Nederlanders niet klaar voor hogere pensioenleeftijd

1 oktober 2015, door Vanessa Wallast

De kloof tussen langer willen en langer moeten werken wordt groter. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ van Delta Lloyd. De gewenste pensioenleeftijd is gedaald naar 63,9 jaar. Jongeren willen zelfs op 62,8 jaar stoppen met werken. En dat terwijl de AOW-leeftijd vanaf 2021 al 67 jaar is en naar verwachting zal stijgen omdat we ouder worden. Daarnaast vindt slechts 15% van de werknemers doorwerken na 67 jaar bespreekbaar. Uit een internationale vergelijking met België, Denemarken en Zweden blijkt dat de Belgen het vroegst willen stoppen (60, 8 jaar). De Denen denken het langst door te kunnen werken (67,5 jaar).

Ingrid de Graaf, lid raad van bestuur Delta Lloyd: “Uit de resultaten blijkt dat de acceptatie om later met pensioen te gaan nog beperkt is. Ook blijkt dat werknemers verwachten dat ze langer moeten doorwerken dan voor hen haalbaar is. In Denemarken en Zweden blijkt dit juist andersom te zijn. Om voldoende pensioen op te bouwen, moeten we langer doorwerken of financiële maatregelen treffen. Het is daarom nuttig om regelmatig te onderzoeken of je financieel op koers ligt. Daarnaast zullen we in onze veranderende samenleving de discussie moeten aangaan over langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. Door deze onderzoeksresultaten te delen geven we inzicht, brengen we deze discussie op gang en roepen we werknemers en werkgevers op om waar nodig in actie te komen.”

Zweden en Denen denken wel langer te kunnen doorwerken dan nodig is
Uit een internationale vergelijking blijkt dat de Zweden en Denen denken langer te kunnen doorwerken dan volgens hun huidige pensioenregeling nodig is. Zweden denken tot 66,8 jaar door te kunnen werken en Denen zelfs tot 67,5 jaar. Terwijl de verwachte pensioendatum respectievelijk 64,7 en 65,8 jaar is. In Nederland is dit andersom (verwachte pensioenleeftijd 66,3 versus haalbare pensioenleeftijd 65,5 jaar). Belgen denken slechts te kunnen doorwerken tot 61,5 jaar.

Denen zijn het positiefst over hun financiële toekomst
Denen hebben het beste beeld van hun financiële situatie tijdens hun pensioen. Driekwart van de werknemers in Denemarken heeft een pensioenberekening gemaakt en verwacht dat hun inkomen voldoende zal zijn. In Nederland heeft de helft van de werknemers nog nooit een pensioenberekening gemaakt.

Hoe gaat Nederland met Pensioen?
Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te vergroten en mensen te stimuleren zich op tijd over hun pensioen te buigen. Delta Lloyd helpt mensen hun eigen koers te bepalen met begrijpelijke communicatie, passende producten en het bieden van ondersteuning. Zoals het Delta Lloyd Inkomenskompas om het inkomen voor later te berekenen. Daarnaast agenderen we pensioenontwikkelingen. Het onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen’ is hier onderdeel van en onderzoekt jaarlijks hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema’s, waaronder pensioenleeftijdverwachting. Binnen dit thema worden jaarlijks de verwachte (verwacht volgens huidige pensioenregeling), gewenste (willen werken), gevreesde (moeten werken) en haalbare (kunnen werken) pensioenleeftijd gemeten. Dit jaar is er een internationale vergelijking gemaakt met België, Denemarken en Zweden om inzichten uit andere landen te krijgen. Het onderzoek is in opdracht van Delta Lloyd uitgevoerd door GfK onder 1007 Nederlandse, 1042 Vlaamse, 1002 Deense en 1006 Zweedse werknemers. Meer informatie is te vinden op onze website http://www.deltalloyd.nl/over-ons/perscentrum/persberichten.jsp

 


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Gemeente Rotterdam