Nieuw boek over Oude en Nieuwe Westen

19 februari 2016, door Vanessa Wallast

Omslag Rotterdam Het Oude Westen

Uitgeverij Deboektant Klaaswaal presenteert zaterdag 20 februari om 14.00 uur het boek Rotterdam, Oude en Nieuwe Westen in het restaurant van Laurens Delfshaven aan de Mathenesserlaan 500. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Astrid Poutsma, locatiemanager Laurens Delfshaven. Van 13.00 tot 14.00 uur verzorgt het Shantykoor IJsselmonde een optreden. Tevens is er een fototentoonstelling te zien over de wijken, die ook nog van 20 tot 26 februari, van 10.00 tot 16.00 uur, is te bezichtigen in het restaurant van Laurens Delfshaven.

Na een zevental fotoboeken te hebben samengesteld van wijken op de Rechter Maasoever, komen we nu toe aan het Oude Westen, Middelland, het Nieuwe Westen, Dijkzigt en het Scheepvaartkwartier. Deze wijken liggen vanaf het centrum naar het westen tussen de Westersingel en de Delftse Schie. Verder vanaf het centrum zoals het Weena en de Beukelsdijk naar de Nieuwe Maas. Als duidelijke scheidslijnen zijn de ’s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan, de Claes de Vrieselaan en de Heemraadsingel enerzijds en de Westzeedijk anderzijds aangehouden.
Veel straten passeren de revue, maar het is ondoenlijk foto’s van alle straten in dit boek af te drukken, dus moet men het doen met een globale wandeling door deze wijken, met afbeeldingen van straten en wegen, alsmede bekende buurtwinkels, die in deze straten aanwezig waren. Het overgrote deel van de opnamen stamt van na de Tweede Wereldoorlog, met enkele foto’s van voor de oorlog als dat nodig was om een situatie te laten zien, die bijvoorbeeld veranderd is. Zo bevat de uitgave heel bijzondere foto’s  van boerderijen aan de Beukelsdijk, toen hier nog geen woningen waren gebouwd en het een landelijk gebied was. De namen van de boerderijen kwamen later terug in de straatnamen. De Nieuwe Binnenweg komt niet al te veel aan bod, omdat daarover enige jaren geleden een apart boek in deze serie is verschenen, dat geheel is gewijd aan deze belangrijke weg. De straten in het westen zijn gebouwd in het eerste deel van de negentiende eeuw. Later volgde nog het gebied over de Schie, zoals Bospolder, Tussendijken en Spangen. Zo eentonig de straten zijn in het oude westen, zo mooi zijn de gebouwen tussen de Westzeedijk en de Nieuwe Maas. Het park met de Parklaan, waar prachtige landhuizen staan, ooit gebouwd voor de elite van onze stad zoals Jamin en Van Ommeren. Statige kantoorgebouwen aan de Westerkade en de Willemskade van onder andere Hudig & Veder, de Steenkolen Handels Vereniging en Willem Ruys. In dit boek is ook aandacht voor het dempen van de Zalmhaven en de sloop van verschillende woningen voor de aanleg van de Erasmusbrug en het verplaatsen van de aanlegsteigers van de Spido rondvaartboten naar het Willemsplein. Het is een groot gebied dat in dit boek wordt behandeld. Ongetwijfeld zullen de foto’s in dit boek veel herinneringen oproepen bij de inwoners en oud-inwoners, die hier zijn geboren en opgegroeid. Voor hen die later hier zijn komen wonen een leuke vergelijking met het heden. Iedereen is vanaf 13.00 uur van harte welkom!

Tijdens de presentatie en openingstijden van de fototentoonstelling is er gelegenheid het boek voor € 29,95 aan te schaffen. Natuurlijk is ook deze uitgave weer te koop bij De Oud-Rotterdammer.

 


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Samen wonen is socialer wonen (SOR)