De Utrechter Week 52 - page 6

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Woensdag 27 december 2017
pagina 6
Parkcafé Buiten BV.
Prins Hendriklaan 2
3583 EL Utrecht
Tel: 030 2543543
Elke laatste week van de maand:
Acties & Weekmenu
Onze fameuze biologische spareribs
met salade en friet
€ 18,50
De eerst volgende spareribweek is 27 t/m 30 december
Afhalen kan ook voor € 16,50
Verbluffend resultaat!
Ze belooft geen gouden ber-
gen, Charifa van Slooten,
maar de resultaten van haar
behandelingsmethoden Dif-
ferently Slim en lymfedrai-
nage liegen er niet om. Vele
cliënten hebben hier baat bij
en kiezen voor en combinatie
van beide methoden. In haar
sfeervolle zaak Hair & Body
in Maarssen legt zij uit:
‘’Differently Slim helpt afval-
len op een gezonde, eenvou-
dige manier”
Zelfs zonder sportschool of
dagelijkse
buikspier-oefe-
ningen. Juist als je gezond-
heidsklachten hebt waardoor
je niet kan of mag sporten
biedt deze methode de juis-
te oplossing voor één-twee
maatjes minder, om specifie-
ke zones aan te pakken of om
het figuur te verstevigen. Met
meetbaar en blijvend resul-
taat. Met behulp van elektro-
des op de huid worden pijn-
loze golven naar de spieren
gestuurd, waardoor deze aan
het werk gaan. Het lichaams-
vet wordt afgebroken, de op-
bouw van cellulitis neemt af,
de spijsvertering versnelt en
de bloedcirculatie verbetert.
Geen sportschool!
Een behandeling van 30 mi-
nuten staat gelijk aan 2 à 3
uur actief sporten. Door de
opbouw en versterking van
de spiermassa zie je ook vaak
verlichting bij aandoeningen
als lage rugpijn, MS, reuma
en fybro-myalgie.’’ Dat laatste
wordt bevestigt door Marjan,
die zowel fybromyalgie als
vaak lage rugpijn heeft:
“Voor mij is de winst groot
Dit is mijn exclusieve sport-
school geworden!’’
Lymfedrainage speelt een
belangrijke rol in ons immu-
niteitssysteem en zorgt voor
de afvoer van ziektekiemen,
afvalstoffen,
spanningen,
pijn- en stresshormonen. Een
blokkade kan deze constante
‘schoonmaak’ flink tegenwer-
ken. Allerlei klachten kunnen
het gevolg zijn. Aanhouden-
de vermoeidheid, hoofdpijn,
slechte verbranding, vage
pijnklachten, rusteloze benen
of vocht vasthouden. Blok-
kades opheffen zorgt voor
verbluffende resultaten. ‘’Ik
was bijzonder sceptisch’’,
vertelt Jacqueline openhartig.
‘’Ik had alles al geprobeerd
en ken alle diëten uit mijn
hoofd. Zodra je weer ‘nor-
maal’ gaat eten zit al-les er
binnen de kortste keren weer
aan, met dankzij het beken-
de jojo-effect nog wat pond-
jes extra. De laatste jaren,
terwijl ik veel sport, kreeg
ik er niets meer af. Maar nu,
val ik langzaam maar zeker
af, mijn huid straalt, ik voel
me veel energieker en mijn
chronische hoofdpijn is ver-
dwenen.’’ Ook de op leeftijd
zijnde Tonnie is vaste klant:
‘’Ik breng mijn kleinkinderen
lopend naar school, dat heb
ik in geen jaren gekund!’’
Proefbehandeling?
Gewoon eens doen!
Ukuntnueenvrijblijvendeproef-
behandeling probe-ren voor een
aantrekkelijke prijs van
19,95.
Dit is inclusief meting van de
lymfeblokkades en een behande-
ling. Bel enmaak een afspraak!
Hair & Body
Buitenweg 26B,
3602 PSMaarssen
Tel. 0346-555957
Minder gewicht en een
stralender gezicht
ADVERTORIAL
lu end resultaat!
l ft ge n gouden ber-
arifa van Slooten,
e resultaten van haar
lings ethoden Dif-
ly Slim en lymfedrai-
ieg er niet om. Vele
i ten heb en hier baat bij
iezen vo r en combinatie
ide methoden. In haar
l e za k Hair & Body
a rs en legt zij uit:
i erently Slim helpt afv l-
e n gezonde, e nvou-
ier”
fs zonder sportschool of
jkse
buikspier-oef -
. Juist als je gezond-
sklachten hebt waardoor
iet kan of mag sporten
ze ethode de juis-
s ing vo r é n-twee
inder, om speci e-
es a n te pak en of m
g r te verstevigen. Met
blijvend resul-
et behulp van el ktro-
e huid worden pijn-
lven na r de spier n
, a rdo r dez aan
rk ga n. Het lichaams-
rdt afgebroken, de op-
an cellulitis neemt af,
ijsvertering versnelt en
circulatie verbet rt.
ortscho l!
andeling van 30 mi-
sta t gelijk a n 2 à 3
actief sporten. Door de
e versterking van
ier as a zie j ook vaak
lichting bij aandoeni gen
lage rugpijn, MS, reuma
ro- yalgie.’’ Dat laatste
t bevestigt do r Marj n,
o el fybromyalgie als
lage rugpijn heeft:
o r mij is de winst groot
is mijn exclusiev sport-
l ge orden!’’
fedrainage spe lt een
ijke rol in ons immu-
its yste m en zorgt voor
er van ziektekiemen,
lsto en,
span i gen,
j - en stres hormone . Een
ade kan deze constante
a k’ ink teg nwer-
. Allerlei klachten kunne
l zijn. Aanhouden-
r oeidheid, hoofdpijn,
te verbranding, vage
j lachten, rusteloze b n
t vasthouden. Blok-
he en zorgt vo r
l ende resulta en. ‘’Ik
ijzonder sceptisch’’,
lt Jacqueline openhartig.
Ik had alles al geprobeerd
al e diëten uit mijn
. Zodra je weer ‘nor-
’ ga t eten zit al-les er
de korts e ker n weer
et dankzij het bek n-
j - ect nog wat pond-
tra. De la ts e jaren,
ijl ik veel sport, kreeg
er niets me r af. Maar nu,
ik langza m maar zek r
ijn huid straalt, ik voel
l energieker en mijn
ische ho fdpijn is ver-
.’’ Ook de op leeftijd
j e Ton ie is vaste klant:
Ik breng mijn kleinki deren
na r scho l, dat heb
in ge n jaren gekund!’’
f
deling?
e ns doen!
kuntnueenvrijbli vend proef-
ling probe-ren voor een
kelijke prijs van
.
is inclusief meting van de
fe lok adeseneenbehande-
.Belenmaakeenafspraak!
i dy
i
eg 26B,
ar sen
.
-
.nl
VERTORIAL
Minder gewicht en
een stralender gezicht
in 2018
Meer dan 1 miljoen lezers!
Mango heeft 12 winkels in Nederland
Zie:
MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE SHOWROOM:
Franciscusdreef 74, 3565 AD Utrecht
OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR
GRATIS VOUWSCOOTMOBIEL BIJ MANGO
BIJ AANSCHAF VAN EEN CITYCAR A50 OF LION 4
CITYCAR A50
PANTHER 3
MAX MOBIEL
LION 4
NU MET GRATIS
JOHNNY REMOTE
T.W.V. 2.495, -
NU MET GRATIS
CAT 4 T.W.V. 1.295, -
Ideale boodschappenauto
Overal parkeren - zelfs op de stoep
Zeer compact en wendbaar
Compact en wendbaar
Veel beenruimte
Inclusief 1 jaar
pechhulp ism ANWB
Geen rijbewijs nodig
Overal parkeren - zelfs op de stoep
Oplaadbaar aan ieder
stopcontact
Rolls Royce onder scootmobielen
Uitstekende vering en comfort
Geschikt voor langere afstanden
Inclusief 1 jaar pechhulp
ismANWB
25
km/u
60
km
25
km/u
60
km
voor
8.995,-
voor
1.695,-
voor
15.995,-
voor
5.495,-
Acties geldig t/m 20 januari 2018 en zolang de voorraad strekt.
MEER INFORMATIE? KIJK OP
MANGOMOBILITY.NL
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)
COMBI-DEALS
OF LEASE
VANAF 349,-
COMBI-DEALS
13
km/u
40
km
45
km/u
40
km
Zelfopvouwend scootmobiel
met afstandsbediening
Snel demontabel in 5 delen
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook