Meer betaalbare 50+ appartementen in Siloam

28 mei 2015, door Fred Wallast

siloam 1
Woongebouw Siloam aan de Kruisnetlaan in Rotterdam-Hoogvliet wordt momenteel verbouwd. Woningcorporatie SOR realiseert met het ombouwen van zorgkamers naar zelfstandige appartementen meer betaalbare huurwoningen voor 50-plussers. Het grootste deel van appartementengebouw Siloam bestaat uit sociale huurappartementen. Een aantal etages met zorgkamers wordt verhuurd aan zorgpartner Lelie Zorggroep.siloam 2
In overleg met SOR trekt de zorgpartner zich terug van de 4e en deels 5e verdieping. Bij het ombouwen van dit type zorgvastgoed streeft SOR naar de realisatie van meer betaalbare huurwoningen. Uit onderzoek bleek dat er behoefte is aan zelfstandige tweekamerappartementen van circa 50 á 60m2. DE architekten uit Delft is ingeschakeld voor het ontwerp van de herindeling van de twee etages.  Voor bewoners is gezorgd dat zij zo min mogelijk hinder ondervinden van de verbouwing.

Transformatie zorgvastgoed door scheiden wonen zorg

Het ombouwen van het leegkomende zorgvastgoed is de komende vier jaar een van de pijlers binnen het nieuwe ondernemingsplan van de corporatie. Als gevolg van nieuwe wetgeving over scheiden wonen en zorg zijn zorgpartijen genoodzaakt de huur op te zeggen. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Samen met de zorgpartner zoekt SOR naar de beste nieuwe invulling van het verzorgings- of verpleeghuis.

“In Siloam was het creëren van meer betaalbare compacte appartementen, waar men zelfstandig woont én waarin zorg ontvangen kan worden van de bestaande zorgpartner, de oplossing voor alle partijen. De vraag naar tweekamerappartementen voor senioren met een lichte zorgbehoefte wordt vervuld. Door de vrijgekomen verdiepingen om te bouwen naar zelfstandige appartementen kan SOR het woongebouw de komende jaren door-exploiteren. En er zijn zelfs cliënten van de zorgpartner die na de verbouwing weer zelfstandig gaan wonen. Zij kunnen naar wens de vertrouwde zorgdiensten gewoon blijven afnemen”, aldus Zeljka Udovicic, manager Wonen bij SOR.

 

Planning

Naar verwachting zal de verbouwing in juli 2015 gereed zijn en kunnen de bewoners verhuizen naar hun nieuwe woning. De nog beschikbare woningen worden via de website van WoonnetRijnmond te huur aangeboden.


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Gemeente Rotterdam