Het Havenbedrijf investeert € 32 miljoen in boeien en palen

12 augustus 2015, door Vanessa Wallast

boeien en palen

Groei overslag met 21 procent
In het Calandkanaal en de Botlek werkt het Havenbedrijf Rotterdam hard aan de uitbreiding en vervanging van boeispannen en palenconfiguraties, zodat die dit najaar in gebruik kunnen worden genomen. De boeien en palen in de Rotterdamse haven versterken de bestaande clusters in zowel de natte als droge bulk en worden in toenemende mate gebruikt. In de eerste helft van 2015 steeg de overslag op boeien en palen met 21 procent van 8,3 miljoen ton naar 10,1 miljoen ton, ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. De toename had vooral te maken met de overslag van stookolie.

Het plaatsen van palenconfiguraties en het vervangen van boeispannen door palen past in het beleid van het Havenbedrijf om het bestaand havengebied verder te moderniseren en zo intensief mogelijk te gebruiken. Aan de palenconfiguraties kunnen grotere schepen afmeren. De vervanging van boeien door palen bevordert tevens de veiligheid. Het Havenbedrijf investeert in totaal zo’n € 32 miljoen in het plaatsen van palenconfiguraties en het vervangen van boeispannen.

Boeien en palen
In de Botlek vervangt het Havenbedrijf boeispan 66 in de centrale geul van de rivier door een palenconfiguratie. Door een innovatieve constructie, het zogenoemde morsponton, kan er straks op de palen vanaf twee kanten met drijfkranen droge bulk worden overgeslagen. In het Calandkanaal worden drie bestaande boeispannen (81, 82 en 83) vervangen door twee palenconfiguraties op paal 82 en 83. Een maand geleden is even verderop de nieuwe palenfiguratie 79b reeds opgeleverd.

Binnenmeer Maasvlakte
Een jaar geleden zijn in het binnenmeer van de Maasvlakte palen 90 en 91 opgeleverd. Deze palen zijn sinds de introductie druk bezet geweest. Op de palenconfiguratie, in wezen gaat het om twee maal acht palen, kunnen schepen met een lengte van 225 tot 350 meter afmeren. De maximale waterdiepte bedraagt 23,65 meter NAP. Er kunnen zowel brandstoffen en andere vloeibare lading, als droge goederen zoals kolen en granen worden overgeslagen. 

Innovatie
In de jaren 80 beheerde het Havenbedrijf 260 boeien. Als volgend jaar alle boeien vervangen zijn, telt de haven er nog 29. De nieuwe meerboeien hebben vier ogen in plaats één. Roeiers zijn gewend om de scheepstouwen te trekken door het oog van de boei en ze daaraan vast te knopen. Er ontstaat zo een kluwen touwen om dat ene oog dat alleen nog maar met een kapmes kan worden losgemaakt. De nieuwe meerboei biedt nu voor iedere tros een apart oog. Dat bevordert een snelle en efficiënte manier van afmeren en losmaken. De zogenoemde ‘houdkracht’ van de boei is ook verbeterd.


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Gemeente Rotterdam