De Utrechter Week 52 - page 10

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Woensdag 27 december 2017
pagina 10
Waarom mijn vader 258.175
sigaretten rookte
Deze intrigerende titel hoort bij de
biografie over de Utrechtse jurist en
zakenbankier Alfons Hunfeld, die zijn
dochter, journaliste Margriet Hunfeld
schreef. Haar vader was 33 toen ze
werd geboren en 51 toen hij stierf. Zij
heeft hem nauwelijks gekend. Reden op onderzoek te gaan naar
zijn leven en antwoord op de vraag waarom altijd over zijn
mogelijke zelfmoord is gespeculeerd. Reconstructie van een
fascinerend leven vol tegenstellingen.
Utrechts heimwee
Het Utrechts Archief heeft een set van
twaalf nostalgische ansichtkaarten van
Utrecht uitgegeven. Het zijn foto’s van
de Utrechtse stadsfotograaf Frans Ferdi-
nand van der Werf. Hij neemt de kijker
mee naar een Utrecht zoals je het niet
eerder zag. Een stad als uit een jaren
dertigfilm met de Galgenwaard, het oude Utrecht Centraal,
schaatsen op de singel en zelfs olifanten op de Korte Jansstraat.
Heimwee naar het Utrecht van weleer. Met gedichten van Ing-
mar Heytze. Leuk om cadeau te geven. Of gewoon voor jezelf.
Utrecht van Toen -
maandkalender 2018
Een prachtige maandkalender die inmid-
dels ‘een klassieker’ in Utrecht en om-
streken is. Met twaalf mooie platen van
het Utrecht van vroeger. Zwartwit en
ingekleurd. De kalender is uitgegeven
door Muldershouse Uitgeversmaat-
schappij in samenwerking met Catch Projecten BV. Leuk om
cadeau te geven (of te krijgen!) met de komende feestdagen!
Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter,
Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop
op
en bestel digitaal.
Ja, ik bestel:
Utrecht in vogelvlucht
Utrecht is een van de oudste steden van
Nederland, en dat is in veel straten, ste-
gen, kerken en huizen terug te zien. In
Utrechts verleden in vogelvlucht wordt
die lange geschiedenis van Utrecht aan
de hand van het meest recente archeo-
logische en historische onderzoek in
beknopte vorm verhaald. Het geeft een handzaam en helder
overzicht van wat die eeuwenoude stad aan de voet van de
Domtoren allemaal heeft meegemaakt.
111 plekken in Utrecht die je
gezien moet hebben
Utrecht kent vele verborgen schatten.
Henny van der Eng en Fenna Riethof
nemen hun lezers mee op een ontdek-
kingsreis die je tot onder de Utrechtse
straatstenen en ver daarboven brengt.
Ze wijzen de weg naar 111 bijzondere
en onvermoede plekken, bieden de beste tips en tonen Utrecht
op haar veelzijdigst. Beleef Utrecht zoals je het nog niet eerder
beleefde!
Van Stadsie tot Stad, Utrecht
1950-1975
Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton
van den Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen
1950 en 1975. Het is samengesteld met
onder andere de beste amateurfoto’s die
de auteurs kregen toegezonden na een
oproep via de lokale media en sluit aan op een gelijkna-
mige expositie die de hele maand april was te zien in het Stads-
kantoor in het kader van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’.
Henk. Het levensverhaal van
Henk Westbroek
Henk Westbroek kennen wij allemaal
als de columnist van pagina 3 van De
Oud-Utrechter. Maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat hij natuur-
lijk nog duizend en één andere dingen doet
en
heeft gedaan. Over Henk is een mooie biografie verschenen.
Openhartig van toon, net als Henk zelf. Over zijn jaren bij pop-
groep Het Goede Doel, over zijn café Stairway to Heaven, over
zijn politieke avonturen en over nog veel meer. Opgetekend
door Martin Groenewold.
Het Ramblers Dansorkest (1944) - Hilversum
Expres(s) (CD)
De nieuwe Doctor Jazz CD
is uit. Hij bevat de voor de
swingliefhebbers interessante
opnamen van The Ramblers
voor Decca in 1944 en en-
kele niet eerder uitgegeven
opnamen van The Ramblers
voor de Nederlandsche Omroep en GTB.
Oma kan jij nog huppelen
‘Oma kan jij nog huppelen?’ is een ver-
halenbundel over klein geluk. Een boek
vol kleine wijsheden over grote geluk-
smomenten. In een bonte verzameling
rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare
situaties, gekke types, oude liedjes en
kostbare herinneringen zorgvuldig aan elkaar.
Met haar verhalen en gedichten wil ze de lezers raken, laten
lachen en vooral laten meedoen. Voor wie kan genieten van
haar bijdragen in de rubriek ‘Geluksvogels’ in deze krant is dit
boek een absolute aanrader. Voor wie haar werk niet eerder las
een mooie kans op een kennismaking met deze Utrechtse.
€ 19,95
€ 9,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 16,95
€ 24,95
€ 19,90
€ 17,95
€ 12,95
Waarom mijn vader 258.175 sigaretten rookte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,95
Utrechts heimwee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 9,95
Utrecht van toen (maandkalender) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 14,95
Utrecht in vogelvlucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 14,95
111 Plekken in Utrecht die je gezien moet hebben . . . . . . . . . . . . . € 16,95
Van Stadsie tot stad, Utrecht 1950-1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,95
Het Ramblers Dansorkest (1944) – Hilversum Expres(s) . . . . . . . . . . . € 17,95
Henk. Het levensverhaal van Henk Westbroek . . . . . . . . . . . . . . . € 19,90
Oma kan je nog huppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12,95
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook