Zorg naar gemeenten: meldt uw ervaringen

27 augustus 2015, door Vanessa Wallast

Wat zijn de ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? En hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over de manier waarop hun gemeente de toegang tot zorg en ondersteuning regelt? Dat willen negen cliëntenorganisaties weten.

Op 3 september begint de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?’. De vragenlijst is bedoeld voor mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bieden én voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Meedoen
De vragenlijst staat op www.zorgnaargemeenten.nl. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragen te beantwoorden. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch hun ervaringen melden op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek).

Zorg verbeteren
“Door de vragenlijst in te vullen, helpt u mee de zorg en ondersteuning door gemeenten te verbeteren”, vertelt programmavoorzitter Hans Sureveen. “De resultaten worden gebundeld en aangeboden aan lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en alle gemeenten. Zij kunnen de ervaringen gebruiken om goede zorg te regelen die past bij wat mensen vragen.”

Aandacht voor Iedereen
Het onderzoek is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Hierin werken negen cliëntenorganisaties samen: ouderenorganisaties CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Het programma wordt betaald door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

www.zorgnaargemeenten.nl


Dé gratis krant voor
de vijftigplusser!

Advertenties
Gemeente Rotterdam