Op hun website staat alleen dat
ze in 1926 begonnen zijn in Utrecht.
Wie weet er meer over?
Annelies Zijlstra
Film over ijsbanen Utrecht
Eindelijk is het dan (bijna) zover! De
documentaire De Sfeer van Weleer
is zo goed als af! Het is alweer een
tijdje geleden dat we de opnames
hebben gemaakt van mensen met
mooie verhalen van ijsbanen, de
Siberia Challenge, de Skateparade
die niet doorging en ga zo maar door.
Deze opnames hebben we verwerkt
in een mooie documentaire: De
sfeer van Weleer. Zaterdag 6 januari
2018 organiseren we een première-
feestje, waarbij we uiteraard ook de
film zullen vertonen. De première
is in het ZIMIHC theater Stefanus
in Utrecht Overvecht en duurt van
16.00 tot 17.15 uur. Om 16.00 uur is
de ontvangst, om 16.45 uur begint de
film en aansluitend om 17.15 uur is er
Koek en Zopie met een heerlijke kom
erwtensoep.
Namens het bestuur van IJsclub Si-
beria, documentairemaker Jasper van
Bladel, Paul Redeker en ondergeteken-
de zouden we het heel erg leuk vinden
wanneer betrokkenen, medewerkers
en vrijwilligers van ijsclub Siberia
daarbij aanwezig zouden kunnen zijn!
Familie en vrienden zijn uiteraard ook
van harte welkom. Bezoekers vragen
wij even te laten weten met hoeveel
mensen ze komen.
Aanmelden kan via een mail naar
of
op
.
nl/2017/11/02/premiere-party-theater-
stefanus/
Bestuur IJsclub Siberia
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 14 november 2017
pagina 14
U
Colofon
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk
-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie.
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou
-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte
-
lijke toestemming van de uitgever.
De Oud-Utrechter
is een uitgave van:
De Oud-Utrechter BV
Postbus 615
3500 AP Utrecht
Tel:
030 - 302 00 17
Email:
Website:
Administratie, Webshop en
abonnementen (9-13 uur):
Advertenties:
José Gouweleeuw,
030-8200570
Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
Email:
Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17
Esmay Hoekman:
Tel: 030 - 82 00 570
Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 105,00 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
en vul de bon digitaal in.
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Dijkboys 1961
Graag wil ik een oproep doen om in contact te komen met oud-spelers uit Utrecht uit de jaren 60. Ik ben inmiddels zelf 79 jaar en zou graag oude herinneringen opha-
len. Dit is een foto van Dijkboys uit 1961. Bovenste rij: Bertus van Gelden, Bep v.d. Weert, Jan Rietveld, Dick Flantua, Henk Stomp, Wim van Leur, Kokkie Louwer,
Gerard Rietveld, Frans Vos. Onderste rij: Karel van Hattem, Harrie Vonk, Kees Koppen, Bep Rietveld, Albert Oosterbeek, Joop van Leur. Reacties op deze foto uit de
oude doos zijn welkom!
Joop van Leur
030-2610447
Kerstverhalen welkom!
De Kersttijd komt er weer aan. Tijd van een kerstboom kopen, het huis versie-
ren, naar de kerstmarkt, kerstinkopen doen, visite, thuis een lekker kerstmaal
bereiden of juist uit eten. Kinderen en kleinkinderen op bezoek of juist naar hen
toe. Naar de Nachtmis of een kerstkerkdienst, kerstcadeautjes uitpakken, naar de
meubelshow, het Kerstcircus, een kerstconcert of gewoon lekker thuis kaarsjes
branden.
Heeft u nog een leuke of bijzondere herinnering aan de Kerst om over te schrij-
ven? Wij kunnen voor de edities van december nog wel wat leuke Kerstverhalen
met een Utrechts tintje gebruiken! Stuur ze naar:
of
redactie De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht.
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook