Uw verhaal

Schrijf mee!

Uw bijdragen aan De Oud-Rotterdammer zijn van harte welkom. Een oproepje of brief kunt u per e-mail of per post aan ons versturen. De adresgegevens vindt u hieronder. Denk er bij het inzenden van uw verhaal aan dat de omvang beperkt blijft. Een artikel telt maximaal 700 woorden. Indien u foto’s wilt insturen, adviseren wij u dit via e-mail te doen. Beschikt u niet over een e-mailadres dan kunt u de foto’s per post versturen, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde retourenvelop, waarin wij de foto aan u kunnen retourneren.

De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Het Welzijnswarenhuis

Elke dag weer verrast worden met een ech Rotturdams weetje!

Bestel dan nog snel de Rotterdam Scheurkalender 2019 voor uzelf of geef hem cadeau!

Bestel nu