De Utrechter Week 46 - page 15

Kolenhaarden
In De Oud-Utrechter van 3 oktober en de twee
volgende uitgaven waren de reacties over de
gezellige kolenhaarden enorm. Hier wil ik nog
een stukje aan toevoegen. Er waren in Neder-
land circa tien haardenfabrikanten. Onderaan
de haard waren vloerplaten waar je als kind
niet overheen mocht lopen, anders werd hij
beschadigd en werd moeder boos. Ook werd er
in de zomermaanden vaak wat spaargeld onder
gelegd in een zakje van de boodschappen. Mid-
denstanders deden vaak de opbrengst van de za-
terdag eronder om het dan op maandag naar de
bank of giro over te maken. Moeder gebruikte
in de zomermaanden ook de aslade onder in de
kachel als bergplaats voor de gespaarde koop-
zegels van de kolenhandelaar die per week be-
taald werd om de nieuwe winterkolenvoorraad
te betalen. Eind april kon vader de rookpijp van
de kachel halen, die er in oktober opnieuw werd
aangezet. Moeder informeerde bezorgd of de
prop papier wel uit de schoorsteen was gehaald,
want anders zou er koolmonoxide ontstaan, wat
heel gevaarlijk kon zijn.
De ouderwetse keukenkachels en Salamander-
kachels waren ook fijn om aan te zitten. Op
de verchroomde buizen werd vaak kleding te
drogen gehangen. De huizen waren nog niet zo
goed geïsoleerd, zodat de droogluchtjes snel
weg waren. Wat brandstof betreft waren de
mensen vindingrijk. De kookkachels waren niet
zuinig in gebruik en in de zomer en herfst was
er bij koude avonden behoefte aan warmte. Dan
perste vader oude kranten in de kachel, zodat
het langer brandde. Goedkoop en warm.
Een oude klant vertelde dat ze in het voorjaar
kersenpitten verzamelde en die op de kranten
legde. Ze brandden niet goed, maar gloeiden
heel lang na. Net als mijn wangen n het lezen
van de stukjes in De Oud-Utrechter. Groet van
een oud kachelsmid-monteur!
Kees Boon
Sparrendaal 119
3452 LH Vleuten
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 14 november 2017
pagina 15
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. roofvogel; 7. benaming voor ‘s-Gravenhage; 12. plaaggeest; 13. Spaanse vriend; 14. binnenvaartuig; 15. paardenslee;
17. boterton; 19. korte videofilm; 21. onderwijstype (afk.); 22. zwarte agaatsteen; 24. zeer succesvolle film; 27. nachtge-
waad; 28. eetbare knol; 30. ogenblik; 31. tennisterm; 32. rakelijzer; 33. bierkan; 35. lekstok (snoep); 37. tweetal muzikan-
ten; 38. rivier in Duitsland; 41. Koreaans automerk; 42. plaats in Ierland; 44. familielid; 46. gebied of streek; 47. koude
lekkernij; 48. soort bowlen; 49. toespraak; 50. vergrootglas; 52. gespitste mond; 54. marmersoort; 56. gat in het ijs; 58.
Russische munt; 61. (mensen)soort; 62. toespijs op het brood; 64. Engelse titel; 65. Europeaan; 67. arrondissement (afk.);
68. kippenloop; 70. kampeerverblijf; 72. sluw dier; 73. bloemententoonstelling bij Lisse; 76. muzieknoot; 77. drietenige
luiaard; 78. aardhoogte; 79. verbond (liga); 81. familielid; 82. duw (zet); 83. uiting van slaap; 84. Nederlandse rivier; 86.
Europese vrouw; 87. grote nederigheid.
Verticaal
1. letterkeer; 2. loofboom; 3. glansverf; 4. rijstbrandewijn; 5. soldatentas; 6. ijverig insect; 7. tak van sport; 8. sportief; 9.
vruchtennat; 10. te koop (afk.); 11. ladderzat; 16. meisjesnaam; 18. knaagdier; 20. Europeaan; 21. paleis in Apeldoorn;
23. plakband; 25. uurwerk; 26. deel van kachel; 27. Europeaan; 29. denksportbeoefenaar; 32. periode van volwassen
worden; 34. jongensnaam; 36. tekengerei; 37. iel (mager); 39. armholte; 40. betaalplaats; 42. bloedgever; 43. land in
Zuid-Azië; 45. namaak; 46. schaakterm; 51. plaats in Noord-Brabant; 53. godin van de dageraad; 54. begin (start); 55.
knapperig; 56. arbeid (taak); 57. binnenste deel; 59. doorbraak; 60. Europees land; 62. plaats in België; 63. in de echt
verbonden; 66. vrouwtjesschaap; 67. algemene energieraad (afk.); 69. kloosterzuster; 71. wolvlokje; 73. bedehuis; 74.
wild zwijn; 75. rij wachtende auto’s; 78. dierengeluid; 80. rivier in Utrecht; 82. onmeetbaar getal; 85. boksterm (afk.).
De oplossing van de vorige puzzel sloeg zowel op het jaargetijde als op Sinterklaas en luidde:
Hoor de wind waait door de bomen
Dat was kennelijk niet zo moeilijk, getuige het grote aantal goede inzendingen. Daaruit lootten we weer drie prijs-
winnaars. Die krijgen ditmaal een exemplaar van het populaire boek ‘Oma kan jij nog huppelen’ van Irene Kraaijen-
hagen. De prijswinnaars zijn: Esther van der Zande, F. Balte en L. Betke.
Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer leuke prijzen beschikbaar. Ditmaal maar liefst zes keer twee toegangs-
kaarten voor de Kerstfair in Mu-
seum Huis Doorn die van 15 tot en
met 17 december wordt gehouden.
Het is de tweede keer dat deze
sfeervolle Kerstfair plaatsvindt.
Ook ditmaal wordt het voorterrein
van Huis Doorn weer omgetoverd in een sprook-
jesachtige kerstsfeer.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDER-
DAG 23 NOVEMBER 12.00 UUR naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP
Utrecht of via internet naar
. U kunt de puzzel natuurlijk
ook oplossen en inzenden via onze website
. Veel succes!
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal
1. roofvogel; 7. benaming voor ’s-Gravenhage; 12. plaaggeest; 13. Spaanse vriend;
14. binnenvaartuig; 15. paardenslee; 17. boterton; 19. korte videofilm; 21. onderwijstype (afk.); 22.
zwarte agaatsteen; 24. zeer succesvolle film; 27. nachtgewaad; 28. eetbare knol; 30. ogenblik; 31.
tennisterm; 32. rakelijzer; 33. bierkan; 35. lekstok (snoep); 37. tweetal muzikanten; 38. rivier in Duits-
land; 41. Koreaans automerk; 42. plaats in Ierland; 44. familielid; 46. gebied of streek; 47. koude lek-
KRUISWOORDPUZZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
42 74
62 51 6 80 69
76 19 7 47 65 52
66
11
39 28
44 43 2
87 53
1 38
26 45
Horizontaal
1. roofvogel; 7. benaming voor ’s-Gravenhage; 12. plaaggeest; 13. Spaanse vriend;
14. binnenvaartuig; 15. paardenslee; 17. boterton; 19. k rte videofilm; 21. onderwijstype (afk.); 22.
zwarte agaatsteen; 24. zeer succesvolle film; 27. nachtgewaad; 28. eetbare knol; 30. ogenblik; 31.
tennisterm; 32. rakelijzer; 33. bierkan; 35. lekstok (snoep); 37. tweetal muzikanten; 38. rivier in Duits-
land; 41. Koreaans automerk; 42. plaats in Ierland; 44. familielid; 46. gebied of streek; 47. koude lek-
kernij; 48. soort bowlen; 49. toespraak; 50. vergrootglas; 52. gespitste mond; 54. marmersoort; 56.
gat in het ijs; 58. Russische munt; 61. (mensen)soort; 62. toespijs op het brood; 64. Engelse titel; 65.
Europeaan; 67. arrondissement (afk.); 68. kippenloop; 70. kampeerverblijf; 72. sluw dier; 73. bloe-
m ntentoonstelling bij Lisse; 76. muzieknoot; 77. drietenige luiaard; 78. a rdhoogte; 79. verbond
(liga); 81. familielid; 82. duw (zet); 83. uiting van slaap; 84. Nederlandse rivier; 86. Europes vr uw;
87. grote nederigheid.
Verticaal
1. l tterkeer; 2. loofboom; 3. glansverf; 4. rijstbrandewijn; 5. soldatentas; 6. ijverig i sect;
7. tak van sport; 8. sportief; 9. vruchtennat; 10. te koop (afk.); 11. ladderzat; 16. meisjesnaam; 18.
knaagdier; 20. Europeaan; 21. paleis in Apeldoorn; 23. plakband; 25. uurwerk; 26. deel van kachel;
27. Europeaan; 29. denksportbeoefenaar; 32. periode van volwassen worden; 34. jongensnaam; 36.
t ke g rei; 37. iel (mager); 39 rmholte; 40. bet alplaats; 42. bloedg ver; 43. land in Zui -Azië; 5.
namaak; 46. schaakterm; 51. plaats in Noord-Brabant; 53. godin van de dageraad; 54. begin (start);
55. knapperig; 56. arbeid (taak); 57. binnenste deel; 59. doorbraak; 60. Europees land; 62. plaats in
België; 63. in de echt verbonden; 66. vrouwtjesschaap; 67. algemene energieraad (afk.); 69. kloos-
terzuster; 71. wolvlokje; 73. bedehuis; 74. wild zwijn; 75. rij wachtende auto’s; 78. dierengeluid; 80.
rivier in Utrecht; 82. onmeetbaar getal; 85. boksterm (afk.).
KRUISWOORDPUZZEL
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook