De Utrechter Week 46 - page 3

Wij kwamen dan samen op maandag-
middag (onze vrije middag) bij cafe
OKAY, in de Damstraat in Utrecht.
Kastelein Teus en zijn lieve vrouw
Geertje de Bruin zwaaiden daar de
scepter en waren heel aardige mensen.
Afijn, daar kwamen wij dus samen in
allerlei gekke klederdracht. Er werden
alvast de nodige biertjes ingenomen en
dan werd er tevens al wat ingezon-
gen. Meestal werd daarna de Chinees
Yong An in de Kalverstraat een beetje
luidruchtig bezocht (loempia, bami,
gebakken ei). Die Chinees was dan
ook weer blij dat zijn meubilair alle-
maal nog heel was als wij vertrokken
waren. De Chinees, getrouwd met een
Nederlandse vrouw, had trouwens een
heel mooie dochter. Maar dit terzijde.
Tivoli
Daarna door naar Tivoli. Het houten
noodgebouw op het Lepelenburg, dat
om een paar bomen van het park was
heen gebouwd. Die bomen stonden in
de garderobe. In Tivoli gebeurde het
allemaal. Dansen en polonaise lopen,
meisjes ontmoeten. Veel plezier ma-
ken onder de bezielende leiding van
carnavalsvereniging De Muilezels met
hun majorettes. Er was een grote zaal
waar volop levende muziek was. Daar
werd gedanst, gezongen en gehost.
Het was gewoon topsport. En wat een
atmosfeer! Beregezellig.
‘Mijn naam is haas’
Even bijkomen deed je in een soort
gang naast de grote zaal, alwaar je met
een versnapering en/of sigaretje even
rustig kon zitten en wat kletsen en
soms ook wel wat kussen als je geluk
had. Dat was dan een meevallertje.
Het was ieder jaar een zeer gezellige
belevenis. Ik weet nog dat het liedje
‘Mijn naam is Haas’ toen erg in was.
Nou, ik heb nog nooit zo veel vrou-
welijk geklede hazen op een avond in
een zaal gezien. Prachtig gewoon. Een
jager zou er jaloers op zijn geweest.
Het werd natuurlijk altijd laat en na
afloop moest je iets zien te regelen om
thuis te komen. Lopend of met een
meisje een stuk meerijden op de fiets.
Bussen reden er niet meer en een taxi
was te duur. Je moest maar zien hoe je
het redde toch nog even van je warme
bedje te genieten. Want de volgende
dag in alle vroegte moest er wel weer
gewerkt worden in de koude slagerij.
Dan moest je het weer ontgelden en
werd je gestraft voor het feestje dat je
had gehad. Maar ik had het nooit wil-
len missen en ik denk vele mensen die
er toen bij waren ook niet. Zij zullen
er met een glimlach aan terugden-
ken. Bekende feestgangers, carna-
valvierders onder de jonge slagers,
waren: Van Beek, Van de Berg, Van
Eick, Gels, de Loomannen, de Van
Schaiken, Uiterwaal, de Vockings, Van
Vliet, Van Zijl en als bijvangst Ton
Zwarthoed als visboer. Ha ha ha!
Koos van Schaik
Utrechts carnaval met muilezels en hazen
Toen ik een tijdje terug las over carnaval en het ook op tele-
visie zag, moest ik weer denken aan onze jeugd, waarin hard
werd gewerkt, maar ook nog wel eens streken werden uitge-
haald en ook werd gelachen. Hoewel Utrecht nou niet echt een
carnavalsstad is, hadden wij, als jonge slagers en aanverwan-
ten in de jaren zestig toch wel een carnavalsfeest.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 14 november 2017
pagina 3
Mensen die zich opiniemaker noemen
of bij een adviesbureau werken of die
zichzelf bestempelen als creatieveling,
leggen het wegwerken van probleem-
pjes altijd op het bord van een ander.
Om dat niet zo te laten opvallen, heb-
ben ze standaard een versluierende zin
tot hun beschikking “WE MOETEN
VOOR DIT PROBLEEM MET ZIJN
ALLEN EEN SLIMME OPLOSSING
ZIEN TE VINDEN”. Met dit zinnetje
zeggen ze dat we allemaal zouden moe-
ten meedenken aan een oplossing voor,
laten we zeggen de verkeersdrukte. Met
dezelfde reeks woorden wordt erop
gewezen dat een gewone oplossing niet
voldoet en dat de zaligmakende oplos-
sing uitgekiend moet zijn. Tenslotte is,
diep verborgen in dit cliché, de waar-
heid verstopt dat degene die hem in
de mond neemt zelf geen flauw benul
heeft hoe de verkeersdrukte aangepakt
moet worden. Anders dan dat het op
een slimme manier moet en niet op een
domme. “We moeten voor dit probleem
met zijn allen een slimme oplossing
zien te vinden” is qua uitspraak even
nietszeggend als de constatering dat
regen nat is. Of dood niet levend. “Om
ongewenste intimiteiten in het leger te
voorkomen, moeten we met zijn alle
werken aan een breed gedragen slimme
oplossing.” “De opwarming van de
aarde met alle akelige gevolgen voor
mens en dier, vraagt urgent om een rijk
palet aan slimme oplossingen.” “Om
met minder geld en minder mensen
juist meer in de zorg te kunnen doen,
dat vraagt om slimme initiatieven!”
Deze drie visieloze uitspraken - slimme
oplossingen hebben wel iets weg van
ontsnapte criminelen, die worden ook
vaak tevergeefs gezocht - hoorde ik
binnen een uur voorbijkomen. Op BNR
radio. Daarna moest de stroom van de
radio af, omdat er een slimme stroom-
en een net zo slimme gasmeter werd
geplaatst. Twee miljoen huishoudens
krijgen die dingen. Dat kost pakweg
500 miljoen euro, maar dat geeft niks,
want de energiegebruikers betalen dat
bedrag in de meterhuur terug. En meer
dan dat wanneer de investering is te-
rugverdiend en de meters blijven lopen.
Die slimme meter kan niks meer dan u,
want de meterstanden doorgeven kon u
ook. En toen u dat deed vond niemand
u slim. Bij meters ligt de slimheidslat
lager, vermoed ik. Behalve sneller gaan
lopen als u de wasmachine aanzet, en
weer langzamer als de was klaar is,
kan die meter precies niks. Niet eens
zeggen dat de koelkast aan vernieu-
wing toe is omdat het stroomverbruik
explodeert. Of de droogtrommel. Of
wat dan ook.
Toch ben ik blij dat ik deze slimme me-
ters kreeg, want toen de installateur na
het plaatsen controleerde of ik ergens
een gaslek had, bleek dat een gediplo-
meerde beunhaas tien jaar terug tien
meter plastic waterleidingbuis gebruikt
had in plaats van duurdere plastic
gasbuis. Poreus als een zeef mijn wa-
tergasleiding. Mijn slimme oplossing?
Een goede loodgieter bellen.
Bijna aan het gas geweest
Als er schimmel op de muren van uw badkamer de kop ontsteekt,
dan vermoed ik dat u daarvoor een frisse oplossing zoekt. Als uw
haar als gevolg van de daaruit voortvloeide werkzaamheden vol
vuil zit, acht ik u goed in staat ook dit probleempje schoon te sop-
pen. Want u en ik lossen vervelende problemen simpel op, toch?
Rare hoedjes en 'soepjurken'
Voor carnaval werden alle kledingkasten geplunderd
HWtje
HWtje
Op de schouders
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook