Muziekvereniging Harmonia

15 mei 2015, door Fred Wallast

Harmonia
Toen ik De Oud-Rotterdammer van 19 augustus 2014 in handen kreeg, kwam ik het artikel tegen over de Harmonie Excelsior. Met grote belangstelling nam ik kennis van dit artikel, omdat ik een gelijksoortige ervaring heb gehad. In Rotterdam bestonden destijds drie arbeidersmuziekverenigingen te weten: Harmonie tot steun in de strijd, Excelsior en Harmonia. Alle drie waren onder andere aangesloten bij de KPC (Kunstzinnige Propaganda Commissie),  die de culturele ontwikkeling onder de arbeiders stimuleerde.Mijn vader en ook een broer waren lid van Harmonia. Zij waren al ruim voor de tweede wereldoorlog lid en ik ging vele malen mee naar de optredens. De meidagen maakten daar abrupt een einde aan. Een tragische bijkomstigheid was het feit dat juist in die week het nieuwe instrumentarium was aangekomen in het verenigingsgebouw aan de Hartmanstraat dat bij de Duitse inval grotendeels in vlammen opging. Gelukkig hadden sommige leden de kleine instrumenten mee naar huis hadden genomen, de grote instrumenten waren helaas nog in het gebouw. Na de zwarte periode kwam in 1945 het verenigingsleven weer op gang. Zo ook bij Harmonia, deels met de oude instrumenten die er nog waren en deels met nieuwe  instrumenten die de oorlog overleefd hadden. Ik werd ook lid als leerling fluitist en ben een groot aantal jaren lid gebleven. Naast Excelsior en Harmonie tot steun in de strijd, traden wij op bij 1 mei feesten, demonstraties en dergelijke. Naast muzikant was mijn vader ook organisatorisch druk bezig als secretaris. Na verloop van een aantal jaren verhuisde ik voor mijn werk (bij de NOS) naar Hilversum. Hier werd ik lid van de Arbeiders Muziek Vereniging  ‘’efening kweekt kennis’’ en trad in de voetsporen van mijn vader als secretaris. Maar ook in regionaal verband als secretaris van de Hilversumse federatie van muziekverenigingen, welke ik van de oprichting in 1961 tot 2013 (totaal 53 jaar) heb vervuld.

 

J.M. Wolters


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Spido januari