Westport Notarissen richt Westport Foundation op

7 december 2021, door Timo Pauw

De Westport Foundation is begin november opgericht. Westport Notarissen heeft het initiatief hiertoe genomen omdat de overtuiging bestaat dat verantwoordelijkheid verder reikt dan de eigen onderneming. De collega’s van Westport Notarissen zetten zich middels de Westport Foundation in om daadwerkelijk iets voor een ander te betekenen.

Het idee voor een foundation is al enige tijd geleden geboren. Dat het nu invulling heeft gekregen, is dan ook een feestelijk moment. “Het uitdragen van onze waarde ‘betrokken’ wordt goed ingevuld door de Westport Foundation. Wij vinden het belangrijk om onze maatschappelijke betrokkenheid tastbaar te maken.” aldus Lars Boellaard, notaris en managing partner van Westport Notarissen.

 

Het bestuur van de Westport Foundation bestaat uit vier collega’s van Westport Notarissen. “Wij gaan diverse activiteiten met onze collega’s organiseren. Onze activiteiten hebben als doel om geld in te zamelen en te doneren aan goede doelen, of om letterlijk de handen uit de mouwen te steken voor anderen die dat nodig hebben”, aldus Nico van Bohemen, kandidaat-notaris bij Westport Notarissen en voorzitter van de Westport Foundation.

 

De Westport Foundation richt zich met name op de goede doelen en initiatieven in het werkgebied van Westport Notarissen. Er wordt gewerkt aan een website zodat goede doelen en initiatieven straks contact op kunnen nemen met de Westport Foundation.

 

Zorgtegoed (de aanvullende verzekering)

29 november 2021, door Timo Pauw

Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op extra zorgtegoed vanuit hun aanvullende verzekering.

Wanneer iemand last heeft van overbeharing in het gelaat worden de behandelingen voor het verwijderen van de haartjes bijvoorbeeld door elektrisch epileren of laser ontharen vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering.

Bij onzuiverheden, acne en/of acne littekens kunnen behandelingen ook worden vergoed van een aanvullende verzekering onder acnetherapie en bij couperose, vaatjes, pigmentvlekjes/zonschade en littekens in het gelaat vallen de behandelingen en/of producten onder camouflage therapie!

En voor persoonlijk advies biedt Skintastics een gratis consult inclusief Observ520 huidscan aan. 

Elk jaar, eind december vervalt het tegoed, dus check ook even bij uw zorgverzekeraar of u nog recht heeft op extra zorgtegoed.

Niet langer geld mislopen?

11 november 2021, door Timo Pauw

Lancering Week van het Extraatje010

23 november | Centrale Bibliotheek Rotterdam

Wil jij niet langer geld mislopen? Kom dan 23 november naar de lancering van de allereerste Week van het Extraatje010! Verschillende Rotterdamse en landelijke organisaties staan klaar in de Centrale Bibliotheek Rotterdam om samen met jou te bepalen op welke financiële extraatjes jij recht hebt. Soms gaat het om wel een paar honderd euro per jaar. Ze vertellen je ook precies wat je nodig hebt voor jouw aanvraag en helpen je daarmee. Direct of later in de week. Zo loop je niet langer geld mis.

Extraatjes?

Er bestaan verschillende financiële regelingen, zoals toeslagen en kwijtscheldingen, voor mensen met een lager inkomen om hen te helpen rondkomen. Tijdens de informatiemarkt op 23 november vertelt gemeente Rotterdam je alles over de Bijzondere bijstand, Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het AOW-tegoed. Zorgverzekeraar VGZ kan je precies vertellen of de gemeente meebetaalt aan jouw zorgverzekering via het VGZ Rotterdampakket. En de Sociale Verzekeringsbank en NOOM informeren je over de Aanvullende Inkomensondersteuning voor AOW-gerechtigden.

Hulp met aanvragen

Omdat het systeem van aanvragen van financiële regelingen niet altijd makkelijk is, kan je daarbij ook geholpen worden. Zowel met het gebruik van een computer, als bij het invullen van de benodigde gegevens. Waar mogelijk, gebeurt dat gelijk in de bibliotheek. In andere situaties bepalen ze samen met jou waar en wanneer je later in de week geholpen kunt worden én wat je daarvoor nodig hebt. Van 23 t/m 29 november zijn er in iedere Rotterdamse wijk gratis spreekuren waar je geholpen wordt met jouw aanvraag.

Ontspanning op het programma

Naast informatie, advies en hulp met financiële regelingen, is er 23 november nog meer te beleven in de Centrale Bibliotheek. Ter afwisseling en ontspanning kan je bijvoorbeeld een aantal leuke spelletjes spelen en ontvang je van verschillende organisaties een aardigheidje. Wil je nog meer leren op deze dag? Ook dat kan! Stel je vragen over jouw laptop, tablet of mobiele telefoon, of meld je aan voor een gratis training of cursus om je digitale vaardigheden te verbeteren.

Aanmelden informatiemarkt

Je kunt je gratis aanmelden voor de informatiemarkt op 23 november. Je bent welkom tussen 10.00 en 12.00 uur of van 13.00 tot 15.00 uur. Bel gratis naar 010 – 281 63 37, op maandag of donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur of mail naar info@netwerkdigitaleinclusie.nl en geef je keuze voor de ochtend of de middag door.

Week van het Extraatje010

De Week van het Extraatje010 is een initiatief van Netwerk Digitale Inclusie 55+ en programma Toegankelijk Toekennen van gemeente Rotterdam. Een initiatief dat hard nodig is omdat er nog te weinig Rotterdammers gebruik maken van de beschikbare regelingen om een laag inkomen aan te vullen. Juist de mensen met de grootste behoefte, blijken moeite te hebben met het aanvragen van deze regelingen. Een groot deel bestaat uit 55-plussers met beperkte digitale vaardigheden. Daarom is het belangrijk om hen te helpen. De gemeente Rotterdam doet dat door met het programma Toegankelijk Toekennen het aanvraagproces te vereenvoudigen. En de partners van het Netwerk Digitale Inclusie 55+ werken samen aan het verbeteren van de digitale vaardigheden van de aanvragers. In de Week van het Extraatje010 bundelen ze hun krachten om oudere Rotterdammers met een lager inkomen te informeren over het bestaan van financiële ondersteuning en hen direct te helpen bij het (digitaal) aanvragen. Zo lopen Rotterdamse ouderen niet langer een essentiële aanvulling op hun inkomen mis.

De lancering van de Week van het Extraatje010 wordt mede mogelijk gemaakt door Bibliotheek Rotterdam, VGZ, SVB, NOOM, Rabobank en Regelhulp. Het hulpaanbod in de wijken wordt aangeboden door Buurtwerk, Pit010, Humanitas, DOCK, SOL, DIA, WMO Radar en Welzijn op de Hoek.

 

De krappe woningmarkt

18 september 2021, door Timo Pauw

Het aantal Nederlanders boven de 65 is over twintig jaar verdubbeld: er wonen dan 2,5 miljoen ouderen in Nederland. Bejaardentehuizen zijn gesloten en verpleeghuizen worden steeds leger. De overheid denkt dat senioren daarom het beste terechtkunnen in hofjes en samenleefwijken. Die moeten echter nog wel gebouwd worden.

Eén tegen Eenzaamheid, Thuis in het Verpleeghuis, Langer Thuis – dat zijn de plannen van het kabinet om de vergrijzingsgolf verstandig aan te pakken. Deze zomer werden ze gepresenteerd. Jaarlijks wordt er 3 miljard euro extra per jaar uitgegeven aan zorg voor ouderen, staat in de Rijksbegroting.

Met de extra miljarden wordt onder meer de wijkzorg verbeterd om ouderen langer thuis te laten wonen, er worden bewustwordingscampagnes gelanceerd, e-healthcursussen voor senioren aangeboden en wooncoaches ingeschakeld die ouderen moeten helpen bij het zo lang mogelijk thuis wonen.

Lang thuis wonen kan alleen in de juiste omgeving

Maar het budget is niet bestemd voor nieuwbouw, en waar de oudere doelgroep bovenal behoefte aan heeft, is juist een geschikte woning, in een ander soort wijk, zegt Atie Schipaanboord van belangenorganisatie voor senioren ANBO. Die zorgmaatregelen in het Langer Thuis-plan zijn juist het sluitstuk van ouder worden. “Iedereen weet dat actief blijven bepaalt hoe gezond je oud wordt. Wie actief blijft, hoeft minder vaak een beroep te doen op de gezondheidszorg, en daar zorgt de woonomgeving voor.”

Er moeten nieuwe wijken worden gebouwd, zegt de ANBO-woordvoerder, met gezamenlijke ontmoetingsplekken, zoals een moestuin om samen in te werken, een plein, bankjes, horeca, en clusterwoonvormen waar meerdere generaties samenwonen. “Onze naoorlogse woningen zijn niet gericht op de ander ontmoeten en de woningmarkt speelt niet in op de behoefte van ouderen.”

Overheid wil hofjes waar jong en oud samenleven

Het programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) raadt gemeenten met klem aan vooral aan de slag te gaan met hofjes bouwen, woonwijken met gemeenschappelijke ontmoetingsplaatsen en woonzorgvormen waarbij jong en oud samenwonen.

De Krasse Knarrenhof in Zwolle, een woonvorm waarbij senioren in hofjes samenwonen met jongeren die een oogje in het zeil houden, noemt het ministerie een succesvol concept dat gemeenten over kunnen nemen. Het aanvullen van de woningvoorraad valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, en niet die van VWS. Geschikte woningen bouwen voor senioren is daarmee de verantwoordelijkheid van lokale overheden.

Schipaanboord: “Ik heb al zo veel leuke plannen voor clusterwonen en woonzorgwijken gehoord, maar ze halen het niet. Gemeenten vinden het gedoe en beginnen er niet aan. Het Rijk moet echt de regie gaan overnemen.”

Even er tussen uit?

8 augustus 2021, door Timo Pauw

Toe aan een uitje?

Niks is zo fijn als een dagje erop uit gaan. Ook als je oud bent! Het Nationaal Ouderenfonds organiseert uitjes om ouderen de mogelijkheid te bieden om op stap te gaan. Zo’n dagje weg is erg waardevol. En u kunt ook mee!

Wat zijn de uitjes van het Ouderenfonds?

Alleen op pad gaan is niet altijd makkelijk. Of gezellig. En daarom heeft het Ouderenfonds iets leuks! Of u nu het liefste op pad gaat in de natuur, kennis opsnuift in een museum, opfleurt van lekker eten of in bent voor een feestje. Op zo’n dag is er alle gelegenheid om andere mensen te ontmoeten, samen herinneringen te maken en misschien zelfs wel nieuwe vriendschappen te sluiten.

Via onderstaande link zijn diverse leuke uitjes te boeken.
https://evenementen.ouderenfonds.nl/uitjes

 

1 juli 2021, door Timo Pauw

Er zijn steeds meer ouderen in de stad. Het leven gaat veel sneller waardoor er minder plekken zijn waar je op een rustige manier over zingeving kan praten. Ouderen verliezen naasten en voelen daardoor een emotionele leegte als het gaat om een gesprekspartner over de belangrijkste vraag des levens: doe ik er nog toe? Deze en vergelijkbare vragen worden gesteld, gemeente Rotterdam geeft gehoor.

Samen het verschil maken

Gemeente Rotterdam wil de ouderen bereiken, maar zonder samen te werken met zowel sociaal domein als geestelijke verzorging lukt dat niet. De gemeente is daarin afhankelijk van de professionals zoals een huisarts, een thuiszorgmedewerker, een sociaal werker of een huishoudelijke hulp. Deze professionals zien ook dat er geestelijke ondersteuning nodig is. Door elkaar te vinden bij onder andere Centrum voor Levensvragen Rotterdam wordt de ondersteuning laagdrempelig en passend aangeboden.

Het hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn

Lees hoe gemeente Rotterdam haar gemeentelijke verantwoordelijkheid neemt door op een makkelijke manier een gesprekspartner te zijn voor ouderen met existentiële levensvragen.

Agora: Rotterdam zorgt voor ondersteuning bij zingeving

Alzheimer Cafés

15 juni 2021, door Timo Pauw

Wanneer iemand de diagnose dementie krijgt, komen er vaak veel vragen bij die persoon op. Hoe het zit met het autorijden? Mag ik nog rijden? Moet ik de diagnose melden bij een verzekeraar of bij het CBR? Wat als mijn situatie verslechtert? Alzheimer Nederland organiseert al sinds jaar en dag informele bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: de Alzheimer Cafés. Deze bijeenkomsten zijn meestal eens per maand en elke keer staat er een ander thema centraal. Autorijden en mobiliteit is regelmatig één van de thema’s.

Informatiepakket

Het CBR wordt vaak gevraagd om een bijdrage te leveren aan de Alzheimer Cafés. Omdat niet alle cafés bediend kunnen worden en er toch behoefte is aan goede informatie, hebben Alzheimer Nederland en het CBR de handen ineengeslagen. Beide organisaties hebben samen een informatiepakket ontwikkeld. Hiermee kunnen coördinatoren en vrijwilligers van Alzheimer Cafés zelf een themabijeenkomst organiseren.

Het informatiepakket bestaat uit diverse onderdelen. Het eerste is een PowerPointpresentatie. Hierin wordt helder uitgelegd wat de wet- en regelgeving is, wat mensen het beste kunnen doen als ze met de diagnose dementie worden geconfronteerd en hoe het proces bij het CBR eruit ziet. Het tweede onderdeel is een film. Een ervaringsdeskundige komt aan het woord en een deskundige van het CBR legt uit hoe de rijtest in zijn werk gaat. Het laatste onderdeel is een lijst met veelgestelde vragen, zodat de organisatoren van de Alzheimer Cafés goed geïnformeerd zijn om vragen uit de zaal te kunnen beantwoorden.

Pilot

Aan het einde van het jaar wordt een eerste pilot gedraaid met het informatiepakket. Eventuele verbeterpunten worden daarna opgepakt. Vervolgens zal Alzheimer Nederland een bijeenkomst organiseren voor vrijwilligers en coördinatoren om toelichting te geven op het informatiepakket. Daarna kunnen de organisatoren van de Alzheimer Cafés aan de slag om themabijeenkomsten over autorijden te verzorgen.

Wanneer blijkt dat dit een werkbaar concept is, kan het CBR ook informatiepakketten voor andere bijeenkomsten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor Parkinson Cafés.

Meer lezen over autorijden en dementie? Kijk dan op cbr.nl/dementie

Werken na pensioen gezond

11 mei 2021, door Timo Pauw

Senioren die blijven werken zijn vaker gezond dan ouderen die met pensioen gaan.

Van de ondervraagden die 65 jaar of ouder waren, werkten 13 procent parttime of fulltime. De ouderen die niet meer werkten gaven ruim twee keer vaker aan dat hun gezondheid in slechte of redelijke staat verkeerden, dan de ouderen die nog wel werkten.

Ziekten

De meerderheid van de werkende ondervraagden (61 procent) had een kantoorbaan. Werkende senioren bleken ook cijfermatig gezonder te zijn, dan ouderen die niet meer werken.

Gepensioneerden hadden 49 procent meer kans op ernstige ziekten als kanker, diabetes en hartfalen. Senioren die met hun handen werkten, hadden nog minder kans op dergelijke diagnoses.

De senioren kregen ook vragen voorgelegd over hulp bij hun dagelijkse handelingen. Ook daarin bleken werkende senioren minder gezondheidsproblemen te ondervinden.

Vacature

23 april 2021, door Timo Pauw

 

Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties