Onze Stadhuisklok

10 augustus 2015, door Vanessa Wallast

C0241

De Zeeuwse volksdichter Pieter Boudens ( 1858-1929 ) sleet zijn laatste jaren in Rotterdam waar hij op 20 mei 1929 overleed in zijn woning Jacob Geelstraat 52a. Hij schreef diverse gedichtjes over Rotterdam. Dit gedicht komt uit 1922.

Onze Stadhuisklok
Als ik ’s avonds in het donker
opzie naar ons mooi stadhuis
Tusschen licht en stergeflonker
Denk ik steeds aan een abuis
’t Wijzerbord van onzen toren
Wekt dan vaak mijn ergernis
Hoe mijn ogen ’t zwerk doorboren
kan ‘k niet zien hoe laat het is.
Hoe bewonderaars ook praten
Bluffen op ons mooi stadhuis.
Die verlichte wijzerplaten
Zijn voor Rotterdam een kruis.
Wel is waar niet zwaar te dragen,
En voor het volk bepaald geen ramp
Maar dat velen tocht doet vragen:
Brandt daar nu een snotn…lamp?
‘k Wou de vroede vaderen loven
Die daar zitten op ’t stadhuis
En die donkere alkoven
Ook beschouwen als een kruis.
Als zij in forse taal eens wezen
Op die last en ergernis;
En dan elk van ver kan lezen
Op ’t stadhuis hoe laat het is.

 

 

 

 

 


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Gemeente Rotterdam