(Weg)wijs in politiek en gemeente

22 mei 2015, door Fred Wallast

De samenleving wordt opnieuw georganiseerd. De overheid voelt zich genoodzaakt bezuinigingen en hervormingen door te voeren waardoor er in toenemende mate een beroep gedaan wordt op mensen zelf; op hun eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht. Deze transities zien we het sterkst terug in de zorg en op het gebied van werk en inkomen. In de welzijn- en cultuursector zien we ook veranderingen. Taken die eerst door professionals werden gedaan worden nu opgepakt door vrijwilligers. Welzijnsorganisaties, bedrijfsleven en vrijwilligers werken naast elkaar. Nieuwe vormen van bewonersorganisaties, duurzame initiatieven, bewonersbedrijven, buurtkrachtcentra, crowdfunding en wijkbibliotheken nieuwe stijl vinden hun weg in de samenleving waar oude structuren niet meer voldoen.

Hoe ga je als (vrijwilligers)organisatie om met de nieuwe omstandigheden? Waar moet je zijn als je zelf iets wilt oppakken? Hoe zorg je als buurtorganisatie er voor dat de geldkraan vanuit de gemeente niet dicht gedraaid wordt? Maar ook: hoe ga je als bewonersvereniging in een vroeg stadium het gesprek aan over geplande herstructurering in de wijk?

Wij zijn van mening dat wanneer je weet hoe de lokale overheid werkt, hoe de processen lopen en wanneer de besluiten genomen worden, je beter in staat bent een serieuze gesprekspartner te zijn voor de gemeente en andere belanghebbenden.

De cursus Gemeentepolitiek is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in politiek en bestuur. Van mensen die politiek actief willen worden en leden van belangenorganisaties tot ambtenaren die meer willen weten van het politieke proces. Tijdens de bijeenkomsten zijn gastsprekers aanwezig uit de politiek en de gemeente om uitleg en toelichting te geven op basis van hun eigen ervaring. Ook is er speciale aandacht voor de nieuwe gebiedscommissies. Wat is een gebiedscommissie? En wat betekenen ze voor jouw stad, wijk en belangen?

De cursus Gemeentepolitiek start op maandag 8 juni. De bijeenkomsten vinden plaats bij LOKAAL, Ungerplein 2, flat 10 van 19.30 uur tot 22.00 uur. Schrijf je twee weken voor de startdatum in en ontvang 10% korting op het cursusgeld! Onze trainingsactiviteiten worden ondersteund door de gemeente Rotterdam, op deze manier kunnen we het cursusgeld laag houden en is kennis voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie en inschrijven kijk op onze website www.lokaal.org.


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Gemeente Rotterdam