De ingestorte luifel

24 augustus 2015, door Vanessa Wallast

AM235

Naar aanleiding van uw artikelen over het pompstation aan de Middellandstraat wil ik u graag een aanvullende gebeurtenis vertellen, waarvan het mij verbaasde dat er niet eerder melding van is gemaakt.

Ik kan mij nog herinneren, vermoedelijk in de jaren ’70-’80, dat het hele dak (de luifel) van het station naar beneden is gestort. Ik heb gehoord dat wateroverlast op het dak de oorzaak is geweest. Zo’n luifel had nogal hoge dakopstanden, zodat er een robuuste dakrand ontstond om de reclamekleuren goed tot uiting te laten komen. Door deze hoge opstanden, ontstond een soort badkuip met op de hoeken vier, ter hoogte van de kolommen, hemelwaterafvoeren. Naast het station was er een verleidelijke grasstrook, langs de Heemraadssingel, die tot voetbal uitnodigde. Vanzelfsprekend belandde er wel eens een bal op de luifel. Of de jongens durfden het niet te melden of de popbedienden hadden er geen trek in om met ladders zo’n bal te pakken, maar de ballen bleven liggen. Nu is één bal nog geen probleem, twee ballen gaat ook nog wel, maar door de tijd bleef er gevoetbald worden en, u voelt het al aan uw water (hoe toepasselijk), de vierde bal sloot de laatste afvoer af, want ballen hebben nou eenmaal de neiging om met de stroming mee te gaan. Na een hele natte periode, met hier en daar een stortbui, vulde de badkuip zich geheel en daar waren de kolommen niet op berekend. Het hele zaakje stortte in. Bij mijn weten zijn er geen er geen slachtoffers gevallen, omdat het in de nacht gebeurde.

Door dit soort ervaringen door het hele land, is in het bouwbesluit opgenomen dat, als dakranden hoger zijn dan zeven centimeter, er naast hemelwaterafvoeren ook een aantal rechthoekige sleuven, net boven het hoogste punt, aangebracht moesten worden. Omdat deze sleuven niet aangesloten zijn op de afvoeren wordt er bij verstopping direct gewaarschuwd, door het uitstromende water. Ik vraag mij af of er in archieven of bij particulieren nog foto’s bestaan.

De omgeving van de Middellandstraat is mijn bekend, omdat ik nogal wat jaren in dienst ben geweest bij de BAM die een afdelingskantoor had aan de ’s Gravendijkwal 23. Deze periode bij de BAM herinner ik me al een hele prettige tijd met alle collega’s en de dames van de administratie. Tegenwoordig is het pand een Chinees gebedshuis of zoiets.

Henk Kraan
Roland Holststraat 11
2902 AE  CAPELLE AAND EN IJSSEL
010-4584693


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Het Welzijnswarenhuis