de oud utrechter week50 - page 5

Het koor bestaat 66 jaar en telt nu 25
zangers. Tijdens het hoogtepunt, in
de jaren tachtig, waren dat er 45. Het
koor werd in 1951 opgericht door de
toen 33-jarige Oekraïense dirigent en
musicoloog dr. Myroslaw Antonowy-
cz. Vlak na de Tweede Wereldoorlog
zijn veel Oekraïners, waaronder Anto-
nowycz, hun land ontvlucht en in vele
landen terechtgekomen. Ze mochten
in hun eigen land, door de Russische
overheersing, hun katholieke geloof
niet meer uitoefenen. Onder hen die
in Nederland belandden bevond zich
een groep seminaristen, aankomende
priesters, die volgens de byzantijnse
ritus in katholieke kerken in ons land
uitvoering gaven aan liturgieën en
concerten. Na verloop van tijd studeer-
den de seminaristen af en zwermden
ze als priester uit over de hele wereld.
Hun zang had toen zoveel indruk ge-
maakt dat Antonowycz werd gevraagd
een nieuw Byzantijns koor samen te
stellen met Nederlandse zangers. De
liedteksten werden door Antonowycz
fonetisch opgeschreven, zodat het
oorspronkelijk klonk.
A capella
“Mijn opa Piet behoorde in 1951 bij
de eerste zeven leden van het net op-
gerichte koor”, vertelt Peter Ammer-
laan. “We hadden een echt muzikaal
gezin, waar veel spontaan gezongen
werd. Mijn vader was ook met het
zangvirus besmet en werd lid van het
koor. Daardoor kwamen bij ons thuis
veel zangers over de vloer tijdens
feestjes. Voor mij, als kind, voelde het
aan als een grote familie. Ik noemde
die zangers dan ook altijd oom. Het
Byzantijns koor zong a capella, dus
zonder muzikale begeleiding en
zonder microfoon. Dat maakte het
voor mij nog indrukwekkender. Het
was dan ook geen vraag of ik lid zou
worden. Mijn eerste optreden in het
koor was in 1992, na een gebruikelijke
auditie en zangtest, waar ik met vlag
en wimpel voor slaagde. Daarvoor,
vanaf mijn vijftiende, was ik al lid van
Michael jongerenkoor in de Bilt.”
Emotionele belevenis
Het Utrechts Byzantijns Koor gaf
al uitvoeringen in paleis Soestdijk,
de Sint Pieter in Rome en de Royal
Alberthall in Londen. “Ons koor heeft
als doelstelling de Byzantijnse liturgie
en Oekraïense volksmuziek in
het westen te promoten. Daarom
dragen we traditionele kleding. Een
folkloristisch pak met rode danslaar-
zen, blauwe pofbroek, wit geborduurd
hemd met rode sjerp. In mei dit jaar
hadden we een aantal optredens in
West Oekraïne, waaronder de schouw-
burg van de provinciestad L’viv.
Het is de geboortestreek van onze
oprichter en ook van onze huidige
vrouwelijke dirigent Iryna Gorvanko.
Het was voor de 500 bezoekers een
bijzonder emotionele belevenis dat
een koor uit Nederland zong in hun
zo dierbare volkscultuur. Vergelijk
het eens met een mannenkoor uit de
Oekraïne dat in Utrecht ‘Als ik boven
op de Dom sta’ of ‘Uterech me stadsie
daar gebeurt van allerhand’ zingt.”
Nieuwe leden
Het koor heeft een afnemend ledental
en zoekt nieuwe jonge leden. “Voor
ons is jong vanaf een jaar of veertig.
Er is gemiddeld een officieel optreden
per maand. Dat kan ook in het buiten-
land zijn, omdat er in allerlei landen
Oekraïners wonen, die erg gehecht
zijn aan hun culturele achtergrond. We
dragen dan als amateurs persoonlijk
wel bij in de kosten van de reis en
verblijf. Elke donderdagavond repete-
ren we in de Johannes de Doperkerk
in Hoograven. De onderlinge band
van de leden is hecht, velen kennen
elkaar lang en hebben lief en leed
meegemaakt. Mannen die zich bij
ons koor willen aansluiten, worden
uitgedaagd tot hoge zangprestaties.
Het is prachtige muziek, maar het
kost tijd het te leren. Belangstellenden
worden aangenomen na het doen van
auditie en krijgen ondersteuning van
een zangpedagoog en een mentor.”
Volkscultuur
De ziel waaruit het Utrechts Byzan-
tijns Koor in 1951 is ontstaan, zit er
volgens Peter Ammerlaan nog steeds
in. “Het was wel vreemd dat ik teksten
zong die Oekraïners konden verstaan,
maar ik zelf niet. Daarom ben ik me in
de cultuur van het land gaan verdiepen
en ben ik de taal gaan leren.”
Bewoners van Oost-Europese landen
hebben, anders dan die van wes-
terse landen, over het algemeen meer
betrokkenheid bij de eigen historie.
Familieverhalen gaan vele generaties
terug. Ouderen zijn een voorbeeld
voor jongeren en familieverbanden
leven sterk. Dit uit zich in Oekraïne
in de specifieke volkscultuur en kleur-
rijke kleding met zang en dans. Dat
gaat veelal gepaard met de nodige
drank. Bijzonder is dat deze traditie in
stand bleef, terwijl juist het naoorlog-
se communisme dit wilde tegengaan
en verbieden. Een verklaring is de
ondergrondse gemeenschappelijke
tegenkracht die zich in Oekraïne heeft
gevormd.
Belangstellenden kunnen op de web-
site
zien welke voorstellingen er komende
periode zijn en waar men zich kan
opgeven als kandidaat lid.
Utrechts Byzantijns Koor
kan versterking gebruiken
Wie ooit een voorstelling van het voltallige Byzantijns Koor heeft bijgewoond, heeft dat nog altijd op het netvlies staan. Wat een
indrukwekkende zang en wat een prachtige kleding. Het is zang in de traditie van Byzantijnse liturgie en Oekraïense volkscul-
tuur, vol passie gezongen met volle ronde stemmen. Een overdonderend stemgeluid, zonder microfoon en zonder muzikale bege-
leiding, dat bezoekers automatisch meetrekt naar de sfeer in het land van oorsprong, Oekraïne.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 12 december 2017
pagina 5
Het Utrechts Byzantijns koor met Iryna als dirigente
Als kind werd hij gegrepen door de indrukwekkende zang van zijn vader en zijn opa. Zij zongen in het Utrechts Byzantijns Koor.
Thuis werd vroeger altijd gezongen. Nu is hij zelf al 25 jaar enthousiast koorlid. Een gesprek met Peter Ammerlaan (51)
Interview met Jan Jansen
Peter Ammerlaan
Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rus-
tig na te denken en te overleggen met vrienden
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat
nabestaanden die de wensen van de overledene
naleven, mooie en waardevolle herinneringen
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers
precies wat de laatste wens van de overledene
was. Dat komt het rouwproces ten goede.
Maar ook financieel kan het regelen van uw
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw
uitvaart vooruit bespreken en betalen, indien
u daar de financiële mogelijkheid voor heeft,
is een zekere manier om van de financiële
beslommeringen af te zijn. Als u uw begrafenis
of crematie vooraf regelt en betaalt, weet u niet
alleen dat u uw nabestaanden die zorg ontneemt,
maar u bespaart uzelf tevens kosten. U betaalt
nooit meer iets bij, ongeacht de kostenstijgingen,
die zeer realistisch zijn in deze tijd.
Barbara Uitvaartverzorging biedt deze construc-
tie, een Waardevaste Uitvaart, aan.
Om een optimale veiligheid in te bouwen
worden de gelden gestort in een apart opgerichte
Onderlinge Waarborgmaatschappij, welke uit-
sluitend tot doel heeft de toevertrouwde gelden
op verantwoorde wijze te beheren. Op uw ver-
zoek kunnen wij u in een persoonlijk gesprek bij
u thuis of op ons kantoor (in Utrecht of Vleuten),
geheel vrijblijvend, adviseren. Aan de hand van
uw wensen kunnen wij daarbij exact berekenen
wat voor u de kosten zijn.
Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u
vragen of opmerkingen?
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar.
U kunt ons bellen op 030-29 66 666 voor het
maken van een afspraak.
In ons Afscheidscentrum Vleuten kunt u ook
zonder afspraak terecht op woensdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
Uw eigen uitvaart vooraf regelen
In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?
‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn
afscheid straks
zijn voor iedereen
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook