Er op uit

Excursie naar Crezéepolder

Excursie naar Crezéepolder

4 juli 2015

De Crezéepolder langs de Noord in de gemeenten Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht wordt omgetoverd in een waterrijk natuur- en recreatiegebied. Daar komt veel graafwerk bij kijken, dat nu bijna is afgerond. Geïnteresseerden kunnen zaterdag 4 juli onder begeleiding een kijkje gaan nemen hoe het wordt.

In april is de uitvoering van het project officieel van start gegaan en inmiddels zijn de veranderingen goed zichtbaar. Eind 2016 moet het hele project gereed zijn. Zaterdag 4 juli zijn er twee excursies voor belangstellenden die de vorderingen uit eerste hand willen volgen. Medewerkers van de provincie Zuid-Holland en aannemer Baars & Zn zullen onderweg uitleg geven over de werkzaamheden en de toekomstige inrichting van het gebied. De starttijden zijn 9.30 uur en 11.30 uur, de excursie duurt circa anderhalf uur.

Hoe kunt u zich opgeven?
Wilt u mee met een van de twee excursies, stuur dan een mail naar info@deltanatuur.nl. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer, voorkeur tijdstip en met hoeveel personen u wilt deelnemen. De excursie start vanaf de bouwkeet van aannemingsbedrijf Baars & Zn, aan de Oostmolendijk in Ridderkerk. Kom bij voorkeur op de fiets. Parkeergelegenheid is beperkt.

Natuurontwikkeling in de Crezéepolder
De Crezéepolder wordt omgevormd tot een aantrekkelijk en toegankelijk natuur- en recreatiegebied. Fietsen, picknicken, kanoën, wandelen, genieten van het in en uitstromende getij, bevers ontmoeten en lepelaars spotten. Vanaf 2017 kan het allemaal in en rond het nieuwe gebied dat aansluit op de bestaande recreatiegebied De Gorzen en de Ridderkerkse Griend. Samen zullen ze een uitgestrekt wandelgebied worden waarin voor een deel het getij weer terugkeert.


Advertenties
Spido November 2