de oud utrechter week50 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Het bracht me in gedachten terug naar
een situatie waarin ik mijzelf bevond,
de dagen voor Kerstmis 1952. Bijna
zeven jaar was ik. Nederland herrees.
We woonden in de Hermannus Elco-
niusstraat ‘op Zuilen’, onder de rook
van Werkspoor en de staalfabriek van
Demka. Aan het eind van de middagen
was het al donker en zag je ze gaan;
honderden werknemers op de fiets. En
donkerblauwe bussen met TP op de
flanken vervoerden tientallen arbeiders
terug naar hun huizen. Vaak stonden
we ernaar te kijken als ze voorbij-
kwamen. Vuile, vermoeide gezichten
achter beslagen ramen. Ronkende,
walmende dieselmotoren en tiental-
len lichtjes van fietsen in de donkere
schemering voor Kerst.
In onze straat verliep het leven
volgens vaste regels. Je kende elkaar.
Het waren grote gezinnen. Katholiek,
hervormd, gereformeerd. En aan drie
huizen hing op 1 mei de rode vlag
uit. Als kind merkte je die verschillen
niet. Je speelde met elkaar. Alleen op
zondag was dat anders. Dan ging ieder
een kant uit. M’n katholieke vriendje
Hans spande de kroon. Hoe vaak die
wel naar de kerk ging; zeker nu, tegen
Kerst. Vaak ook om zomaar te kijken
en hij kon prachtig vertellen over een
stal zo mooi. Tussen de pilaren van die
grote Ludgeruskerk aan de Amster-
damse Straatweg was hij gebouwd.
Opbieden
Hans kon er geen genoeg van krijgen
en ik begon tegen hem op te bieden.
Wat hadden wij in onze Oranjekerk?
Natuurlijk de hoogste kerstboom van
de hele wereld. Met echte kaarsjes die
de koster in het bijzijn van de kinderen
van de Zondagsschool ontstak. Om
maar te zwijgen van de kerstkrans
en het boekje van schoolmeester Van
der Hulst dat je aan het einde van het
Kerstfeest kreeg. We waren arm, maar
eigenlijk ook rijk.
Het moest ervan komen, maar durfde
en mocht ik wel? “Toe nou joh”, zei
Hans, “gao nouwis een keertsie mee;
me vaoder hep de beelde zo mooi
geverref, dat môje ech een keertsie
gezien hebbe!” Na lang aarzelen zei
ik: “Goed, ik doe het, maor dàn wel
gelijk oversteke; ik bij jou maor dàn jij
donderdàgaovond ook bij mijn!”
Met kloppend hart liep ik mee die
avond, naar het Lof. Er was een
wijwaterbakje waar Hans z’n hand in
stak. Ik liep er met een boog omheen.
Een vreemde indringende geur prikte
in m’n neus. Voor in de kerk knikte
Hans door z’n knieën en maakte een
kruisje. Schuchter, met een hoofd als
vuur, sloop ik achter hem aan. Hans
fluisterde opgewonden en wees: “Kijk
dàn; daor, daor is het!” Voor mij in
de duisternis van de nis was... de
stal! Hoog rezen figuren voor mij op.
Goud flonkerde en Wijzen in prachtige
gewaden knielden neer. De kribbe was
een voederbak gevuld met stro. Hans
straalde. “Kijkes naor die ene, die
donkere, hij glimp zo dat het lijk of de
verref nog nàt is ‘k zee et toch, hep me
vaoder gedoa.”
Zorgen
Ik begon me grote zorgen te maken
of dit alles wel kon voor mij en of
niemand me gezien had. Vòòr het Lof
begon, schoof ik achter de pilaren
langs, de kerk uit, de duisternis in,
naar huis. M’n moeder vond dat ik wel
erg lang buiten gespeeld had. Ze vroeg
gelukkig niet verder.
Dagenlang zag ik Hans niet. Hij had
het druk. Hij moest dienen in de mis.
Op de Hervormde Gemeente School
waren deze dagen gezellig. Met z’n
46-en zaten we twee aan twee in de
schoolbanken als de meester, gehuld
in de rookwolken van z’n sigaar,
voorlas aan het einde van de dag.
Langzaam kwam het Zondagsschool-
kerstfeest dichterbij. Zou Hans het
durven, net als ik?
Die donderdagavond gingen we over
de Amsterdamse Straatweg naar de
Oranjekerk. Een enkele auto verbrak
de duisternis van de klinkerweg. Met
een hoog gierend geluid begaf de
laatste groene NBM-bus zich naar
Amsterdam en in een lange rij gingen
we door de grote deuren de kerk bin-
nen. Het groene lampje brandde; bij
uitzondering mocht je vanavond gelijk
overal gaan zitten. De koster stak
kaars voor kaars aan en langzaamaan
kwam de boom tot een lichtend leven.
Het Kerstverhaal klonk en ik zag ze
liggen; de schatten aan de voet van
de boom: de krans, de sinaasappel en
het boekje met je naam erin. Je kneep
je ogen tot spleetjes om de lichtjes te
laten dansen, maar ook om het beeld
haarscherp te krijgen: Wat zou de
titel van het boekje dit jaar zijn? Net
als ieder jaar was het de dominee die
eindigde; een grote, donkere, zware
man. Toen klonk het ‘Ere zij God’. Ik
had Hans verteld dat hij, als dat zou
klinken, in de hal achter het gordijn
moest staan. Dan was de kerkdienst
afgelopen en zou ik er snel aankomen.
Zou hij gedurfd hebben? Met m’n
boekje, m’n krans en m’n sinaasappel
snelde ik naar de deur. Daar stond hij,
verscholen achter het grote vierkante
offerblok. “Kom op joh”, zei ik, “daor
staot ie…istie niet prààchtig het is de
mooiste boom vàn de hele wereld.”
“Je hè gelijk”, zei Hans. “Wat ben ik
blij dàk gekomme ben.” Met z’n allen
liepen we naar huis. De kerstkrans
werd onderweg verdeeld en het boekje
kreeg Hans ook te lezen.
Het was een tijd van vele geloofs-
culturen en politieke kleuren in één
straat, van hardwerkende mensen,
de ellende van een oorlog achter
zich latend, werkend aan een nieuwe
toekomst. We beleefden het wonder
in die dagen, toen Nederland nog zo
overzichtelijk leek. In harmonie naast
elkaar, maar toch met elkaar en zo
maar, door die stal met die voederbak
en door die mooiste boom van de
wereld, klonk het lied van de engelen.
Wij hadden het wonder gezien! Dit
alles flitste die morgen in de hal van
onze school door mijn gedachten toen
het nogmaals klonk: “Meester? Mag
het nou? Mag ik dat stalletje laten
zien op school?” Ik hoef u niet te ver-
tellen wat toen mijn antwoord was.
Nico Jongerius
Unieke kerststal en allermooiste boom
Dinsdag 12 december 2017 . Jaargang 8, nr. 25
Deze week o.a.:
Peter
Ammerlaan
Pag. 5
Contact
dankzij krant
Pag. 7
Handballer
Harrie Schrik
Pag. 9
Moeders
kerstritueel
Pag. 11
De Sint Ludgeruskerk in 1972,met rechts de pastorie.De kerk is inmiddels afgebroken.
Oplage: 55.30 ex.
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat
hands zorghulpmiddelen
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
rgoutlet
Utre cht
ZORGOUTLET
UTRECHT
VERHUISD!
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal w r e . Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat
ehands zorghulp iddelen
groeit. Ze opende d arom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergo dt lang niet altij e koste n dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen
g eit. Ze
nlangs en grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
Winkelcentrum Overvecht -
Tel: 06 55 15 89 65 - 6 dagen per week open
rollato otm biel, rolstoel f een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
rgoedt lang iet altijd de kosten en da kan het ee prijzig verhaal worden. Bij
RGOUTLE U RECHT erken ze dat ook
orghulpmiddelen
oeit. Ze openden aarom onlangs een rot re winkel i Shoppingcenter Overvecht.
Zo
e
ator, sc tmobiel, rolstoel of e n sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
edt lang niet al ijd de kosten en dan kan het e prijzig verhaal worden. Bij
UTLET U RECHT
en ze dat o
zorghulpmiddelen
r it. Ze openden d arom onlangs e rot r wink l in Sho pingcenter Overve ht.
pe i
ctie: en rollator voor maar € 35,- (op is op!).
Op alle producten zit garan
oud kunt u
bij ZORGOUTLET UTRECHT
ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW
10% ExtRA kORtING op onze
scootmobielen, ook 2e hands
Ook voor onderhoud en reparaties
n rollato otmobiel, rolstoel f een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
e goedt lang niet altijd d kosten en dan kan het ee prijzig verhaal word n. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen
roeit. Z o
gs en ro ere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Zorgoutlet
Utrecht
ZORGOUtLEt
UtREC t
VERHUISD!
Een o ator, sco tmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gem ente (WMO)
v r edt lang niet altijd de kost n en dan kan het en prijzig verhaal worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag n ar t eedehands zorghulpmiddelen
gr eit. Ze
gs en grot re winkel in Shoppingcenter Overve ht.
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
n
oud kunt u
rollator € 49,95
oP=oP
Fijne Feestda e
Digital
Radio
€299,
-
Audio
Zaal
Dé iFi zaak van Utrecht
De Ruark Audio R1 - Limited Edition Radio met
o.a. Digital radio, F en Bluetooth.
Een gelimiteerde uitgave in Satijn Seagreen.
Ook te verkrijgen in Walnoot, wit en zwart.
Liever Stereo? Dan is de R2 te verkrijgen in
Walnoot, zwart en wit.
Nachtegaalstraat 72, Utrecht-oost, 030-8898500
“Meester, wij hebben thuis een Kerststalletje, mag die een keer-
tje mee naar school?” Het is alweer enkele jaren geleden. Zeven
jaar was ze en met glimmende ogen keek ze me verwachtingsvol
aan in de hal van m’n school. Een dilemma voor een hoofdmees-
ter van een School met de Bijbel.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook